Мамандықтар бойынша: «Философия» қазақ бөліміне арналған Тест тапсырмаларыбет2/4
Дата17.04.2016
өлшемі0.81 Mb.
1   2   3   4


Құрастырушы:
аға оқытушысы Донецкая Н.А., аға оқытушы Куликов В.Ю.,

аға оқытушы Өмірзақова Б.Е.


1. Эстетиканың негізгі категориясы:

A) Әсемдік.

B) Асқақ.

C) Мимесис.

D) Эстетикалық.

E) Трагедиялық.


2. «Эстетика» терминнің негізін салушы

A) Баумгартен.

B) Гегель.

C) Аристотель.

D) Платон.

E) Лонгин.


3. Аристотельдің эстетикаға арналған негізгі трактаты:

A) «Риторика».

B) «Метафизика».

C) «Об искусстве поэзии».

D) «О душе».

E) «О душе».


4.Өнердің негізі Аристотельдің айтуынша;

A) Катарсис.

B) Мимесис.

C) Анамнесис.

D) Ойын.

E) Агональдық.


5. Аристотельдің «Очищение от аффектов» ілімінде трагедия туралы:

A) Этос.


B) Пафос.

C) Мимесис.

D) Катарсис.

E) Агон.
6. Француз классицизмнің эстетика теоретигі:

A) Мольер.

B) Бомарше.

C) Буало.

D) Вольтер.

E) Расин.
7. Лессингтің эстетикаға арналған трактаты:

A) «Лаокоон».

B) «Поэтика».

C) «Философия искусства».

D) «Салоны».

E) «Парадокс об актере».


8. Классицизм эстетиканың принципы қандай драмада көрсетілген?

A) Подражание.

B) «Три единства».

C) Гармония.

D) Игра.

E) Мимесис.


9. Э.Золяның натурализм эстетикасы қандай еңбекте

A) «Экспериментальный роман».

B) «Лаокон».

C) «Поэтическое искусство».

D) «Или-или».

E) «Страх и трепет».


10. Канттың эстетикаға арналған негізгі еңбегі

A) «Критика чистого разума».

B) «Критика способности суждения».

C) «Критика практического разума».

D) «Пролегомены…»

E) «Грезы духовидца…»


11. Постклассическалық эстетика кімнен басталады:

A) Гегеля.

B) Шиллера.

C) Гете.


D) Ницше.

E) Н.Гартман.


12. Феноменологиялық эстетика өкілдері:

A) Р.Ингарден, Н.Гартман, Мерло-Понти.

B) З.Фрейд, К.Юнг.

C) В.Кандинский, К.Малевич.

D) А.Белый, А.Блок.

E) А.Ахматова, М.Цветаева.


13. «Своеобразие эстетического» атты еңбектің авторы кім?

A) Г.Лукач.

B) М.Лифшиц.

C) М.Каган.

D) А.Ф.Еремеев.

E) А.Раппопорт.


14. Эстетиканың орын алуы:

A) Мұрат.

B) Қабылдау.

C) Рақаттану.

D) Эстетикалық тәжірибе, эстетикалық сана сезім, эстетикалық мәдениет.

E) Канон.


15. Әсемдікті қабылдау:

A) Рецепция.

B) Эстетикалық талғам.

C) Ұқсау.

D) Интерпретация.

E) Түсіну.


16. Н.Г.Чернышевскийдің эстетика туралы негізгі еңбегі:

A) «Лекции по эстетике».

B) «Мир как осуществление красоты».

C) «Эстетическое отношение искусства к действительности».

D) «Смысл искусства».

E) «Парадокс об актере».


17. Берк – Канттың асқақтықыт немен байланыстырады:

A) Субъектпен

B) Табиғатпен.

C) Шындықпен.

D) Өнермен.

E) Философиямен.


18. Мимесис эстетикада – бұл:

A) айна.


B) ұқсау.

C) рақаттану.

D) елестеу.

E) агон.
19. Көркемдік творчествоның ережеелерінің жүйесі:

A) Символ.

B) Канон.

C) Образ.

D) Мотив.

E) Стиль.
20. Көркемдік творчестводағы образдар тәсілі:

A) Үлгі.


B) Техника.

C) Канон.

D) Стиль.

E) Сюжет.


21. Орта ғасырдың негізгі стилі:

A) Барокко.

B) Готика.

C) Рококо.

D) Ампир.

E) Классицизм.


22. Авангардтің негізгі стилі:

A) Экспрессионизм.

B) Натурализм.

C) Реализм.

D) Романтизм.

E) Символизм.


23. Кубизмнің өкілдері:

A) П.Пикассо, Ж.Брак.

B) Сезанн.

C) Ван Гог, Гоген.

D) Моне, Ренуар.

E) Дега, Мане.


24. Абстракттік өнердің өкілдері:

A) Сезанн.

B) Ф.Леже, Н.Гончарова.

C) Д.Бурлюк, Н.Пуни.

D) П.Мондриан, К.Малевич, В.Кандинский.

E) Васнецов, Венецианов.


25. Футуризм өкілдері:

A) Маринетти, Маяковский, В.Хлебников.

B) А.Ахматова, С.Городецкий.

C) В.Брюсов, А.Блок.

D) Нарбут, П.Васильев.

E) Черубина де Габриак.


26. Дадаизм өкілдері:

A) Тцара.

B) Маринетти.

C) Кандинский.

D) Пикассо.

E) Леже.
27. Сюрреализм суретшілері:

A) С.Дали, Х.Миро.

B) Марсель Дюшан.

C) Рембо, Лотреамон.

D) Сезанн, Гоген.

E) Леже.
28. Символизмнің ақындары:

A) С.Малларме, Ж..Мореас, Ш.Морис.

B) Джойс, Пруст.

C) А.Камю, Ж-П.Сартр.

D) С. де Бовуар, Кафка.

E) Музиль, фон Дорер.


29. Канон қандай өнерде бастапқы роль атқарады:

A) Орта ғасыр.

B) XXғ.

C) XIXғ.


D) Классицизм.

E) Индокитай.


30. Готикадан бұрыңғы стиль:

A) Романдық.

B) Барокко.

C) Классицизм.

D) Рококо.

E) Ампир.


31. «Абай жолы» романның авторы кім?

A) М.Ауэзов.

B) О.Сулейменов.

C) М.Шаханов.

D) Г.Мусрепов.

E) Шакарим.


32. Алматыдағы жылда өтетін Халықаралық фестиваль:

A) Сопот.

B) Юрмала.

C) Славянский базар.

D) Азия даусы.

E) Сан-Ремо.


33. «Похвалы глупости» атты еңбектің авторы:

A) Ф.Рабле.

B) Эразм Роттердамский.

C) М.Лютер.

D) А.Дюрер.

E) Гуттен.


34. Ағартушылықтың авторы:

A) Петрарка.

B) Дидро.

C) Данте.

D) Гайдн.

E) Эразм.


35.Қазақтардың инструментальды музыкасы:

A) Эпос.


B) Фольклор.

C) Күй.


D)Роман.

E) Романс.


36. Әйгілі казақтыңтеноры:

A) А.Днишев.

B) Е.Хасангалиев.

C) А.Ашимов.

D) Т.Жаманкулов.

E) А.Кекильбаев.


37. «Кочевники» атты кітаптың авторы;

A) И.Есенберлин.

B) М.Макатаев.

C) О.Сулейменов.

D)М.Шаханов.

E) А.Кекильбаев.


38.Көне түрктедің ескерткіші:

A) Илиада.

B) Книга перемен.

C) Махабхарата.

D) Қорқыт ата кітабы.

E) Рамаяна.


39. Классицизмнің туған жері:

A) Германия.

B) Франция.

C) Бельгия.

D) Испания.

E) Италия.


40. «Ол орта ғасырдың ақырғы және Қайта Өрлеудің бірінші ренесанс ақыны»:

A) Петрарка.

B) Пико дела Мирандола.

C) Данте.

D) Фичино.

E) Вазари.


41. Романдық өнер қандай ғасырда пайда болды?

A) 1-3ғғ.

B) 10-12ғғ.

C) 19-20ғғ.

D) 17-18ғғ.

E) 2ғ.
42. «Барокко» термині итальян тілінен аударғанда:

A) Үлгілі.

B) Дұрыс.

C) Римдік.

D) Ерекше түрде.

E) Классикалық.
43. ХХ ғғ көркемдік стильдердің жиынтығы:

A) Классицизм.

B) Модернизм.

C) Сюрреализм.

D) Иррационализм.

E) Символизм.


44. Қайта Өрлеу мәдениетіне тән:

A) Адамның культы.

B) Сайыскерлік.

C) Ғылым.

D) Өлім.

E) Әсемдік.


45. Романдық термин деген не?:

A) Римдік стиль.

B) Грек стиль.

C) Көркемдік стиль.

D) Шығыс стиль.

E) Антикалық стиль.


46. Трагедия жанр және дүниетаным ретінде қайда пайда болды?

A) Вавилон.

B) Египет.

C) Др.Греция.

D) Рим.

E) Двуречье.


47. Орта ғасырлық өнердің дүниетанымы?

A) Философия.

B) Діни.

C) Ғылыми.

D) Архаикалық.

E) Теоретикалық.


48. Тимур қандай ғимаратты орнатты

A) Ак-Тобе.

B) Мавзолей Яссауи.

C) Айша-биби.

D) Коркут Ата.

E) Тадж Махал.


49. «Аксиология» термині:

A) Мораальдің теориясы.

B) Құндылықтар теориясы.

C) Этногенез теориясы

D) Көпшілік мәдениетінің теориясы.

E) Әсемдік туралы теория.


50. Готикалық деп біз қандай ғасырлардың ескерткіштерін айтамыз:

A) 2-5ғғ.

B) 10-11ғғ.

C) 12-15ғғ.

D) 19-20ғғ.

E) 2ғ.
51. «Гаклиялардын»авторы :

A) Шакарим.

B) Абай.


C) Валиханов.

D) Алтынсарин.

E) Кекильбаев.
52. «Эпос о Гильгамеше» қай елдің әдеби ескерткіііші:

A) Үнді


B) Қоссөзен.

C) Қытай.

D) Греция.

E) Вавилон.


53. Сактардың өнеріне тән:

A) Классикалық стиль.

B) Аң стиль.

C) Готикалық.

D) Академиялық.

E) Антика.


54. «АзиЯ» шығарманың авторы

A) Муканов.

B) Сулейменов.

C) Кунанбаев.

D) Ауэзов.

E) Кекильбаев.


55. Импрессионизм қай елде қалыптасты:

A) Франции.

B) Скандинавских странах.

C) Германии.

D) Италии.

E) Испании.


56. «Исповедь»шығартаманың авторы:

A) Августин.

B) Фома Аквинский.

C) Ансельм Кентерберийский.

D) Тертуллиан.

E) Боэций.


57. «Гаргантюа и Пантагрюэль» француз романының авторы:

A) Рабле.

B) Монтень.

C) Бюффон.

D) Вольтер.

E) Вийон.


58. «Құдретті комедияның»авторы:

A) Данте.

B) Рафаэль.

C) Петрарка.

D) Леонардо да Винчи.

E) Тициан.


59. «Адам комедияның» авторы:

A) Бомарше.

B) Гоголь.

C) Золя.


D) Бальзак.

E) Ж.Санд.


60. «Илиады» и «Одиссеи»поэманың авторы

A) Эсхил.

B) Гомер.

C) Гесиод.

D) Геродот.

E) Софокл.


61. «Махабхарата» қай еелдің ескерткіші:

A) Индии.

B) Китая.

C) Греции.

D) Рима.

E) Индокитая.


62. Грек мәдениетінің гүлдену кезеңі:

A) Крито-микенский.

B) Классический.

C) Архаический.

D) Эллинистический.

E) Византийский.


63. Ренессанс өнерінің туған жері:

A) Германия.

B) Италия.

C) Франция.

D) Нидерланды.

E) Греция.


64. Қайта Өрлеу мәдениеті үшін қандай дәурдің мәдениеті ұлгі болып саналды?

A) Антика.

B) орта ғасыр

C) аархаика

D) Ежелгі Шыыығыыыс

E) Жаңа уақыт.


65. Рыцарлық роман әдеби жанр ретінде қайда пайда болды?

A) Орта ғасыырлық Европада.

B) Қитайда.

C) Византияда.

D) Араб Шығыста.

E) Үндіде.


66. «Эстетика» терминді 18 ғасырда кім еңгізді?

A) Гегель.

B) Баумгартен.

C) Пуфендорф.

D) Кант.

E) Леонардо да Винчи.


67. Кьеркегордің философия және эстетикадағы негізгі түсінігі:

A) Гармония.

B) Мән.

C) Экзистенция.D) Әссмдік.

E) Әсер.
68. Көркем өнерді қабылдайтын субъект:

A) Адам.

B) Суретші

C) Жаратушы.

D) Сыншы


E) Реципиент.
69. «Дизайн»деген сөздің мағынасы:

A) Проект.

B) Әсемдік.

C) Тұрмыс.

D) Технология.

E) Жоспар.


70. Эстетиканың негізгі категориясы жоғарғы эстетикалық құндылығы бар:

A) Асқақ.

B) Әсемдік.

C) Трагедиялық.

D) қайырымдылық.

E) Эстетикалық.


71. Адамның қанағаттану немесе қанағаттанбау сезімі арқылы әр түрлі эстетикалық объекттерді қабылдау және бағалау:

A) Стиль.

B) Талғам.

C) Қайғыру.

D) Катарсис.

E) Сана сезім.


72.Асқаққа қарсы эстетикалық категория:

A) Комедиялық.

B) Әсемдік.

C) Таяз.


D) Ұсқынсыз.

E) Трагедиялық.


73. Қандай стильге тән динамика, асқаншылық, мистицизм:

A) Барокко.

B) Классицизм.

C) Романтизм.

D) Готика.

E) Рококо.


74. И.Канттың басты эстетикалық еңбегі:

A) «Критика чистого разума».

B) «Критика практического разума».

C) «Рождение трагедии из духа музыки».

D) «Критика способности суждения».

E) «Философия искусства».


75. Катарсис дегеніміз не?

A) Тұтастылық. Бөлінбеушілік.

B) Қорқыныш және тазару

C) Адамның сыртқы және ішкі сәйкестілігі.

D) Өнердегі ережелер жүйесі.

E) Табиғатқа ұқсау.


76. Кім өнердің тарихи эволюциясының 3 стадиясын көрсетті? символикалық, классикалық және и романтикалық:

A) Ницше.

B) Кант.

C) Шиллер.

D) Платон.

E) Гегель.


77. «Салоны»атты шығарманың авторы кім:

A) Руссо.

B) Баумгартен.

C) Рафаэль.

D) Дидро.

E) Кант.
78. Заттың түрсіз материядан тұтас реттелген түрге айналу процесс қалай аталады?

A) Катарсис.

B) Энтелехия.

C) Калокагатия.

D) Гармония.

E) Өлшем.
79. «Красота спасет мир» деп кім айтты?

A) Толстой.

B) Пушкин.

C) Достоевский.

D) Лермонтов.

E) Гоголь.


80. Өнердегі апполондық және дионистік теорияны кім дамытты?

A) Ницше.

B) Шопенгауэр.

C) Петрарка.

D) Аристотель.

E) Августин.


81. Қандай стильді»үшкір» «стрельчатым», «француздардың өнері» деп айтады:

A) Романдық.

B) Классикалық.

C) Барокко.

D) Готикалық.

E) Рококо.


82. Өнердің болмыстың түрі? Көркем образдар жүйесі деп нені айтамыз?

A) Художественное общение.

B) Көркемдік творчество.

C) . Көркемдік шығарма

D) . Көркемдік қабылдау

E) Көркемдік мәдениет


83. Перцептуализм (аналитикалық эмпиризм) казіргі американской өнердің философиясының өкілдері:

A) Дж. Дики, Т.Коэн.

B) М.Бердсли, Н.Гудмен.

C) В.Кенник, П.Зифф.

D) Т.Бинкли, М.Коэн.

E) М.Вейц, М.Итон.


84. Мимезис – дегеніміз:

A) Тазару.

B) Әсемдік.

C) Трагедия.

D) Еліктеу.

E) Еркіндік.


85. Қажетті эстетикалық құндылық

A) Эстетикалық сезім.

B) Эстетикалық баға.

C) Эстетикалық талғам.

D) Эстетикалық көзқарас.

E) Эстетикалық мұрат.


86. «Эстетика түйсік туралы ғылым» деп кім айтты:

A) А.Ф.Лосев.

B) Г.Э.Лессинг.

C) Баумгартен.

D) И.В.Гете.

E) Г.Кун.


87. И.Кант әсемдіктің 4 сипаттамасын көрсетті? Артық түсінікті көрсетіңіз

A) Әсемдік рақаттың негізі

B) Әсемдік талғамның объектісі

C) Әсемдік сезімдік объектісі

D) . Әсемдік мақсатсыз сұлулық

E) Әсемдік түсіну қиын


88.Латын тілінде ұқшиып қарау деп қандай термин көрсетеді

A) Манера.

B) Стиль.

C) Интуиция.

D) Жанр.

E) Ирония.


89.Эстетиканың негізгі категориясы:

A) Асқақ.

B) Әсемдік.

C) Эстетикалық.

D) Таяз.

E) Ұсқынсыз.


90. «Асқақ туралы трактаттың авторы»:

A) Платон.

B) Сократ.

C) Аристотель.

D) Лонгин.

E) Гораций.


91. «Асқақ – жанның ұлылығының айнасы» деп кім айтты:

A) Лонгин.

B) Витрувий.

C) Платон.

D) Гораций.

E) Кант.
92. «Әсемдік- жоғары бик тұлға болу керек »деп кім айтты:

A) Шеллинг.

B) Гете.


C) Пушкин.

D) Шиллер.

E) Гегель.
93. Эстетиканың қандай категориясы қарама қарсы категория болып саналады:

A) Эстетикалық.

B) Трагедиялық.

C) Ұсқынсыз.

D) Әсемдік.

E) Асқақ.


94. Ұсқынсыздықты әсемдіктің төменгі формасы деп кім айтты:

A) Пифагоризм.

B) Неоплатонизм.

C) Платонизм.

D) Перипатетизм.

E) Софизм.


95. «Тимей», «Горгий», «Филеб» диалогтардың авторы кім?

A) Аристотель.

B) Сократ.

C) Гомер.

D) Платон.

E) Плотин.


96.Аристотельдің өнер теориясына арналған басты трактаты:

A) «Метафизика».

B) «Поэтика».

C) «Этика».

D) «Риторика».

E) «Государство».


97. Кім әсемдікті ер және әйел деп екі түрге бөлді?

A) Цицерон.

B) Плотин.

C) Витрувий.

D) Сократ.

E) Гораций.


98. «Әсемдік – бояуы мен пропорционалдылықтың сәйкестігі» деп кім айтты:

A) Альберт Великий.

B) Фома Аквинский.

C) Бонавентура.

D) Тертуллиан.

E) Августин Блаженный.


99. «О достоинстве человека»трактаттың авторы кім?

A) Пико делла Мирандола.

B) Леон Баттист Альберти.

C) Леонардо да Винчи.

D) Джозеффо Царлино.

E) Франческа Петрарка.


100.Шопенгауэрдің пайымдауынша шындықты танудың ең ыңғайлы тәсілі түр:

A) Білім.

B) Түйсіну.

C) Қайғыласу.

D) Бостану.

E) өмірді сезіну.


101. Эстетиканың және өнертанудың басты

A) Өнерді зерттеудің диахроникалық көзқарас

B) Көркемдік стильдердің арасындағы ауыспалы процесстердің анализін жасау

C) Өнерді зерттеудің синхрондық көзқарас

D) Өнердің синтетикалық тарихын жасау

E)Көркемдік типологияның принциптерін жасау.


102. Иконология – бұл:

A) Бейне туралы ілім.

B) Иконопись туралы ілім.

C) Иконалар туралы ілім

D) Образдар туралы ілім.

E) Аллегориялар туралы ілім.


103. Кім натурализмнің өкілі емес

A) Э.Дега.

B) Э.Золя.

C) Ж. Гонкур.

D) Г.Флобер.

E) Г.де Мопассан.


104. Көркемдік творчествоның белгі табиғатын кім зерттейді?

A) Өнердің семантикасы.

B)Өнердің аксиологиясы.

C) Өнердің семиотикасы.

D) Өнердің гносеологиясы.

E) Өнердің аксиологиясы.


105. Эстетика грек тілінен аударғанда:

A) Әдемі.

B) Ұсқынсыз.

C) Әсемдік.

D) Сезім.

E) Рухани.


106. И.Кант әсемдікті немен байланыстырады?

A) Пайдалылықпен.

B) Утилитарлықпен.

C) Қажеттілікпен.

D) Утилитарлық емес пен.

E) Пайдасыздықпен.


107. Прометей туралы мифте Платон өнерді қалай түсінеді?

A) Даналық.

B) Ғылым.

C) Қанағаттану.

D) Ұқсау.

E) Шеберлік.


108. Аристотельдің түсінігінше өнер неден басталады:

A) Табиғаттан.

B) Прометейден.

C) Адамның қолынан.

D) Материядан.

E) Түрден.


109. Аристотельден кейінгі эстетика саласындағы теоретик

A) Плутарх.

B) Платон.

C) Сократ.

D) Плотин.

E) Гораций.


110. «О высоком» (Iв. н.э.): трактаттың авторы кім?

A) Лонгин.

B) Плутарх.

C) Гораций.

D) Цицерон.

E) Аристотель.


111. Хризипп(IIIв. до н.э.) стоиктің айтуынша әсемдік бұл:

A) Көру арқылы қанағаттанушылық.

B) Табиғаттың сыйі.

C) Таяз сезімдер.

D) Материалдық құндылықтар.

E) Жетілгендік.


112. Көне грек философ әсемдікті гармонияны әсемдік деп қабылдайтын:

A) Зенон.

B) Демокрит.

C) Аристотель.

D) Плотин.

E) Демосфен.


113. «Стиль в технических и тектонических искусствах, или практическая эстетика» атты еңбектің авторы кім:

A) Рескин.

B) Рело.

C) Земпер.

D) Страхов.

E) Гропиус.


114. 5 эстетикалық теориялық модельдердің қайсысы эстетикалықты әлемді құдай идеяларанылды:

A) Объективті идеализм.

B) Субъективті идеализм.

C) Дуализм.

D) Метафизикалық материализм.

E) Диалектикалық материализм.


115. Комедиялық теорияны Аристотель қандай еңбекте көрсетеді?

A) «Риторика».

B) «Метафизика».

C) «Этика».

D) «Поэтика».

E) «Законы».


116. «Гаргантюа» және «Пантэгрюэль» романының авторы:

A) Петрарка.

B) Данте.

C) Бокаччо.

D) Сервантес.

E) Рабле.


117. Бұл роман орта ғасырларда және құайта өрлеуде күлкілі мәдениеттің энциклопедиялық ескерткіші болып табылады:

A) Дон Кихот

B) Гаргантюа мен Пантагрюэль.

C) Божественная комедия.

D) Декамерон.

E) Муки и радости.


118. Трагедия мен комедияның бөлінуіне кім қарсы шықты?

A) Вольтер.

B) Руссо.

C) Бэкон.

D) Дидро.

E) Декарт.

119. Ең ежелгі түрлі түсті шынылар қай ғасырда жасалды?

A) 12ғ.


B) 15ғ.

C) 10ғ.


D) 14ғ.

E) 11ғ.


120. Декоративтік өнердің дамуы мына категорияның пайда болуына әкеліп соқты?

A) Асқақ.

B) Өрнек.

C) Ұсқынсыздық.

D) Әсемдік.

E) Эстетикалық.


121. Өнердің декоративтік және стандық болып өркендеуі қашан болды№

A) Орта ғасырда.

B) Қазіргі заман.

C) Қайта өрлеу дәуірі.

D) Ағарту дәуірі.

E) Реформация дәуірі.


122. Әсемдік қиын дәйек сөзінің авторы:

A) Платон.

B) Сократ.

C) Плотин.

D) Аристотель.

E) Аристофан.


123. Көркем шығармашылықтағы эмоционалдық және рационалдық өзара қосылуы:

A) Идея.


B) Талант.

C) Фантазия.

D) Қабілеттілік.

E) Кемеңгерлік.


124. «Ассоциация» терминін енгізген автор?

A) Юм.


B) Локк.

C) Гоббс.

D) Дидро.

E) Беркли.


125. Альбертидің «О живописи» трактаты кімге арналған?

A) Леонардо да Винчи.

B) Донателло.

C) Брунелески

D) Мазаччо.

E) Джотто.

126. Өнер үшін өнер сөзі қай жерде пайда болды?

A) Францияда.

B) Англияда.

C) Германияда.

D) Италияда.

E) Америкада.
127. Өнер эстетизмін жалған деп есептеген эстетизм критигі:

A) Достоевский.

B) Белинский.

C) Чернышевский.

D) Данилевский.

E) Толстой.

128. Символды эстетикалық түсінік ретінде жасаған.

A) Валерии.

B) Лангер.

C) Кассирер.

D) Уайтхед.

E) Фрейд.


129. Алтын тізбек қай әдеби стильге жатады?

A) Қайта өрлеуге.

B) Готикалық.

C) Классицизм.

D) Ағарту дәуіріне.

E) ХХ ғасыр дәуіріне.


130. Кроче, Бергсон, Юнгтың эстетикалық концепциялары қай өнердің теоретикалық негізіне жатады?

A) Реализм.

B) Модернизм.

C) Әлеуметтік реализм.

D) Натурализм..

E) Романтизм.


131. Этика терминінің алғашқы мағынасы:

A) Ес.

B) Ақыл.


C) Намыс, ұят.

D) Аң үңгірі.

E) Аффект.
132. «Адам құдіреттілігі» сөзі кімдікі?

A) Аристотель.

B) Демокрит.

C) Сенека.

D) Гераклит.

E) Гомер.


133. Ғылым атауы үшін этика терминін енгізген кім?

A) Аристотель.

B) Демокрит.

C) Лукреций.

D) Сенека.

E) Гомер.


134. Латынның «moralis» терминін құрастырған кім?

A) Цицерон.

B) Сенека.

C) Вергилий.

D) Марк Аврелий.

E) Лукреций.


135. Орыс тілінде мораль терминіне сәйкес келеді:

A) Үрей.


B) Қайрымдылық.

C) Қорқу.

D) Ар-ождан.

E) Міндет.


136. Оқу дисциплинасы аумағында «этика» деп нені айтамыз:

A) Тәртіп ережесі.

B) Ғылым.

C) Міндетке деген сәйкес қатынас.

D) Ар-ождан.

E) Адамдармен қатынас жасай білу.

137. Ғылым ретінде этика үшін мораль:

A) Оқу пәні.

B) Өмір сүру кепілі.

C) Синоним.

D) Факт жинағы.

E) Бейне.


138. Гректік антика кезеңінде мораль былай түсіндірілді:

A) Адамның өзін билеу өлшемі.

B) Көрегендік.

C) Намыс, ұят.

D) Сезімдік өмір байлығы.

E) Еңбек.


139. Канттың сананың жоғарғы қайрымдылыққа бағытталғандағы көрініс табады:

A) Қайырымды еркіндікте.

B) Міндетте.

C) Махаббатта.

D) Қайғыға ортақтасуда.

E) Өжеттілікте.

140. Кім қайрымды еркіндікте біртұтас шын игілікті көрді?

A) Кант.

B) Гегель.

C) Чаадаев.

D) Шеллинг.

E) Ницше.
141. Қайырымдылықтың алтын ережесін әдетте кімдікі деп есептейді:

A) Конфуцидікі.

B) Гели.

C) Протаргор.

D) Коперник.

E) Будда.


142. Конфуцидың екінші есімі:

A) Будда.

B) Кун-цзы.

C) Аватара.

D) Гири Кришна.

E) Хаммурапи.


143. Кун-цзыдың туған жері:

A) Лу князьдығы.

B) Минь провинциясы.

C) Чу-чжу провинциясы.

D) Ман-жоу Го.

E) Непал.


144. Кімді қытай ұлтының әкесі деп есептейді:

A) Будданы.

B) Конфуциды.

C) Лао-цзыды.

D) Сунь-цзыды.

E) Мо-цзыды.


145. Конфуций этикасында қандай категория орталық орынды алады:

A) Жень.


B) Ли.

C) Мин.


D) Тао.

E) Дао.


146. Қытай тілінен Ли сөзі қалай аударылады:

A) Өлшем.

B) Бейне.

C) Сан.


D) Бірлік.

E) Заң.
147. Қайырымды ер түсінігі кімнің этикалық моделінде бар:

A) Лао-цзы.

B) Конфуций.

C) Будда.

D) Страбон.

E) Кант.
148. Вень түсінігінің Конфуций бойынша аудармасы:

A) Ереже.

B) Міндет.

C) Қайырымдылық.

D) Тәртіп.

E) Құмарлық.

149. Конфуций жауыздыққа немен жауап беруді ұсынды:

A) Кемірімділікпен.

B) Махаббатпен.

C) Әділдікпен.

D) Қайғырумен.

E) Мейірімділікпен.


150. Кун-цзы бойынша адамның мұраты:

A) Қайырымды ер.

B) Жауынгер.

C) Монах.

D) Абыз.

E) Басқарушы.

151. Қажеттіліктерді жеңудің негізгі принципі:

A) Даосизм.

B) Конфуций діні.

C) Суфизм.

D) Буддизм.

E) Зараостризм.


152. Буддизмнің ережелер кітабы:

A) Суньцы.

B) Үш себеп.

C) Даодецзин.

D) Упанишады.

E) Веды.


153. Ханзада Гаутаманың ағару жасы:

A) Отыз бес.

B) Он сегіз.

C) Қырық.

D) Жиырма.

E) Он екі.


154. Иудаизмді құрушы:

A) Моше.


B) Иисус.

C) Изекия.

D) Митра.

E) Ирод.
155. Декалог – бұл:

A) Қылмыстық заңдар жинағы.

B) Он шарт.

C) Әдеби шығарма.

D) Архитектуралық ескерткіш.

E) Мистикалық феномен.
156. Он шарт қандай қатынастарды реттейді:

A) Адамды табиғатпен.

B) Адамды Адаммен.

C) Адамды Құдаймен.

D) Адамды Құдай және Адаммен.

E) Құдайды Құдаймен.

157. Торада айтылғандай Құдайдың таңдаған халқы:

A) Еврейлер.

B) Ханнаандар.

C) Аркадтар.

D) Руминдар.

E) Арабтар.


158.Еркіндік, жалпылық, объективтік және қажеттілік қандай түсінікке тән

A) Адамның сезімділігі.

B) Адамның әрекеті.

C) Адамның қорқынышы.

D) Этика


E) Мораль.
159. «Өмірді құрметтеу» - кімнің ойы:

A) И.Шеллингтің.

B) Г.Фихте.

C) А.Швейцердің.

D) Н.Бердяевутің

E) Л.Шестовтың.


160. Ең көне ережелер қайсысы?

A) өлтірме, ұрлама.

B) Конституцияны құрметтеу.

C) әріптестеріңді сыйла.

D) айтқан сөзіңде тұр

E) этикалық принциптерді сақта.


161.Көне грек философтардан кім өзін Гермес Құдайдың ұлы деп санады?

A) Аристотель.

B) Платон.

C) Протагор.

D) Эпикур.

E) Пифагор.


162. Аристотельдің пікірінше кім қайырымдылық туралы айтты?

A) Пифагор.

B) Демокрит.

C) Сократ.

D) Платон.

E) Эпикур.


163. Кім философияны бірінші ақшаға оқытты?

A) Протагор.

B) Платон.

C) Аристотель.

D) Демокрит.

E) Эпикур.


164. «Қанағат пен қанағатсыздың шектері пайдалы мен пайдасыздың шекарасын орнатады

деп кім айтады?

A) Платон.

B) Аристотель.

C) Демокрит.

D) Сократ.

E) Сенека.
165. Көне грек философтардың қайсысы заңды жаман ойдан шығарған деп санады?

A) Гераклид.

B) Демокрит.

C) Сократ.

D) Аристотель.

E) Платон.


166. Демокритте өзіндік этика жоқ деп кім санады?

A) Платон, Дидро.

B) Абай, Фрейд.

C) Аристотель, Рассел.

D) Сенека, Шпенглер.

E) Аль Фараби, Поппер.


167. Этика тарихында кім бірінші моралист ағартушы болып саналады?

A) Сократ.

B) Платон.

C) Демокрит.

D) Аристотель.

E) Эпикур.


168. Кім бірінші этика тарихында моральды абсолютты деп санайды?

A) Сократ.

B) Платон.

C) Демокрит.

D) Лукреций.

E) Марк Аврелий.


169. Кім моральды күрделі адамзат мәдениетінің негізі деп санайды?

A) Платон.

B) Сократ.

C) Аристотель.

D) Эпикур.

E) Гален.


170. Даналардың басшы идеясы туралы кім айтты?

A) Платон.

B) Сократ.

C) Аристотель.

D) Спиноза.

E) Гоген.


171. «Идеальное государство» теориясының авторы:

A) Платон.

B) Эпикур.

C) Сенека.

D) Аристотель.

E) Декарт.


172. Этика терминінің авторы кім?

A) Аристотель.

B) Сократ.

C) Платон.

D) Сенека.

E) Цицерон.


173. «Никомахова этика» атты кітаптың авторы:

A) Платон.

B) Аристотель.

C) Сократ.

D) Демокрит.

E) Сенека.

174. Аристотельдің ойынша этиканың мақсаты «таным емес, керісінше...»

A) Іс-әрекет.

B) Ар-ожда.

C) Жақсылық.

D) Әдеп.

E) ар-ождан.


175. Аристотельдің «еркіндік гүлдену адамның ішкі күиіне сәйкес» деп қайсысын атайды?

A) Бақыт.

B) Махаббат.

C) Қайырымдылық.

D) Ұқыптылық.

E) Шыдамдылық.

176. Інжілдің қай бөлігінде христианның моральдық манифесті мазмұндалған:

A) Соломонның притчалары.

B) Бытие кітабы.

C) Нагорная проповедь.

D) Иоанның ашылуынан.

E) Апостолдардың іс-әрекеттері.


177. «Исповедь» шығармасының авторы:

A) Августин Блаженный.

B) Фома Кем.

C) Фома Аквинский.

D) Иоанн Лествичник.

E) Франциск Азизский.


178. Қай діни салада Құдай моральдықтың себебі болып саналады:

A) Христиандық.

B) Мұсылмандық.

C) Иудаизм.

D) Буддизм.

E) Индуизм.


179. Кім Иса пайғамбарды Құдайдың жаратқаны деп қарады:

A) Константин.

B) Николай Кузанский.

C) Августин Блаженный.

D) Фома Кем.

E) Фома Аквинский.

180. «Сумма против язычников» кітабының авторы:

A) Ориген.

B) Диоген.

C) Фома Кем.

D) Фома Аквинский.

E) Николай Кузанский.


181. «Государь» шығармасының авторы:

A) Николо Маккиавели.

B) Фома Аквинский.

C) Гоббс.

D) Декарт.

E) Ф.Бэкон.


182. «Білім күш» қанатты сөзінің авторы:

A) Ф.Бэкон.

B) Р.Бэкон.

C) Маккиавели.

D) Гоббс.

E) Кант.
183. «Мені жерде білмейді, бірақ мені аспанда біледі» сөзі кімдікі?

A) Гоббс.

B) Маккиавели.

C) М.Лютер.

D) И.Кант.

E) Сведенборг.
184. Д.Бруноның ойынша қай Құдай «біздің әрқайсымызды» бейнелейді?

A) Юпитер.

B) Иисус Христос.

C) Аллах.

D) Будда.

E) Люцифер.

185. «Тәжіребелер» авторы:

A) И.Кант.

B) Гоббс.

C) Монтень.

D) Декарт.

E) Д.Бруно.


186. «Страсти души» («Жан құмарлығы») авторы:

A) Декарт.

B) Монтень.

C) Гоббс.

D) Спиноза.

E) Эразм Ротердамский.

187. «Этиканың» авторы:

A) Монтень.

B) Гоббс.

C) Спиноза.

D) Декарт.

E) Кант.

188. Кім аффектердің жан еркіндігіндегі табынуды мойындады:

A) Кант.


B) Гоббс.

C) Монтень.

D) Декарт.

E) Спиноза.


189. Кім адамның орны мен бағасы жайлы айтқан:

A) Гоббс.

B) Кант.

C) Спиноза.

D) Декарт.

E) Гегель.


190. «Моральдық философияның негіздері» шығармасының авторы:

A) Гегель.

B) Дидро.

C) Спиноза.

D) Кант.

E) Д.Юм.

191. Мына қанатты сөз кімдікі: «бір қайырымдылық халықты гүлдендірмейді»

A) Мандевиль.

B) Кант.

C) Гегель.

D) Дидро.

E) Гельвеций.


192. «Эмиль» кітабының авторы:

A) Дидро.

B) Руссо.

C) Гельвеций.

D) Гегель.

E) Спиноза.


193. Субъект деңгейдегі ар-ождан әлеуметтік біріктіруші ролді атқарады деп кім есептеген:

A) Руссо.

B) Дидро.

C) Декарт.

D) Гегель.

E) Спиноза.
194. «Категориялық императив» шығармасының авторы:

A) Кант.


B) Гоббс.

C) Спиноза.

D) Гегель.

E) Декарт.


195. «Критика чистого разума» шығармасының авторы кім?

A) Гоббс.

B) Дидро.

C) Руссо.

D) Гегель.

E) Кант.
196. Еріктің этикасы ілімі кімдікі?

A) Гоббс.

B) Кант.


C) Декарт.

D) Гельвиций.

E) Гегель.
197. «Рухтың феноменологиясы» авторы:

A) Гегель.

B) Ницше.

C) Хайдегер.

D) Кант.

E) К.Маркс.


198. Гегельдің пікірінше кім адамды оның тұтастығымен қосыла келтіргісі келді:

A) Кант.


B) Христос.

C) Сенека.

D) Марк Аврелий.

E) Шеллинг.


199. «Сущность христианства» авторы кім?

A) Фейрбах.

B) Кант.

C) Гегель.

D) Дидро.

E) Ницше.

200. Этика «Сен және Мен» қарым-қатынасындағы мүмкін деген пікір кімдікі?

A) Кант.


B) Фейрбах.

C) Гегель.

D) Дидро.

E) Ницше.


201. «Так говорил Заратустра» авторы?

A) Ницше.

B) Гегель.

C) Дидро.

D) Фейрбах.

E) Спиноза.


202. Кім моральды, сол мораль арқылы сынайды?

A) Гегель.

B) Дидро.

C) Спиноза.

D) Ницше.

E) Кант.


.
203. «Не убий» жұмысының авторы:

A) Л.Толстой.

B) Дидро.

C) Ницше.

D) Кант.

E) Н.Бердяев.


204. «Непротивление зла насилию» концепциясының авторы кім?

A) Бергсон.

B) Ницше.

C) Н.Бердяев.

D) Соловьев.

E) Л.Толстой.


205.«Культура и этика» жұмысының авторы кім?

A) А.Швейцар.

B) А.Камю.

C) И.Кант.

D) Дидро.

E) Ницше.


206. «Ғақлияның» авторы кім?

A) Абай.


B) Ш.Уалиханов.

C) Шәкәрім.

D) Аль Фараби.

E) А.Бөкейханов.


207. «Второй Мухаммад» М.Яссави қай жерде жерленген?

A) Шымкентте.

B) Алма-Атыда.

C) Түркістанда.

D) Таразда.

E) Ташкентте.
208. «Абай жолы» романының авторы:

A) Шәкәрім.

B) Ш.Уалиханов.

C) М.Әуезов.

D) А.Бокейханов.

E) Барлық жауап дұрыс.

209. «Ұлы арман» өлеңінін авторы:

A) М.Өтемісұлы.

B) Абай.

C) Ш.Уалиханов.

D) М.Әуезов.

E) Ч.Тайманов.


210. «Манас» жырының алғашқы ғылыми жазылуын кім жазады?

A) Абай.


B) М.Өтемісұлы.

C) Ш.Уалиханов.

D) Уәли Уалиханов.

E) Ч.Тайманов.


211. «Ғақлия» нақыл сөздерінің саны?

A) 45


B) 72

C) 35


D) 22

E) 12
212. «Юноша продающий свой труд, достойней старика, торгующего своей бородой» жолдарының авторы кім?

A) Шәкәрім.

B) Абай.


C) М.Өтемісұлы.

D) Ш.Уалиханов.

E) М.Әуезов.
213. «Гнев – проточная вода» жолының авторы кім?

A) Әйтеке би.

B) Төле би.

C) Абай.


D) Ы.Алтынсарин.

E) М.Әуезов.


214. «Ақымақтың сөзіне сенбе, дананың ашы шындығына жыла» жолының авторы кім?

A) Әйтеке би.

B) Төле би.

C) Абай.


D) Ы.Алтынсарин.

E) М.Әуезов.


215. «Досына өтірік айтпа – сенімнен айырыласын» жолдарының авторы кім?

A) Төле би.

B) Әйтеке би.

C) Абай.


D) Ы.Алтынсарин.

E) Ш.Уалиханов.

216. Этиканың категорияларының зерттейтін этиканың саласы

(Жақсылық, игілік, үят, ар, ождан):

A) Нормативтік этика.

B) Эмпирикалық этика.

C) Теоретикалық этика.

D) Экологиялық этика.

E) Биоэтика.
217. «Дұшпанға сырын ашпа – түбіне жетеді» нақыл сөздерінің авторы:

A) Төле би.

B) Әйтеке би.

C) Абай.


D) М.Өтемісұлы.

E) Қазыбек би.


218. Автор строк «Достойный народ с пути не собьется, если дорогой чести идет»:

A) Айтеке Би.

B) Толе Би.

C) Казыбек Би.

D) Абай.

E) И. Алтынсарин.


219. «Нақыл сөздерді түсініктіге,ал кеңесті тырысатынға» деген сөз кімдікі?

A) Сырым Датұлы.

B) Абай.

C) Төле би.

D) Ы.Алтынсарин.

E) Әйтеке би.


220. Кіші жүздің бас биі, Тәуке ханның ақылшысы:

A) Әйтеке би.

B) Абай.

C) Сырым Датұлы.

D) Төле би.

E) Қазыбек би.


221. Абылай хан тұсындағы ақылшы:

A) Бұқар жырау.

B) Төле би.

C) Әйтеке би.

D) Абай.


E) Сырым Датұлы.

222. «Ханның мұраға берілген тағы адамдар махаббатына бөленген сенімді» деген жолдың авторы:

A) Абай.

B) Шәкәрім.

C) Сырым Датұлы.

D) Бұқар жырау.

E) Әйтеке би.

223. «Ар-ожданынан айырылған адам қатыгез» деп моллалар туралы кім айтқан:

A) Ы.Алтынсарин.

B) Абай.


C) Әйтеке би.

D) Төле би.

E) Сырым Датұлы.
224. «Ескендір» поэмасының авторы:

A) Абай.


B) Шәкәрім.

C) Сырым Датұлы.

D) Бұқар жырау.

E) Ш.Уалиханов.

225. «Өтіріктің зияны» әңгімесінің авторы:

A) Ы.Алтынсарин.

B) Сырым Датұлы.

C) Ш.Уалиханов.

D) Бұқар жырау.

E) Абай.
226. «Шаман моласындай жалғызбын» жолының авторы:

A) С.Сейфуллин.

B) Абай.

C) Бұқар жырау.

D) Сырым Датұлы.

E) Шәкәрім.

227. Оғыз аңыздары қалай аталды?

A) Менің Қорқыт атамның кітабы.

B) Шахнамэ.

C) Қозы Көрпеш және Баян Сұлу.

D) Слово о полку Игореве.

E) Диуани лұғат-ат түрік.

228. «Үлкен шақырғанда тез жүгір» жолының авторы:

A) Махмуд Қашғари.

B) Қорқыт ата.

C) Бұқар жырау.

D) Шәкәрім.

E) Әйтеке би.
229. «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары» трактатының авторы:

A) Әл-Фараби.

B) Шәкәрім.

C) Бұқар жырау.

D) Әйтеке би.

E) Төле би.


230. «Сараңдық байлықты теріс жолмен табу негізі» жолының авторы:

A) Әл-Фараби.

B) Шәкәрім.

C) Бұқар жырау.

D) Әйтеке би.

E) Төле би.


231. Игілік туралы ілімнің авторы:

A) Аристотель.

B) Фома Аквинский.

C) Спиноза.

D) Кант.

E) Гегель.


232. Мағынасы жағынан құндылықтар болінеді:

A) Оңды және оңсыз.

B) Нейтралды және қаруланған.

C) Белсенді және енжар.

D) Қызықты және қызық емес.

E) Қайырымды және қайырымсыз.


233. Мағынасы жағынан құндылықтар болінеді:

A) Оңды және оңсыз.

B) Нейтралды және қаруланған.

C) Белсенді және енжар.

D) Қызықты және қызық емес.

E) Қайырымды және қайырымсыз.


234. Аристотель «жоғары игілік» деп нені айтады:

A) Ант.


B) Ар-ождан.

C) Жалпы адам үшін құнды.

D) Адамдармен дұрыс қатынас.

E) Өзіңе деген махаббат.


235. Игіліктін әмбебаптығы мен құндылығы бұл:

A) Ар-ождан.

B) Мұрат.

C) Махаббат.

D) Достық.

E) Күншілдік.


236. «Мұрат әлеуметтік немесе жалқы шындықтан ағып кетуі мүмкін». Бұл көзқарас кімге тән?

A) Э.Дюркгейм.

B) Спиноза.

C) Дидро.

D) Кант.

E) Л.Толстой.


237. Мұрат дәстүрлі көзқараста және моральда былай қарастырылады:

A) Шындық бөлігі.

B) Шындық.

C) Шындықтан тәуелсіздік.

D) Барлық жауаптар дұрыс.

E) Дұрыс жауап жоқ.


238. Жоғары құндылықтын бөлігі:

A) Рухани әлем.

B) Махаббат.

C) Бақыт.

D) Тілек.

E) Борыш.

239. «Құдай өлді» сөзінің авторы:

A) Ницше.

B) Вагнер.

C) Коперник.

D) Л.Толстой.

E) Ф.Бекон.


240. Бірлік идеалы әлеуметтік ұйымының ерекшелігінің

A) Г.Спенсер.

B) Вунде.

C) З.Фрейд.

D) Маркс.

E) Ленин.


241. Идеализмде моральға қарсы тұрады:

A) Скептицизм.

B) Сопепсизм.

C) Реализм.

D) Антагонизм.

E) Ленинизм.


242. Алғашқыда адамға мінез қайырымдыға қатысты болды:

A) Істі.


B) Жұмсақ жүректі.

C) Пайдасыз.

D) Жақсылық жасау.

E) Жаралы.


243.Мұратқа қандай термин жақсы көзқараста:

A) Ар


B)Жақсылық.

C) Қуаныш

D) Қайшы

E) Өлім
244. Жақсылық пен жамандық құндылықтарына тән:

A) Табиғи немесе апаттық құбылыстарға қатысы жоқ.

B) Бір-бірінен шығады.

C) Бір-біріне қарама-қарсы.

D) Барлық жауап қате.

E) Бір-бірін толықтырады.
245. Жақсылық пен жамандық құндылықтарына тән:

A) Табиғи немесе апаттық құбылыстарға қатысы жоқ.

B) Бір-бірінен шығады.

C) Бір-біріне қарама-қарсы.

D) Барлық жауап қате.

E) Бір-бірін толықтырады.


246. Жақсылық пен жамандық мазмұнына тән:

A) Шынай қайырымдылық мұраты.

B) Индивидтің ішкі сұранысы.

C) Әлеуметтік орта.

D) Жатсыну.

E) Уақыт рухы.


247. Терминдердің қайсысы идеалдың оң мағынасын береді:

A) Ар-ождан.

B) Жақсылық.

C) Қуаныш.

D) Қайғы.

E) Өлім.
248. Жақсылық пен жамандық құндылықтарына тән:

A) Табиғи немесе апаттық құбылыстарға қатысы жоқ.

B) Бір-бірінен шығады.

C) Бір-біріне қарама-қарсы.

D) Барлық жауап қате.

E) Бір-бірін толықтырады.

249. Адамның осалдыққа бейімділігін қолдауды, Кант былай санады:

A) Жамандық.

B) Жақсылық.

C) Ар-ождан.

D) Қайғыға ортақтасу.

E) Надандық.

250. Жақсылық пен жамандық анықтайды:

A) Іс-әрекетті.

B) Түсінікті.

C) Сөзді.

D) Көреалмаушылықты.E) Жамандықты.


Номер вопроса

Номер темы

Номер подтемы
Курс

Степень сложности

Правильный ответ (A,B,C,D,E)

1

1

1

2

4

2

D

2

1

1

2

4

1

A

3

2

1

2

4

1

C

4

2

1

2

4

2

B

5

2

1

2

4

3

D

6

2

3

2

4

1

C

7

2

3

2

4

2

A

8

2

3

2

4

3

B

9

2

4

2

4

2

A

10

2

3

2

4

3

B

11

2

3

2

4

2

D

12

2

2

2

4

1

A

13

2

2

2

4

3

A

14

4

1

2

4

2

D

15

3

1

2

4

1

B

16

2

4

2

4

3

C

17

2

3

2

4

1

A

18

4

1

2

4

2

B

19

5

1

2

4

1

B

20

5

1

2

4

2

D

21

1

2

2

4

2

B

22

5

1

2

4

2

A

23

5

2

2

4

2

A

24

5

2

2

4

1

D

25

5

2

2

4

2

A

26

3

2

2

4

3

A

27

3

3

2

4

2

A

28

3

4

2

4

1

A

29

2

1

2

4

1

A

30

2

2

2

4

2

A

31

2

4

2

4

2

A

32

3

4

2

4

3

D

33

1

2

2

4

3

B

34

2

3

2

4

3

B

35

2

3

2

4

1

C

36

2

3

2

4

2

A

37

2

3

2

4

2

A

38

2

2

2

4

2

D

39

2

3

2

4

2

B

40

2

2

2

4

2

C

41

4

2

2

4

2

B

42

4

3

2

4

2

D

43

3

2

2

4

2

B

44

2

2

2

4

2

A

45

4

2

2

4

1

A

46

4

1

2

4

1

C

47

2

3

2

4

2

B

48

2

2

2

4

2

B

49

4

1

2

4

3

B

50

4

3

2

4

1

C

51

2

3

2

4

2

B

52

2

1

2

4

2

B

53

2

1

2

4

2

B

54

3

3

2

4

2

B

55

4

1

2

4

3

A

56

2

3

2

4

3

A

57

2

3

2

4

2

A

58

2

3

2

4

2

A

59

2

3

2

4

2

D

60

2

1

2

4

2

B

61

2

2

2

4

1

A

62

2

2

2

4

1

B

63

2

1

2

4

2

B

64

2

2

2

4

1

A

65

2

1

2

4

1

A

66

1

1

2

4

1

B

67

2

3

2

4

2

C

68

4

1

2

4

1

E

69

1

1

2

4

3

A

70

1

2

2

4

1

B

71

4

2

2

4

1

B

72

4

3

2

4

1

C

73

1

2

2

4

2

A

74

2

2

2

4

2

D

75

4

3

2

4

1

B

76

2

2

2

4

2

E

77

2

3

2

4

2

D

78

2

2

2

4

1

B

79

2

2

2

4

2

C

80

2

2

2

4

2

A

81

2

2

2

4

2

D

82

4

2

2

4

1

C

83

3

4

2

4

2

B

84

4

2

2

4

1

D

85

4

3

2

4

1

E

86

3

1

2

4

2

A

87

2

4

2

4

2

C

88

4

4

2

4

1

C

89

1

1

2

4

1

C

90

2

2

2

4

2

D

Каталог: files -> OMKO -> Baza testovyh zadanii
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан Республикасы Ѓылым және Білім министрлігі
Baza testovyh zadanii -> Образдың түрлерін көркемдік әдіс, әдеби тек (жанр) және жасалу тәсілі жағынан бөлудің ғылыми мәні
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Baza testovyh zadanii -> Бағдарламасы «Экология мен тұрақты даму»
Baza testovyh zadanii -> «Физика» пЩні бойынша тест тапсырмалары
Baza testovyh zadanii -> Экономикалық теория
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан республикасының Ғылым және ғылым министрлігі
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан республикасы білім және ғылыми министрлігі халықаралық қатынастар тарихы
Baza testovyh zadanii -> Тест тапсырмалары
Baza testovyh zadanii -> Тесттік тапсырмалар


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©netrefs.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет