Келісім – шарт № Тараз қаласы. 2012 ж. Тараптар: Бұдан былай біргеДата25.04.2016
өлшемі233.04 Kb.

Келісім – шарт №____

Тараз қаласы. « »_________2012 ж.


Тараптар:

Бұдан былай бірге «Тараптар» деп аталатын, Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес құрылған және әрекет ететін «Expedition transit service» ЖШС атынан Жарғы негізінде әрекет ететін Директор Шубаев Б С мырза («Атқарушы») және Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес құрылған және әрекет ететін___________________атынан жарғы негізінде әрекет ететін__________________________(«тапсырыс беруші») төмендегілер туралы осы келісім­-шартқа отырды:

 1. Шарттың мәні

1.1. Орындаушы Тапсырыс берушіге Қазақстан Республикасы, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы және алыс шетел елдер бойынша, маңызды, іскерлік пен жедел сипаттағы , жөнелтілімдерді, қабылдау, тасымалдау және жетткізіп беру қызметтерін ұсынады.

1.2. Тапсырыс беруші осы Шарттың талаптарына сәйкес Орындаушының қызметін төлейді.

1.3. Орындаушымен Тараз қаласы, Абай көшесі, 98 мекенжайы бойынша демалыс және мереке күндерден басқа 09.00 дан 19.00 дейін сәлемдемелік жөнелтілімдерді қабылдайды.

1.4 Шарттың сомасы: айғақ бойынша есептелге сәйкес немесе төлеулер аванстық жүйе бойынша.
 1. Есептесулер тәртібі.

2.1 Келісім-шарттың жалпы бағасы Атқарушы берген шот-фактураларға сай анықталады.

2.2 Келісім – шарт бойынша төлемді Тапсырыс беруші келесі тәртіппен жүргізеді:

2.2.1 Тапсырыс беруші төлемді № 1 Қосымшада көрсетілген Атқарушының белгіленген тарифтеріне сәйкес жүргізеді.

2.2.2 Тапсырыс беруші оған көрсетілген қызметтер үшін төлемді шот-фактура берілген күннен соң 3 (үш) жұмыс күні ішінде Атқарушы берген шот-фактураға сай 100 % мөлшерде жүргізеді.

2.2.3 Тапсырыс беруші төлемді қолма-қол ақшамен де, қолма-қол ақшасыз да жүргізе алады.

2.2.4 Қолма-қол ақшасыз төлем жағдайында төлем сәті болып Атқарушының банк шотына ақшалай қаражаттардың түскен сәті саналады.


2.3 Жөнелтушінің осы Келісім-шарттың 2.2.2 тармағымен белгіленген төлем мерзімін бұзуы жағдайында Тапсырыс беруші Атқарушыға әр кешіктіру күні үшін қарыз сомасынан 0,5 % мөлшерде төлемақы өсімін төлеуге міндеттенеді.


 1. Орындаушының жөнелтілімдерін қабылдау тәртібі.

3.1 Атқарушы Тапсырыс берушінің (Жөнелтушінің) тапсырыс беруінен соң 1(бір) жұмыс күні ішінде немесе тараптардын келісімімен белгіленген мерзімде Тапсырыс берушінің (Жөнелтушінің) қабылдауын қамтамасыз етуге міндетті.Тапсырыс Атқарушыға Тапсырыс беруші (Жөнелтушінің) тарабынан телефонмен беріледі. Тапсырыс Атқарушының Жөнелтілімдерді қабылдауын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін егжей – тегжейлі ақпапратпен (жүк тиеу орны, орындар саны, қойманын жұмыс істеу уақыты және т.б.) бірге жіберілуі тиіс.

3.2 Атқарушы Тапсырыс берушіден (Жөнелтушіден) көлік ілеспе құжаты бойынша қабылдау сәтінен бастап, оларды Алушыға беру сәтіне дейін Жөнелтілімдердін амандығын қамтамасыз етеді

3.3 Атқарушы Жөнелтілімдерді орын (орау бірлігі/жөнелтілім ыдысы) санына қарай, салымдарды атауы, сапасы, саны, толықтығы, температуралық әсеріне тексерместен және қадағаламастан қабылдайды.

3.4 Тапсырыс беруші (Жөнелтуші) Жөнелтілімдерді жеткізу үшін тасмалдауға дайын түрде, яғни тек қана өндіруші орауында (ыдысында) немесе салымдар сипатына қарай оларға қол жеткізе алмайтындай етіп кәсіпқой түрде оралған күйде ұсынуға міндетті. Орау (ыдыс) жеткізудін барлық мерзімі үшін жолдағы мүмкін болған қайта тиеулер есебімен салымдардын амандығын қамтамасыз ету тиіс.

3.5 Тапсырыс беруші (Жөнелтуші) Атқарушы Жөнелтілімдерді қабылдағанға дейін Жөнелтілімдерді жеткізуге дайындап қоюы: орауда (ыдыста) Алушының толық пошта мекен-жайын және телефон нөмірін көрсетуі, Алушылар бойынша топтастыруы тиіс және т.б.

3.6 Тапсырыс беруші (Жөнелтушінің) Жөнелтілімдерді осы Келесім-шарт талаптарына сәйкес келмейтін орауда (ыдыста) ұсынған жағдайында Атқарушы кемшіліктерді жойғанға дейін Жөнелтілімдерді қабылдаудан бас тартуға құқылы.
 1. Тараптардың міндеттері.

4.1 Атқарушы төмендегілерге міндетті:

4.1.1 Тапсырыс берушіден (Жөнелтушіден) Жөнелтілімдерді осы Келісім-шартта қарастырылған тәртіппен қабылдауды жүзеге асыру;

4.1.2 Атқарушы жүкті ілеспе құжаттарға сәйкес атауы, саны, сапасы, толықтылығына тексерместен орын санына қарай қабылдайды;

4.1.3 Жөнелтілімдерді Алушыға Жөнелтілім орауында (ыдысында) көрсетілген мекен-жайларға сәйкес жеткізуді қамтамасыз ету;

4.1.4 Жөнелтілім уақыты туралы ақпартты, сондай-ақ Атқарушы қызметімен қарастырылған басқа ақпаратты ұсыну.

4.1.5 Тапсырыс берушіге тарифтердің барлық өзгерістері туралы және жеткізу мерзімдері туралы болжанған өзгерістерді 10 (он) жұмыс күні қалғаннан кешіктірмей хабарлауы тиіс. 4.2. Тапсырыс беруші (Жөнелтуші)төмендегілерге міндетті: 4.2.1. Атқарушы қызметкерлерінің Жөнелтілімдерді осы Келісімө-шартта қарастырылған тәртіпте қабылдауды жүзеге асыру үшін Тапсырыс берушінің (Жөнелтушінің) аумағына кіруін қамтамасыз ету; 4.2.2. ҚР күші бар заңнамасында салып жіберуге және/немесе тасымалдауға тыйым салынған жуктерді салмау; 4.2.3. Жөнелтілімдерді Атқарушыға дұрыс оралған және сүргі соғылған күйде салынғандарға қол жеткізе алмайтындай етіп өткізу; 4.2.4. Атқарушының көрсеткен қызметтерін осы Келісім-шартта көрсетілген мерзімдерде уақытылы төлеу; 4.2.5. Жөнелтілімнің «есікке дейін» жеткізусіз жекізілуінде Алушының Жөнелтілімді Атқарушының берген ақпаратына сәйкес алуын қамтамасыз ету; 4.2.6. Атқарушының Жөнелтілімдерді орау және/немесе қосымша орау бойынша қызметтерін, сондай-ақ Атқарушының Тапсырыс беруші талабы бойынша орындаған осы Келісім-шартпен қарастырылмаған басқа қызметтерін төлеу. Төлем тәртібі тараптардың қосымша келісімімен анықталады; 4.2.7. Келісім-шартты орындаудың ең жоғары тиімділігі үшін Тапсырыс беруші тарабынан Жөнелтілімдердің жүзеге асырылуына жауапты қызметкерлерді тағайындау. 4.2.8. Тасымалдауда жүк тиеу- жүк түсіру жұмыстарында айрықша қарауды талап ететін жүкті өткізуде Жөнелтуші барлық багаж орындарында келесі арнайы таңбалауды жүргізуі қажет: «ЖОҒАРЫ», «ӘЙНЕК», «АБА Й БОЛЫҢЫЗ», «ТӨҢКЕРМЕҢІЗ». «Әйнек» таңбалы жүк тасу үшін ағаш жәшіктерде немесе (металл) тор көздері бар қораптармен ұсынылуы тиіс. Олай болмаған жағдайда тасмалдауға қабылданбайды. 4.2.9. Ішінде кез-келген сұйықтық бар металл, полиэтилен банкалар, канистрлер және соған ұқсас тауарлар тасмалдауға қабылданбайды.


5. Орындаушының жауапкершілігі.

5.1. Атқарушы Жөнелтілімдердің сырқы орауы бүтін және пломбалары бүтін болған жағдайда

Салымдардың ақауы,бұзылуы немесе басқа кемшілігі үшін, сондай-ақ Жөнелтілімдерді

(салымдарды немесе салымдардың бір бөлігі)

Жоғалту айғағы Жөнелтілімдерді Алушы қабылдаған соң анықталған болса, жауапты болмайды.

5.2. Атқарушы келесі жағдайларда жауапкершілік жүктелінеді:

- егер Жөнелтілімнің жоғалуы, жетіспеуі немесе бүлінуі өз кінәсінен болмағанын дәлелдемесе, Жөнелтілімнің жоғалуы, жетіспеуі

немесе бүлінуіне.

- Жөнелтілімдерді уақытында жеткізбегені үшін.

5.3. Жөнелтілімнің оны жеткізуі кезінде жоғалуы, жетіспеуі немесе бүлінуіне Атқарушы

Келісі мөлшерде жауапкершілік жуктенеді:

- құндылығы жарияланған Жөнелтілімді

жоғалтқаны немесе толықтай бүлдіргені үшін- жариялаған құндық мөлшерде,бірақ салымдардың нақты құнынан жоғары емес.

- құндылығы жариялаған Жөнелтімнің бір бөлігінің жетіспегені, жоғалғаны немесе бүлінгені үшін оларды салымдар тізімімен салып жіберуде/ тасмалдауда-Тапсырыс берушінің тізімде көрсеткен жетіспейтін, жоғалған құндылық мөлшерінде.

- құндылығы жариялаған Жөнелтімнің бір бөлігінің жетіспегені, жоғалғаны немесе бүлінгені үшін оларды салымдар тізімінсіз салып жіберуде/ тасмалдауда –оның нақты құндылығына тәуелсіз, салып жіберілген салымның(Жөнелтім орауы салмағынсыз) салмағына жетіспейтін, жоғалған немесе бүлінген бөлік салмағы арақатынасы ретінде анықталатын Жөнелтімнің жетіспейтін,жоғалған немесе бүлінген бөлігінің жарияланған құндылығының бөлігі мөлшерде.

- басқа Жөнелтілімдердің, мысалы құндылығы жарияланбаған Жөнелтілімдердің жоғалғаны немесе бүлінгені үшін-Жөнелтілімдерді жеткізу үшін- Жөнелтілімдерді жеткізу бойынша қызметтері үшін Тапсырыс беруші төлеген соманың екі есе мөлшерінде.

5.4. Жөнелтілім, егер Атқарушы мойындаған болса немесе бұл Жөнелтілім жеткізу күні біткен соң 7(жеті) жұмыс күні ішінде жеткізілмеген болса,жоғалған болып саналады.

Жөнелтілім көрсетілген мерзім өткен соң жеткізілген болса, Алушы Жөнелтілімді қабылдауға құқылы.

5.5. Жөнелтілімді Алушыға уақытында жеткізбеу жағдайында Атқарушы міндеттемені орындауды кешіктіргені үшін жауапт болып,

Тапсырыс берушіге әр кешігу күні үшін Атқарушыға Жөнелтілімдерді жеткізгені үшін

ұсынылған қызметтердің құнынан 0,1%

мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлейді.

5.6. Атқарушы Жөнелтімдердің жоғалғаны, жетіспеуі немесе бүлінгені, жеткізу мерзімдерін бұзғаны үшін, егер орындамау қарсы тұруға

болмайтын күш немесе Жөнелтілім салымдарының ерекше қасиеттері немесе

Тапырыс берушінің ҚР заңнамасынан,осы Келісім-шарттан немесе іскерлік айналымнан шығатын өз міндеттерін орындамауы салдарынан болған болса,жауапкершіліктен босатылады.
6. Тапсырыс берушінің жауапкершілігі.

6.1. Тапысырыс берушіге (Жөнелтушіге) тыйым салулар туралы ескертілген және ҚР заңнамасымен салып жіберуге/ тасмалдауға тыйым салынғансалымдар үшін жауапкершілік жүктенеді,сондай-ақ Жөнелтілімнің ішіндегілері қауіпті материалдар немесе қалдықтар деп сыныптандырылмайтынына кепілдік береді.

6.2. Тапсырыс беруші,мысалы,жеткізу мерзімін

есептеу қажеттілігі,жеткізуде сақтау шарттары

секілді амандық шараларын алып-алмағанына қарамастан тез бұзылатын салымдардың оларды жету орнына жеткізуде бұзылу қаупі үшін өз бетінше жауапкершілік жүктеледі.

6.3. Тапсырыс беруші, егер бұл жағдайда Жөнелтілімнің бұзылуынаәкеліп соққан ораудың қандай дабір сыртқы бүлінуі болмаса,Тапсырыс берушінің Жөнелтілімнің

басқа салымдары арасында оралған сынғыш бұйымдардың бүліну қаупі,сондай-ақ жеке оралған сынғыш бұйымдар үшін өз бетінше жауапкершілік жүктенеді.

6.4. Тапсырыс беруші Атқарушы берілген Алушының көрсетілмеген немесе дұрыс көрсетілмеген деректерді, яғни Алушының атауы/аты-жөні, алушының орналасқан жері/тұрғылықты мекені Алушының телефон

нөмірі үшін, егер бұл Жөнелтілімнің қайтарылуына, Жөнелтілімнің уақтында жеткізілмеуіне, Жөнелтілімнің «есікке дейін»

екінші рет жеткізілуіне немесе басқа түрде Атқарушының Жөнелтілімді жеткізу бойынша міндетін дұрыс орындауына кедергі жасаған болса, жауапты болады.

6.5. Жөнелтілімдердің дұрыс көсетілмеген деректер салдарынан қайтарылуы немесе Алушының Жөнелтілімді алудан бас тартуы жағдайында, Тапсырыс беруші Атқарушының

Жөнелтілімді қайтару бойынша шығындарын осы Жөнелтілімдерді жеткізу бойынша қызметтер құны мөлшерінде 3 (үш) жұмыс күні

Ішінде төлеуге міндеттенеді. Бұл жағдайда Атқарушы өзіне тиесілі төлемді қамтамасыз ету үшін ұстап тұруға құқылы.

7 .Зиян келтіру оқиғасы басталған жағдайдағы тараптардың өзара қарым қатынастары.

7.1. Атқарушыға Тапсырыс беруші( Алушы) тарабынан Жөнелтілімді «есікке дейін» жеткізусіз жеткізуде Жөнелтілімді алғанда дереу, атап айтқанда бір тәулік ішінде көзге көрінер зиян немесе жоғалу айғағы болған жағдайда хабар берілуі тиіс .

7.2. Зиян келтіру оқиғасы басталған жағдайда

Тапсырыс беруші Жөнелтілімді жеткізу (алу) күнінен бастап жеті күндік мерзім ішінде Атқарушыға шағым жіберуге міндеттенеді.

7.3. Атқарушы осы Келісім – шарттың 7.2 тармағында көрсетілген мерзім біткен соң Тапсырыс берушінің оған көрсетілген қызмет

(тапсырыс) бойынша шағымы жоқ деп санауға құқылы.

7.4 Атқарушының зиянның орнын толтырылуына шағымдарды дұрыс түрде қарастыруы мақсатында мүдделі тараптың зиян келтіру айғағын дәлелдейтін (коммерциялық акт) барлық қажетті қүжаттарды; осы Келісім-шарт көшірмесін, жөнелтпе құжат көшірмесін; зардап шеккен Жөнелтілімдердегі тауар құнын куәландыратын құжат, егер салымдар салым тізімімен жеткізілген болса, салымдар тізімін көрсету ұсынылады. 7.5. Алушы және Жөнелтілімнің тапсырылуын жузеге асыратын Атқарушы (Атқарушы өкілі) арасында коммерциялық акт дайындауға негіздеме болып Жөнелтілімдерді жеткізудегі келесі оқиғалардың туындауы табылады: - салмақтың, орын санының жөнелтпе құжатта көрсетілгендерге сәйкес болмауы; - Жөнелтілім орауының (ыдысының) бүтіндігінің бұзылуы; - Жөнелтілімдерді жеткізу мерзімінің бұзылуы. 7.6. Атқарушы (Атқарушы өкілі), егер ол өзі осы Келісім-шарттың 7.5. т. аталған окиғаларды көрсе немесе Жөнелтілімді жеткізуде Алушы жоғарыдағы оқиғалардың ең болмаса біреуінің бар екендігін көрсетсе, коммерциялық акт дайындауға міндетті. 7.7. Жөнелтілімдерді жеткізуде Атқарушы кінәсінен кетірілген зиянның іс жүзіндегі сомасын дәлелдейтін барлық қажетті құжаттарды алған соң 30 (отыз) күн ішінде толтырады. Тапсырыс беруші келіскен жағдайда орнын толтыру сомасы Атқарушының Жөнелтілімдерді жеткізу бойынша болашақ тапсырыстар (ұсынылатын қызметтер) есебіне алыну ретінде қолданыла алады. 7.8. Атқарушы Жөнелтілімдердің сырткы оруының бүтіндігінің және пломбалардың бүтіндігінің бүлінгені үшін, егер олардың бүтіндігі ол туралы айғақтаушы құжат немесе белгі болатын құзырлы органдар тексеруі негізінде болған болса, жауапты болмайды.
8. Форс – Мажор.

8.1.Тараптардың кез-келгенінің осы Келісім-шарт бойынша міндеттемелерін толықтай немесе бір бөлігін орындауының мүмкін болмауы жағдайы, атап айтқанда табиғат апаттары, соғыс немесе кез-келген сипаттағы соғыс іс-қимылдары, блокадалар, көтерілістер, осы түр қызметке тыйым салатын ҚР Үкіметінің шешімдері және т.б. басталғанда, орындау мерзімі сол уақыт ішінде осы жағдайлар жалғасатын мерзімге арақатынаста жылжытылады.

8.2. Мұндай жағдайлар 3 (үш) айдан астам жалғасқан жағдайда, тараптардың әр бірі осы Келісім-шарт бойынша міндеттемелерінің алдағы уақытта орындалуынан бас тартуға құқылы.Бұл жағдайда тараптардың ешбірі екінші тараптың мүмкін болған зияндардың орын толтыруына құқығы болмайды.

8.3. Ол үшін осы Келісім-шартты орындау мүмкін болмаған тарап, дереу, қарсы тұруға болмайтын күш оқиғалары басталған күннен бастап 5 (бес) күнтізбе күнінен кешіктірмей құзырлы мемлекеттік органмен берілген айғақты бере отырып, келесі тарапқа хабар беруі тиіс.


9. Келісім-шартты бұзу тәртібі

9.1. Осы Келісім-шартты бұзу ҚР күші бар заңнамасында қарастырылған негіздемелер бойынша тараптар арасында барлық өзара есептесулерді жүргізе отырып, жүзеге асырыла алады.

9.2. Осы келісім-шартты біртарапты тәртіппен бұзу бұл туралы келесі тарапты болжанған Келісім-шартты бұзу куніне дейін 10 (он) күн қалғаннан кешіктірмей жазбаша хабарландыру беру шартымен күшінде болады.
10. Таластарды шешу

10.1 Келісім-шарт бойынша немесе оған байланысты туындаған барлық таластар және келіспеушіліктерді тараптар келіссөздер жолымен шешуге тырысады.

10.2. Шағым тәртібін сақтау міндетті. Шағымдарды қарастыру мерзімі 30 (отыз) жұмыс күні. 10.3. Шешімі келіссөздер жолымен мүмкін болмаған таластар және келіспеушіліктер, оларды реттеу үшін Қазақстан Республикасы куші бар заңнамасымен сәйкес жауапкердің орналасқан жері бойынша сотқа шешілу үшін берілуі тиіс.

11. Басқа шарттар. 11.1. Осы Келісім-шартқа қол қойылған сәттен бастап, ҚР заңнамасымен қарастырылған жағдайлардан басқа, тараптардың ешбірі екінші тараптың қызметіне қатысты кез-келген құпия ақпаратты қолдануға немесе үшінші тарапқа жариялауға құқығы жоқ. 11.2. Осы Келісім-шартқа оған қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және бір жыл ішінде күшінде болады. Егер тараптардың ешбірі осы Келісім-шарттың жарамдылық мерзімі біткен соң оның тоқтатылуы туралы мәлімдеме жасамаса, Келісім-шарт ұқсас мерзімге автоматтық түрде ұзартылған болып есептеледі. 11.3. Осы Келісім-шартқа өзгертулер және толықтырулар олар жазбаша түрде рәсімделген және екі тараптыңда құзыретті өкілдерінің қолы қойылған болса, күші бар болады. 11.4. Осы Келісім-шарт қазақ және орыс тілінде тараптардың әр біріне бір данадан бірдей құқықтық күшке ие екі дана етіп дайындалған. 11.5. Заңды мекен-жай немесе қызмет көрсететін банктің өзгеруі жайында тараптар үш күн ішінде бір-біріне хабарлауға тиіс.

Договор№____

г. Тараз. «___»_______2012г.


Стороны:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Expedition transit service» , созданное и действующее в соотвествии с законодательством Республики Казахстан, в лице директора г-на Шубаева Бакыта Сериковича, действующего на основнании устава («Исполнитель»), _____________________________________________, созданное и действующее в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в лице _____________________________________________, действующего на основании Устава («Заказчик»), в дальнейшем совместно именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
 1. Предмет договора

1.1 Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по приему, перевозке и доставке отправлений важного, делового и срочного характера по Республики Казахстан, странам Содружества Независимых Государств и дальнего зарубежья.

1.2 Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.3 Прием Исполнителем пакетных отправлений производится с 09.00 до 19.00 часов, по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, 20 оф. 6, ежедневно, кроме праздничных дней.

1.4 Сумма договора: согласно счетов по факту или по авансовой системе оплаты.


 1. Порядок расчетов

2.1 Общая цена Договора определяется суммой оплаты, согласно выставленным счет-фактурам Исполнителя.

2.2 Оплату по договору Заказчик производит в следующем порядке:

2.2.1 Заказчик производит оплату за предоставляемые ему услуги, в соответствии с установленными тарифами Исполнителя, указанные в Приложении №1.

2.2.2 Заказчик производит оплату за предоставляемые ему услуги, в размере 100% согласно выставляемым счет-фактурам Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней со дня выставления счета-фактуры.

2.2.3 Оплата Заказчиком может производиться как в наличной форме, так и в безналичной форме.

2.2.4 В случае оплаты в безналичной форме, моментом оплаты считается момент поступления денежных средств на банковский счет Исполнителя.

2.3 В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных пунктом 2.2.2. настоящего договора, Заказчик по требованию Исполнителя выплачивает неустойку в размере 0,5 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.
 1. Порядок принятия отправлений исполнителем.

3.1. Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня после подачи заявки Заказчиком (Отправителем), либо в срок, установленный соглашением сторон, обеспечить принятие Отправлений у Заказчика (Отправителя). Заявка передается Исполнителю Заказчиком (Отправителем) по телефону. Заявка должна сопровождаться подробной информацией, позволяющей обеспечить принятие исполнителем Отправлений (место погрузки, количество мест, время работы склада и т.п.).

3.2. Исполнитель обеспечивает сохранность Отправлений с момента принятия их по транспортной накладной от Заказчика (Отправителя) и до момента выдачи их Получателю.

3.3. Исполнитель принимает отправления по количеству мест (единиц упаковки/ тары Отправления), без досмотра и проверки вложений на предмет наименования, качества, количества, комплектности, температурного воздействия.

3.4. Заказчик (Отправитель) обязан предоставлять для доставки Отправления в подготовленном для транспортирования виде, а именно только в упаковке (таре) производителя или профессионально упакованные, в соответствии с характером вложения, без возможности доступа к вложению. Упаковка (тара) должна обеспечивать сохранность вложений на весь срок доставки, с учетом возможных перегрузок в пути.

3.5. Заказчик (Отправитель) до принятия Отправлений Исполнителем должен подготовить Отправления к доставке: указать полный почтовый адрес и номер телефона Получателя на упаковке (таре), сгруппировать по Получателям и т.п.

3.6. При предъявлении Заказчиком (Отправителем) Отправления в упаковке (таре) не соответствующей требованиям настоящего Договора Исполнитель вправе отказать в приеме Отправления, до устранения недостатков.

 1. Обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Осуществлять прием Отправлений у Заказчика (Отправителя) в порядке предусмотренном настоящим Договором;

4.1.2. Исполнитель принимает Отправление по количеству мест, без досмотра, проверки на предмет наименования, количества, качества, комплектности в соответствии с сопроводительными документами;

4.1.3. Обеспечить доставку Отправлений Получателю в соответствии с адресами, указанными на упаковке (таре) Отправления ;

4.1.4. Предоставлять необходимую информацию о времени доставки отправления, а также иную информацию предусмотренную сервисом Исполнителя.

4.1.5. Уведомить Заказчика обо всех изменениях в тарифах и в сроках доставки не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемого изменения.
4.2. Заказчик (Отправитель) обязуется:

4.2.1. Обеспечивать доступ сотрудников Исполнителя на территорию Заказчика (Отправителя) для осуществления приемки Отправления в порядке предусмотренным настоящим Договором;

4.2.2. Не допускать вложений, запрещенных действующим законодательством РК к пересылке и /или перевозке;

4.2.3. Сдавать Отправления Исполнителю в надлежащем упакованном и опечатанном виде, без возможности доступа к вложению;

4.2.4. Своевременно оплачивать предоставляемые услуги Исполнителя, в сроки указанные настоящим Договором;

4.2.5. Обеспечить получение Отправления Получателем при доставке Отправлении без доставки «до двери» в соответствии с переданной информацией Исполнителя;

4.2.6. Оплатить услуги, выполняемые Исполнителем по упаковке и/или дополнительной упаковке Отправлении, а также иные услуги, выполняемые Исполнителем по требованию Заказчика, не предусмотренные настоящим Договором. Порядок оплаты определяется дополнительным соглашением сторон;

4.2.7. Назначать сотрудников, ответственных за осуществление Отправлении со стороны Заказчика, с целью максимальной эффективности исполнения Договора.

4.2.8. При сдаче Отправления, которой требует особого обращения при перевозке и погрузочно-разгрузочных работах Отправитель должен нанести на всех багажных местах специальную маркировку: «ВЕРХ», «СТЕКЛО», «ОСТОРОЖНО», «НЕ КОНТОВАТЬ».

4.2.9. Металлические, полиэтиленовые банки, канистры и подобные им товары с содержанием любой жидкости к перевозке не принимаются.

 1. Ответственность Исполнителя

5.1. Исполнитель не несет ответственности за неисправность, порчу или иной дефект вложений при целостности наружной упаковке Отправлении и целостности пломб, а также, если факт утраты, недостачи или повреждение Отправлении (вложения или части вложения) был установлен после принятия Отправлении Получателем.

5.2. Исполнитель несет ответственность в следующих случаях:

- за утрату, недостачу или повреждения Отправления, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение Отправления произошла не по его вине.

- за несвоевременную доставку Отправлении.

5.3 За утрату, недостачу вложения или повреждения Отправления при их доставке, Исполнитель несет ответственность в следующих размерах:

-за утрату или полное повреждение Отправлении с объявленной ценностью - в размере объявленной ценности, но не выше фактической стоимости вложений.

- за недостачу вложения, утрату или повреждение части вложения Отправлении с объявленной ценностью при их пересылке/перевозке с описью вложения – в размере объявленной ценности недостающей, утраченной или поврежденной части вложения, указанной Заказчиком в описи.

-за недостачу вложения, утрату или повреждения с объявленной ценности при его пересылке/перевозке без описи вложения- в размере части объявленной ценности Отправления, определяемой пропорционально отношению массы недостающей, утраченной или поврежденной части вложения к массе пересылавшегося вложения (без массы упаковки Отправления), независимо от ее фактической стоимости.

- за утрату или повреждение иных отправлении, примеру, Отправления без объявленной ценности – в двукратном размере суммы, оплаченной Заказчиком за услуги по доставке Отправлений.


5.4. Отправление считается утраченным, если это признано Исполнителем или если это Отправление не было доставлено в пункт назначения в течение 7 (семи) рабочих дней по истечении срока доставки. В случае если Отправление было доставлено по истечению указанного срока, Получатель в праве принять Отправление.

5.5. В случае несвоевременной доставки Отправлении Получателю, Исполнитель несет ответственность за просрочку исполнения обязательства, и уплачивает неустойку Заказчику в размере 0,1 % от стоимости предоставляемых услуг Исполнителем за доставку Отправлении, за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости предоставляемых услуг.

5.6. Исполнитель освобождается от ответственности за утрату, недостачу или повреждение Отправлении, нарушение сроков доставки, если неисполнение или не надлежащее исполнение обязательства оказалось в следствии особых свойств вложения Отправления, или не исполнения/ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязанностей, предусмотренных законодательством РК, настоящим Договором либо вытекающих из обычаев делового оборота. 1. Ответственность Заказчика

6.1. Заказчик (Отправитель) предупрежден о запрещении и несет ответственность за вложения, запрещенные действующим законодательством РК к пересылке и/или к перевозке, а также гарантирует, что содержимое Отправлении не может быть классифицировано как опасные материалы, опасные вещества или отходы.

6.2. Заказчик самостоятельно несет ответственность за риск порчи скоропортящихся вложений при доставке их в пункт назначения , а также за Отправление требующих особого температурного режима, независимо от того принял ли он меры по их сохранности, к примеру, необходимость учитывать сроки доставки, условия хранения при доставке.
6.3. Заказчик самостоятельно несет ответственность за риск порчи бьющихся и хрупких вложений, упакованных Заказчиком среди других вложений Отправления, а также за отдельно упакованных бьющихся и хрупких Отправлений, если при этом не имеется каких-либо внешних повреждений упаковки, вызвавших порчу Отправления.

6.4. Заказчик несет ответственность за неуказанные или неправильно указанные данные Получателя, а именно наименование/Ф.И.О. Получателя, место нахождения/ место жительства получателя, номер телефона получателя, переданных Исполнителю, если это повлекло за собой возврат Отправлений, несвоевременную доставку Отправлений, вторичную доставку Отправлений , либо иным образом воспрепятствовало надлежавшему исполнению обязательства по доставке Отправлений Исполнителем.

6.5. В случае возврата Отправлений из-за неправильно указанных данных или в случае отказа Получателя от получения Отправлении, Заказчик обязуется оплатить расходы Исполнителя за возврат Отправлении в размере стоимости услуг по доставке этих Отправлении, в течении 3 (трех) рабочих дней. При этом Исполнитель в праве удерживать эти Отправления в обеспечении причитающейся ему платы. 1. Взаимоотношения сторон при наступлении случая причинения ущерба.

7.1. Исполнитель должен быть незамедлительно уведомлен Заказчиком (Получателем), а именно в течение суток при наличии очевидного ущерба или факта утраты при получении Отправлений при доставке Отправлений «без доставки до двери».

7.2. При наступлении случая причинения ущерба Заказчик обязуется в семидневный срок, с даты доставки (получения) Отправления, направить претензию Исполнителю.

7.3. Исполнитель вправе считать, что Заказчик не имеет к нему претензий по оказанной услуге (заявке), после истечения срока указанного в п. 7.2. настоящего Договора.

7.4. В целях надлежащего рассмотрения Исполнителем претензии на возмещение ущерба заинтересованной стороной рекомендуется представить все необходимые документы, подтверждающие факты причинения ущерба (коммерческий акт); копия настоящего договора; копия накладной; документ подтверждающий стоимость товара, находящейся в пострадавших Отправлениях; опись вложения, если отправление доставлялись с описью вложения.
7.5. Основанием составления коммерческого акта между Получателем и Исполнителем (представителем Исполнителя), осуществляющего вручение Отправления является возникновением следующих обстоятельств при доставке Отправления ;

- несоответствие массы, количества мест данным, указанном в накладной;

- нарушение целостности упаковки (тары) Отправления;

-нарушение сроков доставки Отправления.

7.6. Исполнитель (представитель Исполнителя) обязан составить коммерческий акт; если он сам обнаружил обстоятельство перечислении в п. 7.5. настоящего Договора, или когда на наличие хотя бы одного из выше указанных обстоятельств указал Получатель при доставке Отправлений.

7.7. Ущерб, причиненный при доставке Отправлений по вине Исполнителя возмещается Исполнителем в течении 30 (тридцати) рабочих дней после получения всех необходимых документов, подтверждающих причинение ущерба, действительную сумму ущерба. При согласии Заказчика сумма возмещения может быть использовано как зачет в счет оплаты будущих заявок (предоставляемых услуг) по доставке Отправления Исполнителем.


7.8. Исполнитель не несет ответственности за нарушение целостности и наружной упаковки Отправлений целостности пломб, если их нарушение произошло на основании проверок уполномоченных органов, о чем имеется подтверждающий документ или отметка.

8.Форс-Мажор
8.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон своих обстоятельств по настоящему Договору, а именно стихийных явлений, войны или военных действий любого характера, блокады, забастовок, решений Правительства РК, запрещающих такого рода деятельности и т.п., срок исполнения отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
8.2. В случае если такие обстоятельства будут продолжаться свыше 3 (трех) месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обстоятельства по настоящему Договору. В этом случае не одно из сторон не будет иметь право на возмещение другой стороной возможных убытков.

8.3. Сторона, для которой создались невозможность исполнения обязательства по настоящему Договору, обязаны незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня наступления обстоятельства непреодолимой силы известить другую сторону предоставив письменное подтверждение, выданное уполномоченным государственным органом.


9. Порядок расторжения договора
9.1. Расторжение настоящего Договора может имеет место по основанием, предусмотренным действующим законодательством РК, с проведением взаиморасчетов между сторонами.

9.2. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке действительно при условии письменного уведомления об этом другой стороны не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней предполагаемой даты расторжения Договора.
10. Разрешение споров.
10.1. Все споры и разногласия, возникшие по Договору или в связи с ним, стороны будут пытаться разрешить путем переговоров.

10.2. Соблюдение претензионного порядка обязательно. Срок рассмотрения претензий 30 (тридцать) рабочих дней.

10.3. Споры и разногласия, разрешение которых невозможно путем переговоров, подлежат передаче на разрешение в суд по месту нахождения ответчика для их урегулирования в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.


11. Другие условия
11.1. С момента подписания настоящего Договора ни одна из сторон не имеет права использовать или разглашать третьей стороне любую конфиденциальную информацию относительно деятельности другой стороны, кроме случаев предусмотренных действующим законодательством РК.

11.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует в течение одного года. Если ни одна из сторон по окончании срока действия настоящего Договора не сделает заявления о его прекращении, Договор считается автоматически продленным на аналогичный период.

11.3 Изменения и дополнения к настоящему Договору действительно если они оформлены и в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском и казахском языках имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны. При этом текст Договора на русском языке имеет преимущественную силу.

11.5.В случае изменения юридического адреса и обслуживающего банка стороны обязаны в трехдневный срок уведомить друг друга.Тараптардың заңды мекен-жайлары және деректемелері

Орындаушы Тапсырыс беруші

«Expedition transit service» ЖШС _________________________________________

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, _________________________________________

Панфилов к-сі, 98. 6 кеңсе тел/факс:_________________________________

тел. 8(727)271-09-60,сот. 87756904524 СТН_____________________________________

СТН 211500232263 БИН_____________________________________

БИН 070640012176 ЖСК_____________________________________

ЖСК KZ438560000000403224 БСК______________________________________

БСК KCJBKZKX

«БанкЦентрКредит» АҚ Алматы қ-ғы филиалы __________________________________________


«Expedition transit service» ЖШС Директоры __________________________________________

______________________Шубаев Б. С. ___________________________

Юридические адреса и реквизиты сторон
Исполнитель Заказчик

ТОО «Expedition transit service» ___________________________________

Республика Казахстан, г. Алматы ___________________________________

Ул. Панфилова, 20 офис 6 тел/факс____________________________

Тел. 8(727)271-09-60,сот. 87756904524 СТН_______________________________

РНН 211500232263 БИН_______________________________

БИН 070640012176 ЖСК_______________________________

ИИК KZ438560000000403224 БСК________________________________

БИК KCJBKZKX в Филиал АО «БанкЦентрКредит» ____________________________________

в г. Алматы


Директор ТОО «Expedition transit service» ____________________________________
_________________________Шубаев Б. С. _______________________

Достарыңызбен бөлісу:


©netrefs.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет