Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық саласындағыбет1/100
Дата17.04.2016
өлшемі10.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   100

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттар


Государственные нормативные документы в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, жилищных отношений и коммунального хозяйстваГАЗБЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖҮЙЕСІН ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕ МАТЕРИАЛДЫҚ РЕСУРСТАР ШЫҒЫСТАРЫНЫҢ ТЕХНИҚАЛЫҚ ЖЭНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ НОРМАЛАРЫН АНЫҚТАУ ӘДІСТЕМЕСІ


МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ


Ресми басылым

Издание официальное
Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын

үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі
Агентство Республики Казахстан по делам строительства

жилищно-коммунального хозяйстваАстана 2011
Алғы сөз


ӘЗІРЛЕГЕН:

«Тұрғын-үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен дамытудың қазақстандық орталығы» акционерлік қоғамы

ұсынған:

Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің Ғылыми-техникалық саясат және нормалау департаменті

ҚАБЫЛДАНҒАН

ЖӘНЕ ІСКЕ

ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ:

Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 29.12.2010 ж. № 606 бұйрығымен

01.05.2011ж. бастап енгзілді.орнына:

Алғаш рет енгізілген.


Предисловие


РАЗРАБОТАНА:

Акционерным обществом «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства»

ПРЕДСТАВЛЕНА:

Департаментом научно-технической политики и нормирования Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

ПРИНЯТА И

ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ:

Приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29.12.2010 г. № 606

с 01.05.2011г.ВЗАМЕН:

Введена впервые.


Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық саласындағы Уәкілетті органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.


Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа РК в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, жилищных отношений и коммунального хозяйства.

БЕЛГІ ҮШІН

ДЛЯ ЗАМЕТОК

___________________________________________________________________

Мазмұны


1. Қолдану аймағы 8

2. Анықтамалар және терминдер 8

3. Жалпы ережелер 11

4. Жер асты және жер беті газ құбырлары 13

4.1. Жер асты және жер беті газ құбырларына техникалық қызмет көрсету 13

4.2. Жер асты және жер беті газ құбырларының аралық жөндеуі 17

12.2. Жер асты және жер беті газ құбырларын күрделі жөндеу 58

12.3. Жер асты және жер беті газ құбырларына апаттық қызмет көрсету 93

12.4. Газ таратушы желі параметрлерін бақылау 109

12.5. Жер асты болат газ құбырларын техникалық және диагностикалық зерттеу 110

12.6. Жер жұмыстары 115

13. Газ реттеуіш пункттары 120

13.1. ГРП техникалық қызмет көрсету 120

13.2. Текущий ремонт ГРП. Стационарлық, блоктық, 50 м3/с жоғары реттеуіштін өткізетін қабілеттілігімен шкафтық ГРП 123

13.3. ГРП-ға күрделі жөндеу жұмыстарын жұргізу 132

13.4. ГРП апаттық қызмет көрсету 148

13.5. ГРП техникалық диагностикалау 152

14. Үй ішін газбен қамтамасыз ететін желі 156

14.1. ҮЙ ІШІН ГАЗБЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН ЖЕЛІЛЕРДІ ЖӨНДЕУ 156

14.2. ЕСЕПКЕ АЛУ ЖӘНЕ РЕТТЕУІШ ҚҰРАЛДАРЫН АУЫСТЫРУ 158

15. Газдың үлестiрiлуiн технологиялық үдерiстi басқаруды автоматтандырылған жүйеге келтіру 159

15.1. АСУ ТП РГ техникалық қызмет көрсету 159

15.2. АСУ ТП РГ арылқ жөндеу жұмыстарын жүргізу 160

15.3. АСУ ТП РГ іргелі жөндеу жұмыстары 163

16. Өлшеу құралдары 174

16.1. Өлшеу құралдарына техникалық қызмет көрсетуi 174

16.2. Өлшеу құралдарына аралық және іргелі жөндеу жұмыстарын жүргізу 178

17. Электро химиялық қорғанысты құралдар 193

17.1. ЭХЗ құралдарына техникалық қызмет көрсету 193

17.2. ЭХЗ жабдықтарына аралық жөндеу жұмыстарын жүргізу 196

17.3. ЭХЗ жабдықтарына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу 199

18. Тиек арматурасы 203

18.1. Тиек арматурасына техникалық қызмет көрсету 203

18.2. Тиек арматурасына жүргізілетін аралық жөндеу жұмыстары 208

18.3. Тиек арматурасына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу 215

19. Газбен жабдықтау жүйесін пайдалануда, заттық қорлардың шығынының көлемін есептеу 222

20. Қолданылған әдебиеттер тізімі 224

Дата введения – 2011.05.01 228

1. Область применения 228

2. Термины и определения 228

3. Общие положения 232

4. Подземные и надземные газопроводы 233

4.1 Техническое обслуживание подземных и надземных газопроводов. Обход трасс газопроводов 233

4.2 Текущий ремонт подземных и надземных газопроводов. 237

2 242

2 248

2 253

2 255

4.3 Капитальный ремонт подземных и надземных газопроводов. Замена участков подземного газопровода и сооружений на нем 280

4.4 Аварийное обслуживание подземных и надземных газопроводов 315

4.5 Контроль параметров газораспределительной сети 330

4.6 Техническое обследование и диагностирование подземных стальных газопроводов 331

4.7 Земляные работы 3375 Газорегуляторные пункты 341

5.1 Техническое обслуживание ГРП 341

5.2 Текущий ремонт ГРП. Стационарные, блочные, шкафные ГРП с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/ч 344

5.3 Капитальный ремонт ГРП. Стационарные и блочные, шкафные ГРП с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/ч 353

5.4 Аварийное обслуживание ГРП. Восстановление режима работы 371

5.5 Техническое диагностирование ГРП 3766 Внутридомовые сети газоснабжения 381

6.1 Ремонт внутридомовых сетей газоснабжения 381

6.2 Ремонт, замена неисправных приборов учета и регулирования 384

7 Автоматизированная система управления технологическим процессом распределения газа 385

7.1 Техническое обслуживание АСУ ТП РГ 385

7.2 Текущий ремонт АСУ ТП РГ 387

7.3 Капитальный ремонт АСУ ТП РГ 3908 Средства измерения 401

8.1 Техническое обслуживание средств измерения 401

8.2 Текущий и капитальный ремонт средств измерения 406

9 Средства электрохимической защиты 423

9.1 Техническое обслуживание средств ЭХЗ. Технический осмотр средств ЭХЗ 423

9.2 Текущий ремонт средств ЭХЗ 426

9.3 Капитальный ремонт средств ЭХЗ 42910 Запорная арматура 433

10.1 Техническое обслуживание запорной арматуры 433

10.1.1 Техническое обслуживание крана конусного на надземном газопроводе 433

10.2 Текущий ремонт запорной арматуры 438

10.3 Капитальный ремонт запорной арматуры 445

11 Расчет объектных норм расхода материальных ресурсов при эксплуатации систем газоснабжения 452

Библиография 455_______________________________________________________________________________
ГАЗБЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖҮЙЕСІН ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕ МАТЕРИАЛДЫҚ РЕСУРСТАР ШЫҒЫСТАРЫНЫҢ ТЕХНИҚАЛЫҚ ЖЭНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ НОРМАЛАРЫН АНЫҚТАУ ӘДІСТЕМЕСІ

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

_______________________________________________________________________________
Еңгізілген күні2011.05.01


Каталог: upload -> files -> 2012
2012 -> Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық саласындағы
2012 -> Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық саласындағы
2012 -> Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық саласындағы
2012 -> Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық саласындағы
2012 -> Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттар
2012 -> Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық саласындағы
2012 -> Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық саласындағы
2012 -> Әулет, қала құрылысы және құрылыс
2012 -> Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық саласындағы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   100


©netrefs.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет