Final examination тапсыру Їшін емтихан с±ра›тарыДата25.04.2016
өлшемі462.4 Kb.
FINAL EXAMINATION

тапсыру Їшін емтихан с±ра›тары
 1. Санды› ›атар деп

A)

B)

C)

D)

E) Жауабы жо›


 1. љатар жина›талады, егер

A)

B)

C)

D)

E) Жауабы жо›


 1. саны -

A) ШектіЈ ›осындысы

B) љатардыЈ ›осындысы

C) љосынды

D)

E) Жауабы жо›


 1. љатардыЈ жина›талуыныЈ ›ажеттілік шарты

A)

B)

C)

D)

E) Жауабы жо›


 1. Даламбер белгісі . љатар жина›ты, егер

A)

B)

C)

D)

E) Жауабы жо›


 1. Даламбер белгісі . љатар жина›сыз, егер

A)

B)

C)

D)

E) Жауабы жо›


 1. Даламбер белгісі . љатар жина›сыз, егер

A)

B)

C)

D)

E) Жауабы жо›


 1. љатардыЈ жина›тылы› белгісі

A) Ньютон белгісі

B) Ролль белгісі

C) Лейбница белгісі

D) СалыстырудыЈ шектік белгісі

E) Жауабы жо›


 1. љатар жина›ты, егер

A)

B)

C)

D)

E) Жауабы жо›


 1. ОЈ мЇшелі ›атардыЈ жина›талу белгісі

A) Даламбера белгісі

B) Ньютона белгісі

C) Лейбница белгісі

D) Ом белгісі

E) Жауабы жо›


 1. ОЈ мЇшелі ›атардыЈ жина›талу белгісі

A) Ньютона белгісі

B) Салыстыру белгісі

C) Лейбница белгісі

D) Ом белгісі

E) Жауабы жо›


 1. ДЩрежелік ›атарды кйрсетіЈіз

A)

B)

C)

D)

E) Жауабы жо›


 1. Радиусы теЈ ›атардыЈ жина›талу аралы“ы

A)

B)

C)

D)

E) Жауабы жо›


 1. Жина›тылы› радиусыныЈ формуласы

A)

B)

C)

D)

E) Жауабы жо›


 1. дЩрежелік ›атары Їшін жина›тылы› аралы“ы

A)

B)

C)

D)

E) Жауабы жо›


 1. ›атарды жина›тылы››а зерттеЈіз

A) жина›ты

B) жина›сыз

C) жина›ты

D)

E)Жауабы жо›


 1. жина›тылы››а зерттеЈіз

A) жина›ты

B) жина›сыз

C)

D) 2


E) Жауабы жо›

 1. ›атарды жина›тылы››а зерттеЈіз

A) жина›ты

B) жина›сыз

C)

D) 2


E) Жауабы жо›

 1. ›атарды жина›тылы››а зерттеЈіз

A) жина›ты

B) жина›сыз

C)

D) 2


E) Жауабы жо›

 1. жина›тылы› радиусын табу керек

A)

B)

C)

D)

E) Жауабы жо›


 1. жина›тылы› радиусын табу керек

A) 2

B)

C)

D) 0


E) Жауабы жо›

 1. жина›тылы› радиусын табу керек

A) 1

B)

C)

D)

E) Жауабы жо›


 1. жина›тылы› радиусын табу керек

A)

B)

C)

D)

E) Жауабы жо›


 1. Найти радиус сходимости

A)

B)

C)

D)

E) Жауабы жо›


 1. жина›тылы› радиусын табу керек

A)

B)

C)

D) 3


E) Жауабы жо›

0 A)


 1. Айнымалылары ажыратылатын дифференциалды› теЈдеулер

A)

B)

C)

D)

E)Жауабы жо›


 1. ТеЈдеуді шеш:

A)

B)

C)

D)

E) Жауабы жо›

29. ТеЈдеуді шеш:

A)

B)

C)

D)

E)Жауабы жо›


 1. ТеЈдеуді шеш:

A)

B)

C)

D)

E)Жауабы жо›


 1. ТеЈдеуді шеш:

A)

B)

C)

D)

E)Жауабы жо›


 1. ТеЈдеуді шеш:

A)

B)

C)

D)

E)Жауабы жо›


 1. ТеЈдеуді шеш:

A)

B)

C)

D)

E)Жауабы жо›


 1. ТеЈдеуді шеш:

A)

B)

C)

D)

E)Жауабы жо›


 1. ТеЈдеуді шеш:

A)

B)

C)

D)

E)Жауабы жо›


 1. ТеЈдеуді шеш:

A)

B)

C)

D)

E)Жауабы жо›


 1. Сызы›ты› дифференциалды› теЈдеу

A)

B)

C)

D)

E)Жауабы жо›


 1. Бернулли теЈдеуі

A)

B)

C)

D)

E)Жауабы жо›


 1. Т±ра›ты коэффициентті екінші ретті сызы›ты› дифференциалды› теЈдеу

A)

B)

C)

D)

E)Жауабы жо›


 1. теЈдеуі ›алай аталады?

A) Дифференциалды› теЈдеу

B) Сызы›ты› дифференциалды› теЈдеу

C) Характеристикалы› теЈдеу

D) Интегралды› теЈдеу

E)Жауабы жо›


 1. Біртекті емес дифференциалды› теЈдеуді шешу Щдісі

A) Кез-келген т±ра›тыны вариациалау Щдісі

B) Интегралдау Щдісі

C) Характеристикалы› теЈдеудіЈ кймегімен

D) Дифференциалдау Щдісі

E)Жауабы жо›


 1. теЈдеуініЈ жалпы шешімі тЇрінде болады, егер

A) жЩне тЇбірлері на›ты сандар болса

B) бір тЇбір ( 2 еселі) болса

C) комплекс тЇбірлер болса

D) 1


E) Жауабы жо›

 1. теЈдеуініЈ жалпы шешімі тЇрінде болады, егер

A) жЩне тЇбірлері на›ты сандар болса

B) бір тЇбір ( 2 еселі) болса

C) комплекс тЇбірлер болса

D) 1


E) Жауабы жо›

 1. теЈдеуініЈ жалпы шешімі тЇрінде болады, егер

A) жЩне тЇбірлері на›ты сандар болса

B) бір тЇбір ( 2 еселі) болса

C) комплекс тЇбірлер болса

D) 1


E) Жауабы жо›

 1. ТеЈдеуді шеш:

A)

B)

C)

D)

E) Жауабы жо›


 1. ТеЈдеуді шеш:

A)

B)

C)

D)

E) Жауабы жо›


 1. ТеЈдеуді шеш:

A)

B)

C)

D)

E) Жауабы жо›


 1. ТеЈдеуді шеш:

A)

B)

C)

D)

E) Жауабы жо›


 1. ТеЈдеуді шеш:

A)

B)

C) D)

E) Жауабы жо› 1. ТеЈдеуді шеш:

A)

B)

C)

D)

E) Жауабы жо›


 1. ТеЈдеуді шеш:

A)

B)

C)

D)

E) Жауабы жо›


 1. ТеЈдеуді шеш:

A)

B)

C)

D)

E) Жауабы жо›


 1. ТеЈдеуді шеш:

A)

B)

C)

D)

E) Жауабы жо›


 1. ТеЈдеуді шеш:

A)

B)

C)

D)

E) Жауабы жо›


 1. ТеЈдеуді шеш:

A)

B)

C)

D)

E) Жауабы жо›


 1. ТеЈдеуді шеш:

A)

B)

C)

D)

E) Жауабы жо›


 1. теЈдеудіЈ ›ай тЇріне жатады:

A) Сызы›ты›

B) Интегралды›

C) Айнымалылары ажыратылатын дифференциалды› теЈдеулер

D) Т±ра›ты коэффициентті дифференциалды› теЈдеулер

E) Жауабы жо›


 1. теЈдеудіЈ ›ай тЇріне жатады:

A) Сызы›ты›

B) Интегралды›

C) Айнымалылары ажыратылатын дифференциалды› теЈдеулер

D) Т±ра›ты коэффициентті дифференциалды› теЈдеулер

E) Жауабы жо›


 1. теЈдеудіЈ ›ай тЇріне жатады:

A) Сызы›ты›

B) Интегралды›

C) Айнымалылары ажыратылатын дифференциалды› теЈдеулер

D) Т±ра›ты коэффициентті дифференциалды› теЈдеулер

E) Жауабы жо›


 1. теЈдеудіЈ ›ай тЇріне жатады:

A) Сызы›ты›

B) Интегралды›

C) Айнымалылары ажыратылатын дифференциалды› теЈдеулер

D) Т±ра›ты коэффициентті дифференциалды› теЈдеулер

E) Жауабы жо›


 1. теЈдеудіЈ ›ай тЇріне жатады:

A) Біртекті сызы›ты› дифференциалды› теЈдеу

B) Интегралды›

C) Айнымалылары ажыратылатын дифференциалды› теЈдеулер

D) Т±ра›ты коэффициентті дифференциалды› теЈдеулер

E) Жауабы жо›


 1. Тригонометриялы› ›атар- ол

A) Лейбниц ›атары

В) Коши ›атары

С) Фурье ›атары

D) Раабе ›атары

E) Жауабы жо›


 1. Фурье ›атарыныЈ коэффициенті неге теЈ?

A)

В)

С)

D) 0


E) Жауабы жо›

 1. Фурье ›атарыныЈ коэффициенті неге теЈ?

A)

В)

С)

D)

E) Жауабы жо›


 1. Егер Фурье ›атарына жіктелінетін функция та› болса, онда

A)

В)

С)

D) Жауабы жо›.

E)


 1. функциясын Фурье ›атарына жіктегенде коэффициенті неге теЈ?

A)

В)

С)

D) Жауабы жо›

E)


 1. функциясын Фурье ›атарына жіктегенде коэффициенті неге теЈ?

A)

В)

С)

D) Жауабы жо›

E) 3


 1. ›атарыныЈ ›осындысын табыЈыз

A) 5

В) 1


С) 3

D)1/2


E) 0

 1. љай ›атардыЈ кймегімен аны›тал“ан интегралды есептеуге болады?

A) Лейбниц

В) Коши


С) Фурье

D) Тейлор

E) Ньютон


 1. Фурье ›атары ›ай аралы›та аны›тал“ан?

A)

В)

С)

D) Жауабы жо›

E) 0


 1. шегі неге теЈ?

A)

В) 0


С)1/3

D) Жауабы жо›

E) 1


 1. Айнымалы таЈбалы ›атарды табыЈыз:

A)

В)

С) Жауабы жо›

D)

E)


 1. љатар жина›сыз, я“ни:

A) Шегі бар

В) Шегі жо›

С) љосындысы бар

D) Жауабы жо›

E) Туындысы бар


 1. Дербес ›осындыныЈ шегі - ол:

A) љатардыЈ элементтерініЈ ›осындысы

В) љатардыЈ ›осындысы

С) љатардыЈ кйбейтіндісі

D) Жауабы жо›

E) љатардыЈ айырымы


 1. Санды› ›атардыЈ жина›сыз болуы Їшін Коши белгісі

A) ›атары жина›сыз, егер =q >1

В) ›атары жина›сыз, егер =q <1

С) ›атары жина›сыз, егер =q >1

D) Жауабы жо›

E) ›атары жина›сыз, егер =q <1


 1. Санды› ›атардыЈ жина›сыз болуы Їшін Даламбер белгісі

A) ›атары жина›сыз, егер =q >1

В) ›атары жина›сыз, егер =q >1

С) ›атары жина›сыз, егер =q >1

D) Жауабы жо›

E) ›атары жина›сыз, егер =q <1


 1. ›атарыныЈ ›осындысын табыЈыз

A) 102

В) 305


С) 1023

D) Жауабы жо›

E) 405


 1. љай ›атар шартты жина›талады?

A) Санды›

В) ДЩрежелік

С) Айнымалы таЈбалы

D) Тригонометриялы›

E) Жауабы жо›


 1. љатар шартты жина›талуы Їшін ... ›ажетті жЩне жеткілікті:

A) љатардыЈ монотонды йсуі

В) љатардыЈ монотонды кемуі

С) Жалпы мЇшеніЈ шегі шексіздікке ±мтылуы

D) љатардыЈ т±ра›ты болуы

E) жауабы жо›


 1. Фурье ›атарыныЈ коэффициенті неге теЈ?

A)

В)

С)

D)

E) Жауабы жо›


 1. Егер Фурье ›атарына жіктелінетін функция ж±п болса, онда

A)

В)

С)

D) Жауабы жо›

E) 1


 1. функциясын жіктегенде неге теЈ?

A)

В)

С)

D) Жауабы жо›

E)


 1. функциясын жіктегенде неге теЈ?

A)

В)

С)

D) Жауабы жо›

E)


 1. ДЩрежелік ›атардыЈ жина›тылы› радиусын табу формуласы

A)

В)

С)

D)

E) Жауабы жо›


 1. ›атарыныЈ жина›тылы› радиусы неге теЈ?

A)

В)

С)

D) Жауабы жо›

E) 0


 1. ›атарыныЈ жина›тылы› радиусы неге теЈ?

A) 5

В) 3


С)

D) Жауабы жо›

E) 1


 1. ›атарыныЈ ›осындысын табу керек

A) 6

В) 1


С) 1/6

D)1/2


E) Жауабы жо›

 1. ›атарыныЈ ›осындысын табу керек

A) 2

В) 1


С) 1/6

D)1/2


E) жауабы жо›


 1. Дифференциалды› теЈдеу дегеніміз не?

А ) љ±рамында интегралы бар теЈдеу

В) љ±рамына туынды кіретін теЈдеу

С) љ±рамына дербес туынды кіретін теЈдеу

D) љ±рамына тригонометриялы› теЈдеу кіретін теЈдеу

E) Жауабы жо›


 1. Егер ізделінді функция бір “ана белгісіз айнымалы“а байланысты болса, онда дифференциалды› теЈдеу:

А) љарапайым дифференциалды› теЈдеу

В) Дербес туындыныЈ теЈдеуі

С) Сызы›ты› дифференциалды› теЈдеу

D) Жауабы жо›

E) Т±ра›ты коэффициенті дифференциалды› теЈдеу


 1. Егер ізделінді функция бірнеше белгісіз айныналы“а байланысты болса, онда дифференциалды› теЈдеу:

А) љарапайым дифференциалды› теЈдеу

В) Дербес туындыныЈ теЈдеуі

С) Сызы›ты› дифференциалды› теЈдеу

D) Жауабы жо›

E) Т±ра›ты коэффициенті дифференциалды› теЈдеу


 1. Бірінші ретті дифференциалды› теЈдеудіЈ жалпы тЇрі

А)

В)

С)

D)

E) Жауабы жо›


 1. Біртекті дифференциалды› теЈдеудіЈ жалпы тЇрі

А)

В)

С)

D)

E) Жауабы жо›


 1. Біртекті теЈдеуді шешу Їшін ›андай алмастыру жасалынады?

А)

В)

С)

D) жауабы жо›

E)


 1. тЇріндегі теЈдеу теЈдеудіЈ ›ай тЇріне жатады?

А) Сызы›ты›

В) Айнымалылары ажыратылатын

С) Біртекті

D) Бернулли теЈдеуі

E) Жауабы жо›


 1. тЇріндегі теЈдеу ›ай теЈдеуге жатады?

А) Сызы›ты›

В) Айнымалылары ажыратылатын

С) Біртекті

D) Бернулли теЈдеуі

E) Жауабы жо›


 1. Біртекті теЈдеуді шешу Їшін теЈдеу дифференциалды› теЈдеудіЈ ›андай тЇріне келтіріледі?

А) Сызы›ты›

В) Айнымалылары ажыратылатын

С) Риккати теЈдеуіне

D) Бернули теЈдеуі

E) Жауабы жо›


 1. у /= p(х)у+q(x) тЇріндегі теЈдеу теЈдеудіЈ ›ай тЇріне жатады?

А) Сызы›ты›

В) Айнымалылары ажыратылатын

С) Риккати теЈдеуіне

D) Бернули теЈдеуі

E) Жауабы жо›


 1. у /= p(х)у тЇріндегі теЈдеу теЈдеудіЈ ›ай тЇріне жатады?

А) Сызы›ты›

В) Айнымалылары ажыратылатын

С) Риккати теЈдеуіне

D) Бернули теЈдеуі

E) Жауабы жо›


 1. Сызы›ты› теЈдеудегі p(х), q(х) коэффициенттері:

А) Осы теЈдеудіЈ шешімдері

В) Т±ра›тылар

С) Аны›талма“ан коэффициенттер

D) х-ке тЩуелді функциялар

E) Жауабы жо›


 1. Бернулли теЈдеуін шешу Їшін оны теЈдеудіЈ ›ай тЇріне келтіру керек?

А) Сызы›ты›

В) Айнымалылары ажыратылатын

С) Риккати теЈдеуіне

D) Коши теЈдеуіне

E) Жауабы жо›


 1. тЇріндегі теЈдеу ›ай теЈдеуге жатады?

А) Сызы›ты›

В) Айнымалылары ажыратылатын

С) Риккати теЈдеуіне

D) Бернули теЈдеуі

E) жауабы жо›


 1. тЇріндегі теЈдеу теЈдеудіЈ ›ай тЇріне жатады

А) Сызы›ты›

В) Айнымалылары ажыратылатын

С) Біртекті

D) Бернулли теЈдеуі

E) Жауабы жо›


 1. теЈдеуініЈ жалпы шешімі тЇрінде болады, егер

А) жЩне на›ты сандар

В) бір тЇбір (2 еселі)

С) комплекс сандар

D) 1


E) Жауабы жо›

 1. Айнымалылары ажыратылатын теЈдеудіЈ жалпы тЇрі

А)

В)

С)

D)

E) Жауабы жо›


 1. тЇріндегі теЈдеу теЈдеудіЈ ›ай тЇріне жатады?

А) Сызы›ты›

В) Айнымалылары ажыратылатын

С) Біртекті

D) Бернулли теЈдеуі

E) Жауабы жо›


 1. Толы› дифференциалды теЈдеудіЈ жалпы тЇрі:

А)

В)

С)

D)

E) Жауабы жо›


 1. толы› дифференциалды› теЈдеу Їшін ›андай шарт орындалуы керек?

А)

В)

С)

D)жауабы жо›

E) 0


 1. dx теЈ болады:

А)

В)

С)

D) +ln

E) Жауабы жо›


 1. теЈ болады:

А)

В)

С) 0

D) 1


E) Жауабы жо›


 1. теЈ болады:

А) 2

В)

С)

D)

E) Жауабы жо›


 1. Дифференциалды› теЈдеуді шешу Їшін

А) Барлы› йрнектерді интегралдау керек

В) Барлы› йрнектерді дифференциалдау керек

С) Тікелей Щдісін ›олдану керек

D) Дифференциалдау керек

E) Жауабы жо›

0 A)


 1. , онда неге теЈ?

А)

В) 2


С) 0

D)

E) Жауабы жо›


 1. тЇріндегі теЈдеу теЈдеудіЈ ›ай тЇріне жатады?

А) Сызы›ты›

В) Толы› дифференциалды› теЈдеу

С) Риккати

D) Бернулли

E) Жауабы жо›


 1. ( )/ неге теЈ?

А) 0

В)

С) 3

D)E) Жауабы жо›

 1. теЈ болады:

А)

В)

С) 0


D)

E) Жауабы жо›
 1. тЇріндегі теЈдеу ›ай теЈдеу тЇріне жатады

А) Сызы›ты›

В) Айнымалылары ажыратылатын

С) Біртекті

D) Бернули теЈдеуі

E) Жауабы жо›


 1. теЈ болады:

А)

В)

С) 2

D) Жауабы жо›

E) 1


 1. Дифференциалды› теЈдеуді шешу Їшін

А) Барлы› йрнекті интегралдау керек

В) Барлы› йрнекті дифференциалдау керек

С) Бйліктеп интегралдау Щдісін ›олдану керек

D) Дифференциалдау керек

E) Жауабы жо›


 1. Жо“ар“ы ретті дифференциалды› теЈдеуді кйрсетіЈіз:

А) 1

В)

С)

D) жауабы жо›

E)


 1. тЇріндегі теЈдеу теЈдеудіЈ ›ай тЇріне жатады?

А) Сызы›ты›

В) Айнымалылары ажыратылатын

С) Біртекті

D) Бернулли теЈдеуі

E) Жауабы жо›


 1. (2х+3х2у)+(x3 -3y2)y/=0 тЇріндегі теЈдеу теЈдеудіЈ ›ай тЇріне жатады?

А) Сызы›ты›

В) Толы› дифференциалды теЈдеу

С) Риккати

D) Бернулли

E) Жауабы жо›


 1. ( )/ теЈ болады:

А) 0

В) 2х


С) 2

D)

E) Жауабы жо›


 1. теЈ болады:

А)

В)

С) 2

D) 1


E) Жауабы жо›

 1. теЈ болады:

А) 2х

В) 2х+у

С) 1

D) Жауабы жо›E) 0

 1. тЇріндегі теЈдеу теЈдеудіЈ ›ай тЇріне жатады

А) Сызы›ты›

В) Айнымалылары ажыратылатын

С) Біртекті

D) Бернулли теЈдеуі

E) Жауабы жо›


 1. Бернулли теЈдеуін шешу Їшін оны ›андай теЈдеу тЇріне келтіру керек

А) Сызы›ты›

В) Айнымалылары ажыратылатын

С) Біртекті

D) Бернулли теЈдеуіне

E) Жауабы жо›


 1. Сызы›ты› теЈдеудегі p(х), q(х):

А) Осы теЈдеудіЈ шешімдері

В) Т±ра›тылар

С) Аны›талма“ан коэффиценттер

D) х айнымалысына тЩуелді функциялар

E) Жауабы жо›


 1. тЇріндегі теЈдеу теЈдеудіЈ ›ай тЇріне жатады?

А) Сызы›ты›

В) Айнымалылары ажыратылатын

С) Риккати теЈдеуіне

D) Бернули теЈдеуі

E) Жауабы жо›


 1. Дифференциалды› теЈдеу дегеніміз не?

А) љ±рамында интегралы бар теЈдеу

В) љ±рамына туынды кіретін теЈдеу

С) љ±рамына дербес туынды кіретін теЈдеу

D) љ±рамына тригонометриялы› теЈдеу кіретін теЈдеу

E) Жауабы жо›


 1. тЇріндегі теЈдеу теЈдеудіЈ ›ай тЇріне жатады

А) Сызы›ты›

В) Айнымалылары ажыратылатын

С) Біртекті

D) Бернулли теЈдеуі

E) Жауабы жо›


 1. Біртекті теЈдеуге жасалатын алмастыру:

А) у=х 2

В) у=zx

С) y=z/x

D) y=0

E) Жауабы жо›


 1. dx теЈ болады:

А)1-lnx+c

В) lnx-1

С) x-ln

D)

E) Жауабы жо›


 1. Бірінше ретті теЈдеудіЈ жалпы тЇрі:

А)F(x.y)=0

В) F(x.y)=1

С) F(x.y,у/)=0

D) F(у/,y)=0

E) Жауабы жо›


 1. тЇріндегі теЈдеу теЈдеудіЈ ›ай тЇріне жатады?

А) Сызы›ты›

В) Айнымалылары ажыратылатын

С) Біртекті

D) Бернулли теЈдеуі

E) Жауабы жо›


 1. , онда с(х) теЈ болады:

А) 5х3/3

В)10х

С) 0

D)х3/3E) Жауабы жо›

 1. теЈ болады:

А) -1/3х3

В)-1/х

С) 0


D)х3/3

E) Жауабы жо› 1. Толы› дифференциалды теЈдеудіЈ жалпы тЇрі:

А) =f(x)q(y)

В) P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0

С) +а(х)у=b(x)уn

D) = f( )

E) Жауабы жо›


 1. теЈ болады:

А) 2х +C

В) х2у+у2 +C

С) +C

D) +C

E) Жауабы жо›


 1. теЈ болады:

А)

В)

С)

D) 0


E) Жауабы жо›

 1. P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0 толы› дифференциалды теЈдеудіЈ жалпы интегралы:

А)

В)

С)

D) 1


E) Жауабы жо›


 1. Бернулли теЈдеуі:

А) P(х,у)dx+Q(x.y)dy=0

В) = p(х)у+q(x)

С +p(х)у=q(x)уn

D) = f( )

E) Жауабы жо›


 1. у 2у/=у тЇріндегі теЈдеу теЈдеудіЈ ›ай тЇріне жатады?

А) Сызы›ты›

В) Айнымалылары ажыратылатын

С) Біртекті

D) Бернулли теЈдеуі

E) Жауабы жо›


 1. Біртекті дифференциалды› теЈдеудіЈ жалпы тЇрі:

А) = p(х)у

В) = p(х)у+q(x)

С +p(х)у=q(x)уn

D) = f( )

E) Жауабы жо›


 1. теЈ болады:

А)

В)

С) 2

D) 1


E) Жауабы жо›

 1. , онда с(х) теЈ болады:

А)х

В) с-кез-келген сан

С) 0

D) 1


E) Жауабы жо›

 1. теЈдеуініЈ жалпы шешімі тЇрінде болады, егер

А) жЩне на›ты сандар

В) бір тЇбір (2 еселі)

С) комплекс сандар

D) 1


E) Жауабы жо›

 1. теЈдеуі ›алай аталады?

А) Дифференциалды› теЈдеу

В) Сызы›ты› дифференциалды› теЈдеу

С) Характеристикалы› теЈдеу

D) 1


E) Жауабы жо›

 1. Санды› ›атар ›алай белгіленеді?

A)

B)

C)

D)

E) Жауабы жо›


 1. љатардыЈ а›ырлы сандарыныЈ ›осындысын ›алай атайды?

 2. љатардыЈ дербес ›осындысы

B) љатардыЈ жалпы мЇшесі

C) љатардыЈ экспоненті

D) Жауабы жо›

E) Интеграл 1. Дербес ›осынды тізбегініЈ шегі ол:

А) љатардыЈ элементтерініЈ ›осындысы

B) љатардыЈ ›осындысы

C) љатардыЈ кйбейтіндісі

D) Жауабы жо›

E) Туынды


 1. Ауыспалы таЈбалы ›атарды табыЈыз:

A)

B)

C) Жауабы жо›

D)

E) 1


 1. Жина›талады, я“ни:

A) Шегі бар

B) Шегі жо›

C) љосындысы бар

D) Жауабы жо›

E) Кйбейтіндісі бар


 1. Егер алымыныЈ дЩрежесі бйлімініЈ дЩрежесінен Їлкен болса, онда кйпмЇшеліктіЈ шегі теЈ болады:

A)

B) 0


C)1

D) Шешу керек

E) Жауабы жо›


 1. неге теЈ?

A)

B) 0


C)5/2

D) Жауабы жо›

E) 1


 1. Санды› ›атардыЈ жина›тылы“ы Їшін Коши белгісі:

A) ›атар жина›талады, егер =q <1

B) ›атар жина›талады, егер =q <1

C) ›атар жина›талады, егер =q >1

D) Жауабы жо›

E) 1


 1. Егер Dаламбер белгісі бойынша шек бірге теЈ болса, онда:

A) љосымша зерттеу ›ажет

B) Барлы“ын минус бірге бйлу керек

C) љайталап шек табу керек

D) Жауабы жо›

E) Интегралдау керек


 1. ›атарын жина›тылы››а зерттеу Їшін ›ай белгіні ›олдан“ан ›олайлы?

А) Раабе

B) Даламбер

C) КошидіЈ радикалды› белгісі

D) Салыстыру белгісі

E) Жауабы жо›


 1. ›атарын жина›тылы››а зерттеу Їшін ›ай белгіні ›олдан“ан ›олайлы?

 2. Раабе

B) Даламбер

C) КошидіЈ радикалды› белгісі

D) Салыстыру белгісі

E) Жауабы жо› 1. тЇріндегі ›атар

 2. Жина›ты

B) Жина›сыз

C) љосымша зерттеулер ›ажет

D) Жауабы жо›

E) 0


 1. Ряд вида тЇріндегі ›атар

A) Жина›ты

B) Жина›сыз

C) љосымша зерттеулер ›ажет

D) Жауабы жо›

E) 0


 1. А›ырсыз санды› ›атар дегеніміз не?

A) љисы› сызы›ты трапецияныЈ ауданы

B) А›ырсыз ›осынды

C) ДененіЈ кйлемі

D) Жауабы жо›

E) ДененіЈ до“асы


 1. љатар жина›ты деп аталады, егер

A) Дербес ›осынды тізбегі жина›ты болса

B) Дербес ›осынды тізбегі жина›сыз болса

C) љатардыЈ элементтері жина›ты болса

D) Жауабы жо›

E) 1-ге теЈ болса


 1. Айнымалы таЈбалы ›атарды табыЈыз

A)

B)

C) Жауабы жо›

D)

E)


 1. Жина›сыз, я“ни

A) Шегі бар

B) Шегі жо›

C) љосындысы бар

D) Жауабы жо›

E) Кйбейтіндісі бар


 1. Дербес ›осындыныЈ тізбегініЈ шегі ол:

A) љатардыЈ элементтерініЈ ›осындысы

B) љатардыЈ ›осындысы

C) љатардыЈ кйбейтіндісі

D) Жауабы жо›

E) љатардыЈ айырымы


 1. Егер бйлімініЈ дЩрежесі алымыныЈ дЩрежесінен Їлкен болса , онда кйпмЇшеліктен алын“ан шек:

A)

B) 0


C)1

D) Шешу керек

E) Жауабы жо›


 1. неге теЈ?

A)

B) 0


C)1/3

D) Жауабы жо›

E) 1


 1. Санды› ›атардыЈ жина›сызды“ы Їшін Коши белгісі:

A) ›атар жина›сыз, егер =q >1

B) ›атар жина›сыз, егер =q <1

C) ›атар жина›сыз, егер =q >1

D) Жауабы жо›

E) 1


 1. Санды› ›атардыЈ жина›ты болуы Їшін Даламбер белгісі:

A) ›атар жина›ты, егер =q <1

B) ›атар жина›ты, егер =q <1

C) ›атар жина›ты, егер =q >1

D) Жауабы жо›

E) 1


 1. Егер Коши белгісі бойынша шек 1-ге теЈ болса, онда:

A) љосымша зерттеулер ›ажет

B) Барлы“ын -1-ге бйлу керек

C) љайталап шек табу керек

D) Жауабы жо›

E) Интегралдау керек


 1. ›атарын ›ай белгініЈ кймегімен зерттеген ›олайлы

A) Раабе

B) Даламбер

C) КошидіЈ радикалды› белгісі

D) Салыстыру белгісі

E) Лейбниц


 1. тЇріндегі ›атар

A) Жина›ты

B) Жина›сыз

C) љосымша зерттеулер ›ажет

D) Жауабы жо›

E) 1


 1. тЇріндегі ›атар

A) Жина›ты

B) Жина›сыз

C) љосымша зерттеулер ›ажет

D) Жауабы жо›

E) 1


 1. Маклорен формуласы:

A)

B)

C)

D)

E) Жауабы жо›


 1. Тейлор формуласы

A)

B)

C)

D)

E) Жауабы жо›


 1. ›атарыныЈ жина›талу облысын табыЈыз

A) ( -1;1)

B) 0

C) (-2;2)D)

E) Жауабы жо› 1. ›атарыныЈ жина›талу облысын табыЈыз

A) ( -1;1)

B) 0


C) (-2;2)

D)

E) Жауабы жо›


 1. Лейбниц белгісін ›ай ›атар“а ›олдан“ан ›олайлы?

A) ОЈ мЇшелі

B) Теріс мЇшелі

C) Айнымалы таЈбалы

D) Ауыспалы таЈбалы

E) Жауабы жо›


 1. Ауыспалы таЈбалы ›атар жина›ты болады, егер

A) МЇшелері модуль бойынша кемімелі жЩне жалпы мЇшесініЈ шегі бар болса

B) МЇшелері модуль бойынша йспелі жЩне жалпы мЇшесініЈ шегі 0-ге теЈ болса

C) МЇшелері модуль бойынша кемімелі жЩне жалпы мЇшесініЈ шегі 0-ге теЈ болса

D) МЇшелері модуль бойынша йспелі жЩне жалпы мЇшесініЈ шегі бар болса

E) Жауабы жо›


 1. Айнымалы таЈбалы ›атар жина›ты болады, егер

A) МЇшелерініЈ модульдерінен ›±рыл“ан ›атар жина›ты болса

B) МЇшелерініЈ модульдерінен ›±рыл“ан ›атар жина›сыз болса

C) МЇшелерінен ›±рыл“ан ›атар жина›ты болса

D) МЇшелерінен ›±рыл“ан ›атар жина›сыз болса

E) Жауабы жо›


 1. Егер Коши белгісі бойынша шек 1-ге теЈ болса, онда:

A) љосымша зерттеулер ›ажет

B) Барлы“ын -1-ге бйлу керек

C) љайталап шек табу керек

D) Жауабы жо›E) Интегралдау керек
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Жылдарга “Кургак учук-iv” программасы
2013 -> Қорытынды Пайдаланылған әдебиеттер
2013 -> Создание информационной системы движения ценных бумаг на примере атф банка
2013 -> 1 Геологическая часть
2013 -> Оригинал: Политическая деятельность Урус-хана и его место в истории казахской государственности // Отан тарихы (Отечественная история). 2006, №1, стр. 89-95
2013 -> «Жануарға ветеринариялық паспорт беру» мемлекеттік қызмет стандарты
2013 -> I тарау. Қазақ әдебиеттану ғылымындағы абайтану мәселелері
2013 -> Жалпы білім деңгейіне мемлекеттік талап оқушылардың оқу кезеңін бітіру кезіндегі алатын білімі мен біліктіліктерінің қажетті минимум деңгейін анықтайды
2013 -> Мазмұны кіріспе
2013 -> АҚПараттық хат құрметті әріптестер!


Достарыңызбен бөлісу:


©netrefs.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет