RK1 Мемлекет және құқық теориясының пәнi: a мемлекет пен құқықтың қоғамдық өмiр құбылысы ретiнде әрекет етуi, олардың пайда болуы мен қызмет етуiнiң заңдылықтары, олардың мәнi, мазмұны және нысаны, заң қатынастары мен байланысыбет1/6
Дата12.05.2020
өлшемі0.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6
RK1

1. Мемлекет және құқық теориясының пәнi:A) мемлекет пен құқықтың қоғамдық өмiр құбылысы ретiнде «әрекет етуi, олардың пайда болуы мен қызмет етуiнiң заңдылықтары, олардың мәнi, мазмұны және нысаны, заң қатынастары мен байланысы, құқықтық сана мен құқықтық мәдениеттiң ерекшелiктерiн зерттеу;

B) барлық қоғамдык құбылыстарды, соның iшiнде мемлекет пен құкық, мәдениет, дiн, мораль сияқты құбылыстарды ;

C) нақты бiр мемлекет пен құқық жүйесiнiн пайда болуын және оның әртүрлi тарихи кезеңдегi дамуын, соның iшiнде кездейсоқ мемлекеттiк-құқықтық қүбылыстар мен процестердi зерттеу

D) мемлекет өмiрiнiң накты бiр саласын, нақты қуқық саласын зерттеу;

E) барлык мемлекеттiк-құқықтық қүбылыстарды және олардың қоғамдағы көптүрлiлiгiн зерттеу;
2. Мемлекеттiк-құқықтық құбылыстардың пайда болуы мен дамуының жалпы заңдылықтарын зерттеу тәсiлдерi

A) тұжырымдама

B) теорема

C) парадигмаD) әдiстеме

E) презумпция

3. Мемлекет және құқық теориясы заң ғылымдарының қай түрiне жатады?

A) салалық заң ғылымы

B) салааралық ғылым

C) шетелдердiң мемлекетi мен құқығын зерттейтiн ғылымD) iргетасты заң ғылымы

E) арнайы заң ғылымы


4. Мемлекет және құқық теориясы қандай функцияларды атқармайды?

A) теориялық-танымдық

B) әдiстемелiк

C) болжау (прогностикалық)

D) саяси (идеологиялық)

E) талдамалық
5. Мемлекет және құқық теориясының зерттеу объектiсi ретiнде мемлекеттiң негiзгi, өзiне ғана тән ерекшелiктерiн айқындап көрсететiн философиялық категорияны қалай атаймыз?

A) мазмұныB) мәнi

C) функциясы

D) нысаны

E) механизмi


6. материалистiк теорияға сәйкес мемлекеттiң пайда болуының негiзгi себептерi мен факторларды анықтаңыз

A) ақшаның пайда болуы, қалалардың және қолөнердiң дамуы

B) матриархаттың патриархатқа ауысуы, дiннiң пайда болуы

C) Жердегi климаттық жағдайдың өзгеруiD) өндiрiстiк күштiң дамуы, еңбектiң қоғамдық бөлiнуi, қосымша өнiмнiң пайда болуы, жеке меншiк және қоғамның таптарға бөлiнуi

E) саудагерлер тобының пайда болуы, тауар айырбасы


7. Күштеу теориясы бойынша мемлекеттiң пайда болуының негiзгi себептерiн көрсетіңіз

A) ақшаның пайда болуы, қалалардың және қолөнердiң дамуыB) күштi тайпалардың әлсiз тайпаларды жаулап алуы

C) таптардың пайда болуы, олардың арасындағы күрестiң туындауы

D) климаттық жағдайдың өзгеруi, өндiрiс қүралдарының дамуы

E) мемлекеттi қүру үшiн адамдар арасындағы өзара келiсiм


8. Мемлекеттiң пайда болуының келiсiм-шарттық теориясының өкiлдерi мемлекеттiң пайда болуын қалай түсiндiрген

A) мемлекет қоғамда таптардың, жеке меншiктiң, қосымша өнiмнiң пайда болуымен қалыптасқан қарама-қайшылықтардың жемiсiB) мемлекет бiрiгiп өмiр сүру үшiн адамдар арасындағы өзара келiсiмнiң нәтижесi

C) мемлекет қүдайдың еркi

D) мемлекет планетадағы ғаламдық климаттық өзгерiвстердiң нәтижесiнде пайда болуы

E) мемлекет адаммен бiрге пайда болған


9. Мемлекеттiң пайда болуының теологиялық теориясының өкiлдерi қолдаған негiзгi ережелердi көрсетіңіз

A) мемлекет қоғамның объективтiк даму барысында, қоғамдық еңбектiң бөлiнуi, таптардың, жеке меншiктiң, қосымша өнiмнiң пайда болуының нәтижесi

B) мемлекет матриархат пен патриархатқа ауысуының нәтижесiнде, дiннiң негiзiнде пайда болды

C) мемлекет құдайдың еркi

D) мемлекет бiрiгiп өмiр сүру үшiн адамдар арасындағы өзара келiсiмнiң нәтижесi

E) мемлекет адаммен бiрге пайда болған

10. Мемлекеттiң пайда болуын келiсiм-шарт теориясымен түсiндiрген ғалымдарды атаңызA) Г.Гроций, Т. Гоббс, Ж.Ж. Руссо, А. Радищев

B) Ф. Аквинский, Ж. Маритэн

C) Гумплович, Дюринг, Каутский

D) К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин

E) Аристотель, Фильмер
11. Мемлекеттiң пайда болуын психологиялық теориясын түсiндiрген ғалымдарды атаңыз:

A) Петражицкий, Фрезер, Тард

B) Г.Гроций, Т. Гоббс, Ж.Ж. Руссо, А. Радищев

C) Аристотель, Фильмер, Михаиловский

D) К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин

E) Гумплович, Дюринг, Каутский

12. Мемлекет пен құқықтың пайда болуын материалистiк теориямен түсiндiрудi ұсынған ғалымдар

A) Гумплович, Дюринг, Каутский

B) К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин

C) Михзаиловский, Бакунин

D) Аристотель, Фильмер

E) Ф. Аквинский, Ж. Маритэн

13. Шығыс типтегi мемлекеттiң пайда болуын сипаттайтын белгiнi көрсетіңіз:

A) бұл мемлекеттерде жерге мемлекеттiк (қоғамдық) меншiк орнаған

B) бұл мемлекеттерде жерге жеке меншiк орнаған

C) бұл мемлекеттерде биліктің қайнар көзi - меншiк

D) мықты шенеуiнiктiк аппараттың болмауымен сипатталады

E) бұл мемлекеттер қала-мемлекеттер ретiнде пайда болған

14. Батыс типтегi мемлекеттердiң пайда болуын сипаттайтын белгiлердi көрсетіңіз:

A) бұл мемлекеттерде жерге мемлекеттiк (қоғамдық) меншiк орнаған

B) өндiрiс қүралдарының меншiк иесi болып табылатын мықты шенуiнiктiк бюрократиялық аппараттың болуымен сипатталады

C) мемлекеттiк аппарат бiр орталыққа бағындырылған, оның басында абсолюттiк монарх түрады

D) адамдардың өзара келiсiмiнiң нәтижесi

E) бұл мемлекеттерде биліктің қайнар көзi – меншiк, қоғамның қарама-қайшы таптарға бөлiнуi
15. Мемлекеттiң пайда болуы туралы теориялардың қайсысы мемлекеттiң пайда болу процесiн неғұрлым объективтiк тұрғыда бейнелейдi?

A) патриархалдық

B) теологиялық

C) органикалық

D) келiсiм-шарттық

E) тарихи-материалистiк
16. Мемлекет пен құқықтың пайда болуының әлеуметтiк себептерiн көрсетіңіз?

A) қоғамдық еңбектiң мал шаруашылығы, жер шаруашылығы, қолөнер және сауда болып бөлiнуi

B) еңбек өнiмдiлiгiнiң өсуi және қосымша құнның пайда болуы

C) рудың бөлiнуi және отбасының пайда болуы, қосымша өнiмнiң, қарама-қарсы таптардың пайда болуы, қоғамның таптарға бөлiнуi

D) жеке меншiктiң пайда болуы

E) қалалардың пайда болуы, климаттық жағдайдың өзгерiсi
17. Ең алғашқы мемлекеттер қайда пайда болған?

A) Қазақстан территориясындаB) Нiл, Тигр, Евфрат, Ганг, Инд өзендерiнiң жағалауында

C) Африка қүрлығында

D) Европада

E) Ежелгi Рим мен Ежелгi Афиныда18. Мемлекеттің негiзгi белгiсiн көрсетіңіз?

A) ұлттық валюта, армия, полиция

B) билiк, халық, әдет-ғұрып

C) жалпыға мiндеттi ережелер көмегiмен белгiлi территорияға тарайтын мемлекеттiк егемендiк пен арнайы билiк және басқару аппараты, салық өндiру

D) астана, жалау, елтаңба, әнұран

E) әртүрлi саяси партиялардың, түрмелердiң, банктердiң, қоғамдық ұйымдардың болуы
19. Мемлекеттiк биліктің үстемдiгiн ел iшiнде және оның тәуелсiздiгiн сыртқы қатынастарда бiлдiретiн мемлекеттiң белгiсi қалай аталады?

A) құқық субъектiлiгiB) мемлекеттiк егемендiк

C) құқыққа қабiлеттiлiк

D) әрекетке қабiлеттiлiк

E) құқық шығармашылығы


20. Мемлекеттiң негiзгi белгiлерiнiң бiрiн атаңыз?

A) астананың болуыB) халықтың территориялық бөлiнiсi

C) жеке меншiктiң болуы

D) дiннiң болуы

E) сепаратизм


21. Төмендегi тiзiмдегi жауаптардың қайсысы мемлекеттiң құзыретiне жатпайды?

A) салықтар мен алымдарды жинау

B) жалпыға мiндеттi нормативтiк актiлердi жариялау

C) қоғамда құқықтық тәртiптi қамтамасыз етуD) достық қатынасты, өзара көмектi, туыстық қатынасты реттеу

E) туыстық қатынастарды реттеу


22. Мемлекет нысаны ұғымына не кiрмейдi?

A) жоғары мемлекеттiк билiктi ұйымдастыру тәсiлдерiнiң жиынтығы

B) мемлекеттiк құрылым тәсiлдерiнiң жиынтығы

C) мемлекеттiк билiктi жүзеге асыру әдiстерiнiң жиынтығыD) құқық нормаларын жүзеге асыру тәсiлдерi

E) халық пен мемлекеттiк биліктің арақатынасы тәсiлi


23. Мемлекеттiң басқару нысаны дегенiмiз

A) мемлекеттiк билiктi жүзеге асырудың әдiстерi мен тәсiлдерiB) мемлекеттiк жоғары биліктің ұйымдасуы, оның органдарының құрылу тәртiбi және олардың халықпен өзара қатынасы

C) мемлекеттiң iшкi құрылысы, оның құрамдас бөлiктерге бөлiнуi және олардың бiр-бiрiмен байланысы

D) жергiлiктi жерлерде мемлекеттiк билiктi ұйымдастыру

E) территориялық бiрлiктердi қайта құру тәсiлi


24. Мемлекет функциясы ненi бiлдiредi?

A) мемлекет қүрылысы мен оның белгiлерiн

B) мемлекеттiк билiктi ұйымдастыру тәсiлдерiн

C) мемлекет қызметiнiң негiзгi бағыттарын

D) мемлекеттiк билiктi жүзеге асырудың әдiстерi мен тәсiлдерiн

E) нормативтiк актiлердi шығару тәсiлдерi
25. Мемлекет функциясын iске асыруда қандай әдiстер қолданады?

A) сендiру

B) мүжбүрлеу, жазалау

C) мадақтау

D) ұсыныс

E) басып-жаншу және қудалау
26. Қазақстан Республикасы құқық жүйесі салаларының бірі. Ол өзінің ішкі тұтастығымен сипатталатын құқықтық нормалар жүйесін білдіреді және басқа құқық жүйесінің номаларынан ерекшеленетін құқықтың түрі

A) әкімшілік құқық

B) қылмыстық құқық

C) азаматтық құқық

D) еңбек құқығы

E) Конституциялық құқық
27. Демократиялық, өркениетті даму жолына түскен мемлекет пен қоғамның негізгі, басты нормативтік актісі

A) ҚР-ның Конституция

B) Заңдар

C) Жарлықтар

D) Үкімет пен Парламент қабылдаған заңдар

E) Өкілетті органдардың қабылдаған заңдары
28. Конституциялық құқықтық реттеу объектісі қалай аталады?

A) Конституциялық заңдар

B) Конституциялық функциялар

C) Конституциялық принциптер

D) Конституциялық құқықтар

E) Конституциялық байланыстар
29. Конституциялық қағидада мемлекеттік қызметкердің жасы неше жастан аспауы тиіс деп көрсетілген?

A) 60-63


B) 62-66

C) 50-55


D) 60-65

E) 55-60
30. Конституциялық заңдылықтың сақталу тәртібін қамтамасыз ететін заңды құралдардың жиынтығы қалай аталады?

A) Конституцияның қалыптасу кезеңі

B) Конституцияны құқықтық қорғау

C) Конституцияның үстемдігі

D) Конституцияның заңдық қызметі

E) Конституциялық декларация


31. Конституциялық сипаттағы ең алғашқы акты кай жылы қабылданды?

A) 1997 ж. 7 шілде

B) 1995 ж. 30 тамыз

C) 1993 ж. 15 қараша

D)1991 ж. 20 қараша

E) 1990 ж. 25 қазан
32. Конституцияның 6- бабының 1-тармағына сәйкес Қазақстанда мемлекеттік пен жеке меншіктің тең дәрежеде мойындалуы және қорғалуы қоғамдық қатынастардың бір саласы көрсетілген. Ол қандай сала?

A) Экономикалық әралуандылық

B) Саяси әралуандылық

C) Идеологиялық әралуандылық

D) партиялардың әралуандылығы

E) ұйымдардың әралуандылығы
33. Қазақстан Республикасының Конституциясында меншіктің неше нысаны көрсетілген?

A) 4


B) 3

C) 2

D) 1


E) 5
34. Конституциялық Кеңестің Төрағасы мен мүшелері мемлекеттің қандай тұлғалары болып табылады?

A) қарапайым тұлғалар

B) заңды тұлғалар

C) лауазымды тұлғалар

D) жеке тұлғалар

E) қызметкерлер
35. Конституциялық Кеңестің Төрағасын қызметке кім тағайындайды?

A) Президент

B) Үкімет

C) Парламент

D) Сенат


E) Кеңес мүшелері
36. Парламентті тарату құқығы Конституция бойынша кімге берілген?

A) Заң органдарынаB) Президентке

C) Лауазымды тұлғаларға

D) Жоғары Сотқа

E) Кеңес мүшелеріне


37. Мемлекеттiк органдар қызметiнiң қандай принциптерi Қазақстан Республикасының Конституциясында бекiтiлмеген?

A) өзге нормативтiк актiлермен салыстырғанда Қазақстан Республикасы Конституциясының Үстемдiгi

B) адам және азамат құқықтары мен бостандықтарының басымдығы

C) мемлекеттiк қызметтi атқарудағы жариялылық

D) мемлекеттiк қызметтiң ешқандай партияға кiрмеуi, мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiпқойлығы мен қүзыреттiлiгi

E) дiни ырымдарды реттеу
38. Төмендегi тiзiмнiң қайсысы Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес Қазақстан Республикасы Президентiнiң құқықтық жағдайына жауап бередi?

A) ол атқарушы биліктің басшысы болып табылады

B) ол парламентпен келiсе отырып қызмет атқарады

C) ол мемлекеттiң басшысы, кең көлемдегi өкiлеттiктерге ие, мемлекеттiң iшкi және сыртқы саясатының негiзгi бағыттарын айқындайды, мемлекеттiк биліктің барлық тармағының келiсiп жүмыс iстеуi қамтамасыз етедi

D) парламент, Үкiмет және Жоғарғы сотпен тең құқықта және бiрiгiп қызмет атқарады

E) ол шексiз өкiлеттiкке ие
39. ҚР Конституциясы бойынша кез-келген дiндi ұстану құқығы?

A) жүрiс-тұрыс бостандығы

B) сөз және шығармашылық бостандық

C) жеке бастың бостандығы

D) бiрлестiктер қүру бостандығы

E) ар-ождан бостандығы
40. Конституциялық заң – бұл

A) жәй заңдарB) қоғамдық және мемлекеттiк құрылыстың негiзiн бекiтетiн заңдар

C) уақытша қолданылатын заңдар

D) жергiлiктi билiк және басқару органдарының құрылу тәртiбiн анықтайтын заңдар

E) ағымдағы заңдар


41. Қазақстан Республикасының Конституциясына 1998 жылы 7 қазанда қанша өзгерiс енгiзiлдi?

A) 10

B) 6


C) 16

D) 4


E) өзгерiс енгiзiлген жоқ
42. Қазақстан Республикасы Конституциясының нормаларына ресми түсiнiк берушi субъектiнi атаңыз?

A) Парламент

B) Үкiмет

C) Жоғарғы Сот

D) Президент

E) Конституциялық Кеңес
43. Жеке-дара тәртiппен басқарылатын мемлекеттiк органды атаңыз?

A) Үкiмет

B) Парламент

C) Жоғарғы сотD) Президент

E) Конституциялық кеңес


44. және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын мемлекеттiк қүрылыс және басқару нысанын бекiтетiн саяси-құқықтық акт?

A) шешiм


B) заң

C) бұйрық

D) қаулы

E) Конституция
45. Төменде көрсетiлген нормативтiк актiлер арасынан ең жоғары заңдық күші бар актiнi көрсетіңіз?

A) Президент Жарлығы

B) Конституциялық заңдар

C) Конституция

D) Үкiметтiң Қаулысы

E) Жоғарғы Сот Пленумының қаулысы
46. Қазақстан Республикасы Президентiнiң заң қабылдау құқығы бар ма?

A) жоқ


B) иә

C) Қазақстан Республикасының Конституциясында көрсетiлген ерекше жағдайларда ғана заң қабылдайды

D) Қазақстан Республикасының Президентi өз қарауы бойынша заң қабылдайды

E) Қазақстан Республикасы Президентiнiң заң қабылдау құқығы жоқ, бiрақ соғыс жағдайында ол заң қабылдайды
47. Жоғары мемлекеттiк билiк органдарының қүрылысы мен қүзыретiн бекiтетiн, азаматтардың негiзгi қүқытары мен мiндеттерiн реттейтiн құқық саласын атаңыз?

A) азаматтық құқықB) конституциялық құқық

C) қылмыстық құқық

D) әкiмшiлiк құқық

E) қаржы құқығы


48. Қазақстан Республикасы Конституциясы бойынша барлық азаматтар тең құқылы. Бұл теңдiк қалай сипатталады?

A) материалдық теңдiкпенB) заң мен сот алдындағы теңдiкпен

C) табиғи қабiлеттерiнiң бiрлiгiмен

D) сайлаушылар алдындағы теңдiкпен

E) мүлiктiк теңдiкпен


49. Азаматтарға рақымшылық жасау туралы актiлердi кiм шығарады?

A) Конституциялық КеңесB) Парламент

C) Президент

D) Жоғарғы Сот

E) Сенат
50. Қазақстан Республикасы Парламентi сайлауын кiм тағайындайды?

A) Үкiмет

B) Сенат


C) халық

D) Конституциялық КеңесE) Президент
51. .Заңды тұлғаның атауы қандай құжатта көрсетіледі?

A) кайта құру құжаттарында

B) коммерциялық құжаттарда

C) жарғылық құжатта

D) мүліктік құжатта

E) құрылтай құжаттарда
52. Борышкердің соттың шешімімен танылған оны таратуға негіз болып табылатын дәрменсіздігі

A) банкроттық

B) мүлкін тәркілеу

C) шығынға ұшырау

D) құқығының жойылуы

E) қызметін тоқтату
53. Қандай құжаттар шаруашылық серіктестіктің құрылтай құжаттары болып табылады?

A) құрылтай құжаттары мен жарғылық капитал

B) толық серіктестік құжаттар

C) құрылтай шарты мен жарғы

D) заң құжаттары

E) акционерлік құжаттар
54. Азаматтар және заңды тұлғалар ерікті мүліктік жарналар негізінде құрған, әлеуметтік, қайырымдылық, мәдени, білім беру және өзгеде қоғамдық пайдалы мақсаттарды көздейтін мүшелігі жоқ коммерциялық емес ұйым қалай аталады?

A) коммерциялық ұйым

B) діни бірлестік

C) жеке кәсіпкерлікD) қоғамдық қор

E) қоғамдық бірлестік


55. Азаматтық құқықтық қатынастардың субъектілеріне кімдер жатады?

A) азаматтар

B) заңды тұлғалар

C) мемлекет

D) әкімшілік аумақтық бөліністер

E) барлық жауап дұрыс
56. Азаматтың заңмен бекітілген құқықтарға ие болып, белгілі бір міндеттерді атқара алу қабілеттілігі қалай аталады?

A) азаматтық құқықтық қабілеттілік

B) азаматтық әрекеттік қабілеттілік

C) мүліктік қабілеттілік

D) жартылай әрекет қабілеттілігі

E) толық әрекет қабілеттілігі
57. Неше жасқа дейінгі балалардың әрекет қабілеттілігі жоқ деп танылады?

A) сегіз жасқа дейінгіB) алты жасқа дейінгі

C) он жасқа дейінгі

D) жеті жасқа дейінгі

E) бес жасқа дейінгі


58. Мүліктік және жеке мүліктік емес игіліктер мен құқықтар азаматтық құқық ........ бола алады

A) субъектілері

B) қатысушылар

C) объектілер

D) заңды тұлға

E) жеке тұлға
59. Екі немесе одан да көп адамның азаматтық құқықтар мен міндеттерді белгілеу өзгерту немесе тоқтату туралы келісімі қалай аталады?

A) мәміле

B) келісім

C) кепіл


D) міндеттеме

E) шарт
60. Азаматтар мен заңды тұлғалардың азаматтық құқықтары мен міндеттерін белгілеуге, өзгертуге немесе тоқтатуға бағытталған әрекеттер

A) мәміле

B) шарт


C) міндеттеме

D) кепіл


E) келісім
61. 6-14 жасқа дейінгі балаларға тән әрекет қабілеттілігі қалай аталады?

A) толықтай әрекет қабілеттілігіB) жартылай әрекет қабілеттілігі

C) әрекет қабілеттілігі жоқ

D) шектелген әрекет қабілеттілігі

E) толық емес әрекет қабілеттілігі


62. Мәмілелердің неше түрі бар

A) 3


B) 5

C) 7


D) 4

E) 2
63. Субъектінің заң құжаттары арқылы танылатын және қорғалатын өзіне тиесілі мүлікті өз қалауынша иелену, пайдалану және оған билік ету құқығы қалай аталады?

A) ие болу құқығы

B) меншік құқығы

C) жеке меншік құқығы

D) коммуналдық меншік

E) мемлекеттік меншік


64. Авторлық құқықтың объектілеріне нелер жатады?

A) заңды және жеке тұлғалар

B) патенттер мен лецензиялар

C) мүліктік және мүліктік емес заттарD) әдеби туындылар, фотосурет туындылары

E) дебес мәні бар туындылар


65. Азаматтық құқықтық қатынастардың пайда болуының негіздеріне не жатады?

A)заңдар


B) жарлықтар

C) актілер

D) қатынастар

E) заңды фактілер
66. Азаматтық белгiсiмен бiрiгетiн бүкiл қоғамның, бүкiл халықтың бiрден-бiр ресми өкiлiн анықтаңыз?

A) партия

B) қоғамдық ұйым

C) дiни ұйымD) мемлекет

E) қоғамдағы кез келген билiк институты


67. Азаматтық қоғам – бұл...

A) бiр мақсатпен бiрiккен мемлекеттiк органдардың жүйесiB) мемлекеттiк аппараты мен оның қызметiн қамтымайтын адамдар арасындағы отбасы, үлт, әлеуметтiк топтар деңгейiндегi қоғамдық қатынастары жүйесi

C) жалпы мүдде негiзiнде азаматтар қүрған қоғамдық бiрлестiктердiң жиынтығы

D) мемлекеттiк және мемлекеттiк емес органдардың, мекемелер мен кәсiпорындардың жүйесi

E) мемлекеттiк органдар, ұйымдар және мекемелер


68. Қай нормативтiк-құқықтық актiде адам және азаматтардың құқықтары, мiндеттерi мен бостандықтары бекiтiлген?

A) Конституцияда

B) Халықаралық шарттарда

C) заңға тәуелдi актiлерде

D) Азаматтық туралы ҚР Заңында

E) жауаптардың барлығы дұрыс
69. Қандай жағдайда азаматтардың құқықтары мен бостандықтары шектелуi мүмкiн?

A) құқықтар мен бостандықтар ешқашан шектелмейдiB) құқықтар мен бостандықтар конституциялық қүрылысты, қоғамдық тәртiптi қорғау мақсатында заңмен ғана шектеледi

C) құқықтар мен бостандықтар төтенше жағдай енгiзiлген кезде заңмен шектеледi

D) құқықтар мен бостандықтар соғыс жағдайы енгiзiлген кезде заңмен шектеледi

E) құқықтар мен бостандықтар экономикалық дағдарыстар кезiнде шектелуi мүмкiн


70. Қазақстан Республикасы азаматының басқа мемлекеттiң азаматтығында болуы танылады ма?

A) иә, танылады; егер бұл жөнiнде халықаралық шарттарда көрсетiлсе

B) иә, танылады; егер азамат басқа мемлекет территориясында тұрса

C) иә танылады; егер азамат оралман болсаD) жоқ, танылмайды

E) ерекше жағдайларда ғана танылуы мүмкiн


71. Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау туралы мәселенi кiм шешедi?

A) Үкiмет

B) Парламент

C) Президент

D) Виза қызметiнiң бөлiмдерi

E) Iшкi Iстер Басқармасы
72. Қазақстан Республикасы Конституциясы бойынша барлық азаматтар тең құқылы. Бұл теңдiк қалай сипатталады?

A) материалдық теңдiкпенB) заң мен сот алдындағы теңдiкпен

C) табиғи қабiлеттерiнiң бiрлiгiмен

D) сайлаушылар алдындағы теңдiкпен

E) мүлiктiк теңдiкпен


73. Азаматтарға рақымшылық жасау туралы актiлердi кiм шығарады?

A) Конституциялық КеңесB) Парламент

C) Президент

D) Жоғарғы Сот

E) Сенат
74. Төмендегi құқықтардың қайсысы азаматтардың жеке құқықтарына жатады?

A) өз құқықтарын сот арқылы қорғау құқығы

B) мемлекеттi басқару iсiне қатысу құқығы

C) сайлауға және сайлануға құқығы

D) жеке өмiрiне қол сүқпаушылық, өзiнiң және отбасының құпиясы болуына, ар-ождан бостандығына құқықтары

E) саяси партия құру құқығы


75. Заңды тұлғаның атауы қандай құжатта көрсетіледі?

A) кайта құру құжаттарында

B) коммерциялық құжаттарда

C) жарғылық құжатта

D) мүліктік құжатта

E) құрылтай құжаттарда
76. қатынастарының субъектілеріне кімдер жатады?

A) Шетелдік азаматтық тұлғалар

B) Лауазымды тұлғалар

C) Қызметкер мен жұмыс беруші және атқарушы органдарD) Қызметкер мен жұмыс беруші

E) Барлық заңды тұлғалар


77. Қызметкердің біліктілігіне, орындалатын жұмыстың күрделілігіне, санына, сапасына және жағдайына байланысты еңбек үшін төленетін сыйақы, сондай ақ өтемақы және ынталандыру сипатындағы төлемдер

A) Жұмысты тарифтеуB)Жалақы

C) Сыйақы

D) Жәрдемақы

E) Өтемақы


78. Қызметкер еңбек міндеттерін жүзеге асыруға жұмсаған, күнтізбемен есептелген уақыт қалай аталады?

A) Еңбек тәртібі
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6


©netrefs.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет