Лекция:: 30 Лабораториялық: 15 Обсөж 45 СӨЖбет1/24
Дата25.04.2016
өлшемі4.49 Mb.
түріЛекция
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
«СЫРДАРИЯ» УНИВЕРСИТЕТІ

«КӘСІПТІК БІЛІМ ЖӘНЕ ӨНЕР» ФАКУЛЬТЕТІ

«БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІ ЖӘНЕ ДИЗАЙН» КАФЕДРАСЫ
«Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі»

пәнінен
5В010700-«Бейнелеу өнері және сызу» мамандығының студенттері үшін


ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН
(силлабус)

Оқу түрі: Күндізгі

Курс: 3 Семестр: 5


Кредит саны:

3

Лекция::


30

Лабораториялық:

15

Обсөж

45

СӨЖ:

Барлық сағат саны:45

135


Аралыќ баќылау (АБ)

60

Қорытынды бақылау:

40

Жетісай, 2013


Силлабусты дайындағандар: 1. Доцент Ұ.Ә. Сапарбаева______________ _
Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі пәнінің жұмыс бағдарламасы 5В010700-«Бейнелеу өнері және сызу» мамандығының ҚРМЖМБС 6.08.063-2010

типтік оқу бағдарламасы ( 22.06.2006 №1 хаттама) негізінде жасалған.

Жұмыс бағдарламасы кафедраныњ мєжілісінде қаралған

Хаттама № __ « ____» _________ 200_ж.


Кафедра меңгерушісі ___________ п.ғ.к. Құрбаналиев Б

Қолы , аты-жөні, ѓылыми атаѓы

Факультеттің оқу-әдістемелік Кеңесінде талқыланған

Хаттама № __ « ____» _________ 20 _ж.


ОӘК /төрайымы/ ________ ______________________

қолы аты-жөні, ѓылыми атаѓы

Университеттің Ғылыми Кеңесінде бекітілген

Хаттама № __ « ____» _________ 200_ж.


ОӘК төрағасы/ төрайымы/ ___________ ________________________________

қолы аты-жөні, ѓылыми атаѓыМАЗМҰНЫ
 1. Алғы сөз ….…………………………………………............................

 2. Жалпы мәліметтер………………………….………...........................

 3. Курстың мақсаты мен міндеті …………………………………….....

 4. Курстың пререквизиттері, постреквизиттері.………….....................

 5. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме.……...............................................

 6. Оқу сабақтарының құрылымы………………………..........................

 7. Студентке арналған ережелер…………….................................................

 8. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып бойынша бөліну кестесі.…

 9. Лекция сабақтары.................................................................

 10. Семинар сабақтарының жоспары.........................................................

 11. СӨЖ жоспары және орындау кестесі...................................................

 12. Обсөж-------------------------------------------------------------------------

 13. Пайдаланатын әдебиеттер мен web сайттар тізімі...................................

 14. Студенттердің білімін бақылау түрлері (тест, бақылау сұрақтары т.б)......

 15. Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бақылау жүйесі..........


1.АЛҒЫ СӨЗ
Оқу-әдістемелік кешені «Бейнелеу өнері оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В010700 Бейнелеу өнері және сызу мамандықтарының студенттері осы курс бойынша оқытушының жұмыстан неғұрлым тиімді ұйымдастыруға арналған барлық қажетті оқу-әдістемелік материалдарды құрайды . Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін, машықтануын және біліктілігін жоғары деңгейге көтеру мақсаты- көзделініп отыр. Жұмыстық бағдарламада оқу жұмысының түрлері бойынша сағаттар көрсетілген. ПС.-практикалықсабақтар. ОБСӨЖ- оқытушының басшылығымен студенттің өзіндік жұмысы, СӨЖ-студенттердің өзіндік жұмысы.

Оқыту бағдарламасы, семестрдің басында әрбір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге пәнге деген ықыласының артуына шығармашылық және зерттеушілік қабілеттері ашылып одан әрі дамуына себебін тигізеді деп күтілуде

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыпты қарастыруда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдар мен терминдерді енгізеді.Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсын әдебиеттің барлығымен дерлік жұмысөткізіп және өзіндік жұмысының барлық көлемін орындауы қажет. Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге аудиториялардан тыс өзіндік жұмысты үй тапсырмасын орындауға арналған. Тестік тапсырмалар студентке кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтінгтік бақылауды тапсыруға сынақ, емтиханды алуға арналған.

2.ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР.
Оқытушының

аты-жөні


Сабақты өткізу, орны

Байланыстырушы мәлімет

Аудиториялық сабақтар

Аудиториядан тыс сабақтар
СӨЖ

1

Сапарбаева Ұ.Ә

Уақыты ________

Ауд ___________
Уақыты _____

Ауд ________Тел:___________

Каб:___________

Корпус:________


3. ПӘННІҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТІ, ОНЫҢ ОҚУ

ПРОЦЕСІНДЕГІ РОЛІ

Курстың мақсаты:

Бейнелеу өнерінің оқыту әдістемесі – белгілі бір мақсатқа, нәтижеге жету үшін істелетін іс-әрекет барысындағы әдіс-тәсілдердің жүйелі бірлігі деген ұғымды білдіреді. Іс-әрекетті жүйелі әдістемелік бірлікте дұрыс жүргізу, яғни сол іс-әрекеттің мақсатына жетудің қысқа да нәтижелі жолын табу болып табылады. Бейнелеу өнерінің оқыту әдістемесі – белгілі бір мақсатқа, нәтижеге жету үшін істелетін іс-әрекет барысындағы әдіс-тәсілдердің жүйелі бірлігі деген ұғымды білдіреді. Іс-әрекетті жүйелі әдістемелік бірлікте дұрыс жүргізу, яғни сол іс-әрекеттің мақсатына жетудің қысқа да нәтижелі жолын табу болып табылады.Курстың міндеті:

 • оқушылардың идеялық – саяси, адамгершілік дүниетанымдық, эстетикалық тәрбиесіне әсер ету;

 • бейнелеу сауаттылығының негіздері мен графика, кескіндеме, мүсіндеу, сәндік сурет, көркем құрастырудың мәнерлі құралдарын пайдалана білу дағдыларын қалыптастыру;

 • оқушыларды әлемдік, ұлттық бейнелеу өнерінің белгілі туындыларымен таныстыру;

 • бейнелеу өнерінің шығармашылық тілі, мазмұны мен пішіні арасындағы үзіліссіз байланысты түсіну;

 • шығармашылық бейнелеу мен кеңістіктік елестетуін дамыту;

 • бейнелеу өнері арқылы оқушылардв сабақта, сабақтан тыс жұмыстарда оқыту мен ғылыми – теориялық негіздерін және оқыту әдіс-тәсілдерін ашу;

 • сабақ өткізуге пайдаланылатын көрнекіліктер, дидактикалық материалдар және т.б. көмекші құралдарды дайындау үйрету;қазіргі талаптарға сай сабақты жоспарлау және ұйымдастыру;

 • оқушыларды педагогикалық озық іс-тәжірибелермен таныстыру және оған талдау жасау жолдарын көрсету;

 • оқушыларды оқу-тәрбиепроцесінде электронды ақпарат құралдарымен жаңа педагогикалық технологияларды пайдалануға үйрету.

4. КУРСТЫҢ ПОСТРЕКВИЗИТТЕРІ МЕН ПРЕРЕКВИЗИТТЕРІ


Прекреквизиттер /пәннің алдында міндетті түрде игерілуге қажетті пәндер/

Постреквизиттер /пәннен кейін өтілетін, осы пәнге сүйенетін пәндер /

Кафедра

Кафедра қабылданған шешім хаттама № күні

1.

Бейнелеу өнер тарихыжәне теориясы

Қазақстан өнері тарихы

Сызу пәнін оқыту әдістемесі“Бейнелеу өнері және дизайн”

№ Хаттама

........200 ж.Каталог: CDO -> 2013-2014
2013-2014 -> Лекция: 30 сағат лбс: 15 сағат С¤Ж: 45 сағат обс¤Ж: 45 сағат Барлық сағат саны: 135 сағ
2013-2014 -> Лабораториялық сабақтардың әдістемелік нұсқауы Пән: Омыртқалылар зоологиясы
2013-2014 -> Лекция: 30 сағат Практикалық: Лаборатория: 15 сағат обсөЖ: 45 СӨЖ: 45 Барлық сағат саны: 135 сағат
2013-2014 -> Курс жұмысын орындауға арналған әдістемелік нұСҚАУ
2013-2014 -> Лабораториялық сабақтардың Әдістемелік нұСҚауы пән Компьютерлік желілер Мамандық
2013-2014 -> Лекция Тақырыбы: Алфавиттер, тізбектер және тілдер
2013-2014 -> Бағдарламасы Жетісай 20 ж мемлекеттік емтихан бағдарламасы құрастырған: Р. А. Кошкаров Кафедра мєжілісінде қаралған
2013-2014 -> Лекция:: 15 Семинар: 13 СӨЖ: 62 Барлық сағат саны: 90 Аралыќ баќылау (АБ)- 60балл
2013-2014 -> Лекция: 30 сағат Лаборатория: 30 сағат обсөЖ: 60 сағат Барлық сағат саны: 180 сағат


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©netrefs.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет