Өндірістік үдеріс және оның элементтеріДата17.11.2020
өлшемі122.29 Kb.

ӨНДІРІСТІК ҮДЕРІС ЖӘНЕ ОНЫҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІ


Автокөліктерді жөндеу және жөндеу кезінде автомобиль көлігіндегі ұтымды ұйымдастыру мен басқарудың негізі өндірістік үдеріс болып табылады. Ұйымдастырылған өндірістік үдерістер орталықтандырылмаған және орталықтандырылған басқару үдерістерінің оңтайлы тіркесімін қамтамасыз ететін және басқарудың тиімділігін қамтамасыз ететін ең озық және тиімдіқағидалар, әдістер, нысандар мен ұтымды ұйымдық басқару құрылымдарын қолдану үшін жағдай жасайды.

Кез келген еңбек үдерісі үш негізгі элементті қамтиды: еңбек құралдары, еңбектің және еңбектің нысандары. Осылайша, өндіріс үдерісі - еңбектің объектісін еңбек өнімділігіне айналдыруға бағытталған еңбек құралдарын пайдаланатын еңбек, еңбек, үдерістердің жиынтығы.

Өндірістің оңтайлы үдерісі мыналарды қамтамасыз етуі керек:

үдерістің жекелеген бөліктерін ұтымды, тиімді түрде үйлестіру

(мысалы, алдын алу және қалпына келтіру);

құралдарды (конвейрлер, көтергіштер және басқа

технологиялық жабдық) ең ұтымды пайдалану;

жөндеу жұмыстарының рационалды реттілігін ескере отырып, бөлек қондырғылардың, жұмысшылар мен жабдықтардың ең қолайлы орналасуы;

әр бірлікте және әр жұмыс орнында ғылыми еңбекті ұйымдастыруды еңгізу;

өндiрiстi басқарудың қарқынды әдiстерiн iске асыру мүмкiндiгiн қамтамасыз ету мақсатында еңбек өндiрiсiнiң озық әдiстерi мен амалдарын еңгiзу.

Өндірістік үдерісті ұтымды ұйымдастырудың жалпы көрсеткіші материалдық және еңбек ресурстарының минималды шығындары бар ең қысқа мерзімде оның сапасының көрсеткіші болуы керек.

Кәсіпорынның мамандануына сәйкес еңбек субъектісінің дайын өнімге айналдыруы негізгі өндірістік үдеріс деп аталады. АҚҰБ жан-жақты техникалық қызмет көрсету үшін негізгі өндіріс үдерісі көлік құралдарына қызмет көрсету және жөндеу болып табылады.

403


Негізгі өндірістің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жүргізілетін өндірістік үдеріс қосалқы үдеріс (мысалы, технологиялық жабдықты жөндеу) деп аталады.

АКҰБ-да жүргізілетін өндірістік үдерістер негізінен күрделі болып табылады және оларды талдау ыңғайлылығы үшін оларды ұйымдық және техникалық бөліктерге бөлуге болады – жартылай үдерістер. Жартылай үдерістер, өз кезегінде, өндірістік амалдар кешенінен тұрады.Амалдар жиынтығы - бір өндірісте бір өнімнің (бөлшектердің, түйіндер немесе агрегаттар) өндіру (қалпына келтіру, қызмет көрсету) бойынша операциялар тобы. Амал - бұл бір жұмыс орнында жұмыс істейтін бір немесе бір топ жұмыс жасайтын өндірістік үдерістің аяқталған бөлігі және тапсырманы орындау үшін барлық әрекеттерін қамтиды.

Технологиялық тұрғыдан алғанда, бұл амалдар біріктірілген немесе автокөлік агрегаттарының тобын сақтау үшін дәйекті әрекеттер жиынтығы болып табылады (еркін доңғалақты тежеуішті реттеу, мотор майын ауыстыру және т.б.).

Әртүрлі белгілер мен нысандар бойынша АКБ жөндеудің өндірістік үдерістерінің жіктелуі 28.1 суретте көрсетілген.

АКБ жөндеуге арналған өндіріс үдерістері адамның қатысу дәрежесіне байланысты болуы мүмкін:

Қолмен
Көліктіқолмен
Көліктік
Автоматтан
Аппараттық

Өндірістік үдерістер

28.1 сурет АКБ жөндеуге арналған өндіріс үдерістері адамның қатысу дәрежесіне байланысты жіктелуі

404

қолмен немесе қолмен құрастырылған құралдар арқылы Білтеге (мысалы, электрлік, пневматикалық және ұқсас құралдарды қолданбастан агрегатты алып тастау) қолмен орындалады; көліктік-қолмен, орындаушы немесе орындаушылар тобы қатысуымен көліктер немесе тетіктер арқылы жүзеге асырылатын

(мысалы, кілтпен,, бұрап жасалған болт); негізгі жұмыс механизмі толықтай орындалатын көліктік

(механикалық жонушы білдекпен жұмыс жасау);

автоматтандырылған, онда барлық негізгі және қосалқы жұмыс адамның жеке қатысуынсыз автоматты түрде жүзеге асырылады;

аспаптық, онда негізгі өндіріс үдерісі арнайы жабдықпен жүзеге асырылады,ал оператордың (оператордың) функциялары оны мониторингілеу және бақылау үшін азайтылады (мысалы, арнайы жабдықтың көмегімен белгілі диагностикалық параметрлерді жою).

Өндірістің табиғаты мен мазмұны бойынша үдерістер механикалық және физика-химиялық болып бөлінеді.Механикалық - бұл механикалық күштердің әсер етуі жағдайында жұмыс объектісінің пішіні, мөлшері, күйі және жағдайы (мысалы, түзету, бөліктердің иілуі, түзету арқылы өлшемділік және т.б.) өзгеретін үдерістер.

Физика-химиялық үдерістер материалдың физикалық-химиялық қасиеттерінің және олардың ішкі құрылымының (мысалы, бөлшектерді жылу өңдеу, синтетикалық эмульсиямен бояу және т.б.) өзгеруімен сипатталады.

Өндірістік үдерістің бір бөлігінің ұзақтығы бойынша олар үздіксіз және үзіліссіз деп бөлінеді.Үзілісті тоқтаусыз орын алатын өндірістік үдерістер деп аталады және қорлар аяқталғанда немесе шикізат, материалдар немесе бланкілерді беру тоқтатылған кезде ғана аяқталады.

Үзіліссіз өндіріс үдерістері деп аталады, олар өндірістің әр бірлігін немесе өнімнің әр топтамасын өңдеуге байланысты тоқтатылады.Автокөліктерді желіден келу, әдетте, салыстырмалы түрде қысқа уақытқа созылады. ЕО сыйымдылығы бір немесе екі ауысымда есептелгендіктен, көлік құралдарының басым бөлігі қабылдаудан кейін сақтау аймағына жіберіледі, бұл ретте олар ЕО аймағына кіреді, содан кейін кестеге сәйкес болады (28.2 сурет).

28.2 сурет. АКҰБ-ға техникалық қызмет көрсетудің технологиялық үдерісінің сұлбалық диаграммасы:

БТП - бақылау және техникалық орын; ЖЖЖА - жинау және жуу жұмыстарының аймағы; Д-1 және Д-2 - диагностикалық бекеттер; Жөндеу кезінде диагностика орнату; ---► — өндіріс арқылы автомобильдерді жүргізудің негізгі жолы аймақтар; ---»- - мүмкін қозғалыс жолы

Автокөліктер АКҰБ-ға келгеннен кейін, жүргізушілер анықталған ақаулар туралы желідегі автокөліктерді алатын механиктерді хабардар етеді. АКҰБ немесе автоколоннаның қаражаты бойынша механикалық және диагностикалық құралдарды пайдалану көліктердің техникалық жағдайын анықтайды. АКҰБ диагностикалық нәтижелеріне негізделген.28.1 кесте. Автокөліктердің техникалық қызмет көрсету және

TЖ бойынша өндірістік бөлімшелердің функцияларыБөлімше

Шешімдері қабылдайтын ақпараттық

өндірістік, функцияларБақылаулытехникалықҚозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін тетіктердің техникалық жай-күйі параметрлерінің жалпы ағыннан ақаулы көлікЕО жұмысын жүргізу

406

Бөлімше

Шешімдері қабылдайтын ақпараттық

өндірістік функцияларТерең диагностика кешені (Д-2)Д-2 кешенінің жұмыстарының тізбесіне сәйкес түзету жұмыстарын жүргізу және ақаулықтарды анықтау. Бірліктердің, қондырғылар мен жүйелердің техникалық жай-күйінің қалыпты диагностикалық параметрлері бойынша ауытқулар мен ауытқулардың себептерін

TO-1-мен жалпы

диагностикалау

кешені ДтО-2

(ТО-2 С ДТО-2)КҰ-1 күткен кезде автокөлікті сақтау. КҰ-1 бойынша жұмыстарды жүргізу. КҰ-1

диагностикалық параметрлердің нормативтік

мәндерінен ауытқуы


TO-2

диагностикасымен кешенді (ДТР)Автомобильдерді КҰ-2 күткен кезде сақтау. КҰ-2 бойынша жұмыстарды жүргізу. КҰ-2-нің техникалық сипаттамалары автокөліктің техникалық жай-күйінің стандартты диагностикалық параметрлері бойынша

ТР алдынғы кешенді диагностика

Автокөліктердің техникалық жай-күйінің диагностикалық параметрлерінің ТП ауытқуларындағы ерекшелігі.ТП-да анықталған көлік құралдарының техникалық жай-күйінің стандартты диагностикалық параметрлерінің бұзылу себептері мен ауытқулар себептерін түсіндіру.Кешенді ТР диагностикамен ТР, ДТР

Автомобильдерді КҰ-2 күткен кезде сақтау. TР автомобильдерінде жұмыс жүргізу. Автокөлік құралдарының техникалық жай-күйінің стандартты диагностикалық параметрлерінен ауытқуларды анықтау

Техникалық бақылау кешені

(ДОТ)


ТП, КҰ-1, КҰ-2 кейін техникалық жағдайдың және көлік құралдарының стандартты

диагностикалық параметрлерінен ауытқу шамалары«Жөндеу парағы» жасайды. Егер диагностиканы одан әрі нақтылау қажет болса, тазалау жұмыстарын жүргізгеннен кейін, көлік Д-1 немесе Д-2. Осы мақсатта сарапшылар (жоғары білікті жөндеу қызметкерлері) пайдаланылуы мүмкін. Жоспарлы техникалық

қызмет көрсетуге жатпайтын қызмет көрсетілетін автокөліктер сақтау аймағына жіберіледі және КҰ-1 немесе КҰ-2-ге сәйкес келетіндер сәйкесінше Д-1 немесе Д-2-ге жіберіледі.

Техникалық қызмет көрсету мен жөндеуге арналған негізгі өндірістік бөлімшелердің функциялары 28.1 кестеде келтірілген.

Достарыңызбен бөлісу:


©netrefs.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет