Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың титул парағы пму ұс н 18. 3/40Дата17.04.2016
өлшемі64.82 Kb.

Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың титул парағы


ПМУ ҰС Н 7.18.3/40

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Құқықтану кафедрасы

«ҚР Авторлық құқығы» пәні бойынша


050301«Құқықтану» мамандығының іштей бөлімі студенттеріне арналған

ПӘНДІ МЕҢГЕРУ ЖӨНІНДЕГІ

ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР

ПавлодарМамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген пәннің жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағыПМУ ҰС Н 7.18.3/34БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

___________ Н.Э. Пфэйфер
2011ж. «___»____________

Құрастырушы: _________ аға оқытушы Карибаева Ж.К.


Құқықтану кафедрасы

«КР Авторлық құқығы » пәнінен бойынша
050301 «Құқықтану» мамандығының студенттеріне арналған

ПӘНДІ МЕҢГЕРУ ЖӨНІНДЕГІ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР

2011ж. «26» 04 кафедра отырысында ұсынылған № 9 хаттама.


Кафедра меңгерушісі __________ Г.Б. Ахмеджанова 2011ж. «____» ________


Тарих және құқық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған
2011ж. «13» 05 № 9а хаттама
ОӘК төрағасы ________________ Батталов К.К. 2011ж. «_____»___________МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ____________ А.А. Варакута 2011ж. «_____»_______


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған
2011ж. «___»______________ №____ хаттама

ҚР Авторлық құқығы
1-тақырып. Авторлық және аралас құқық институты.

Жоспар:

1.Интеллектуалдық меншік түсінігі.

2.Интеллектуалдық меншік құқығының азаматтық құқықтың негізі интституты ретінде.

3.Авторлық және құқықтың түсінігі.

4.Интелектуалдық меншік құқығы институтының қызметі мен мақсаты.

Мақсаты: Интеллектуалдық меншік құқығының азаматтық құқықтың негізі ажырата білу

Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылғы 30 тамыздағы.

2. «Авторлық құқық және аралас құқық туралы» Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 10 маусымдағы N 6 заңы, 1-4 б.

3. Жайлин Ғ.А. Азаматтық құқық.-Алматы, 2004- 377 б.


2-тақырып. Авторлық және аралас құқықтарда қолданылатын негізгі түсініктер.

Жоспар:

1.Автор.

2.Қолданбалы және шаруашылық өнімдері.

3.Көрме. Орындау. Құқықты шектеу.Мақсаты: Қолданбалы және шаруашылық өнімдері түрлерін ажырата білу

Әдебиеттер:

1.«Авторлық құқық және аралас құқық туралы» Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 10 маусымдағы N 6 заңы, 9-13 б.  1. Жайлин Ғ.А. Азаматтық құқық.-Алматы, 2008- 357 б.

  2. Ынтымақов С.А. Азаматтық құқық. Жалпы және ерекше бөлім. Практикум – Алматы, 2006-222 б.


3-тақырып. Авторлық құқық объектісі.

Жоспар:

1.Авторлық құқықтың қолдану аясы.

2Авторлық құқық объектісінің түсінігі мен белгілері.

3.Авторлық құқықтың объектісі ретінде шығармашылық қызмет.Мақсаты: Авторлық құқық объектісін талқылау

Әдебиеттер:

1.«Авторлық құқық және аралас құқық туралы» Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 10 маусымдағы N 6 заңы, 6-8 б.  1. Жайлин Ғ.А. Азаматтық құқық.-Алматы, 2008- 357 б.

  2. Ынтымақов С.А. Азаматтық құқық. Жалпы және ерекше бөлім. Практикум – Алматы, 2006-222 б.4-тақырып. Авторлық құқықтың жеке субъектісі ретінде. Қос авторлық.

1.Авторлық шығармашылық.

2.Авторлық құқықтың туындыуы.

3.Автордың презумпциясы.

4.Азаматтық авторлық шығармашылық.

5.Бірлескен енбек қызметінің шығармашылығы.

6.Қос авторлықтың туындау жағдайлары.

7.Алқалы шығармашылық қағидасы.

8.Қос авторлықтың екі түрлі.

Мақсаты: Қос аторлықтың туындау жағдайларын ажырата білу

Әдебиеттер:

1.«Авторлық құқық және аралас құқық туралы» Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 10 маусымдағы N 6 заңы, 10 б.

2. Жайлин Ғ.А. Азаматтық құқық.-Алматы, 2008- 357 б.

3.Ынтымақов С.А. Азаматтық құқық. Жалпы және ерекше бөлім. Практикум – Алматы, 2006-222 б.


5-тақырып. Авторлық құқықтың әрекет ету мерзімі.

Әрекет ету мерзімі. Авторлық құқық. Авторлық репутацияны қорғау құқығы. Шығармашылықтың қоғам мүндесіне өтуі.Мақсаты: Авторлық құқық мерзімдерін ажырата білу

Әдебиеттер:

1.«Авторлық құқық және аралас құқық туралы» Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 10 маусымдағы N 6 заңы, 5-34 б.

2. Жайлин Ғ.А. Азаматтық құқық.-Алматы, 2008- 357 б.

3.Ынтымақов С.А. Азаматтық құқық. Жалпы және ерекше бөлім. Практикум – Алматы, 2006-222 б.


6-тақырып. Авторлық сыйақты.

Үн жазба шығармашылығы. Жеке мақсаттар үшін дыбыс жазба шығармашылығы. Авторлық сыйақының мөлшері. Сыйақыны жинау және тарату.Мақсаты: Авторлық сыйақының мөлшері

Әдебиеттер:

1.«Авторлық құқық және аралас құқық туралы» Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 10 маусымдағы N 6 заңы, 15-27 б.

2. Жайлин Ғ.А. Азаматтық құқық.-Алматы, 2008- 357 б.

3.Ынтымақов С.А. Азаматтық құқық. Жалпы және ерекше бөлім. Практикум – Алматы, 2006-222 б.


7-тақырып. Авторлық шарт.

Авторлық шарттың түсінігі. Авторлық шарттын еркіндігі қағидасы. Автордың жеке құқығын беру. Шектеулі құқықты беру. Шектелмеген құқықты беру.Мақсаты: Авторлық шартқа түсінік беру

Әдебиеттер:

1.«Авторлық құқық және аралас құқық туралы» Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 10 маусымдағы N 6 заңы, 33 б.

2.Жайлин Ғ.А. Азаматтық құқық.-Алматы, 2008- 357 б.

3.Ынтымақов С.А. Азаматтық құқық. Жалпы және ерекше бөлім. Практикум – Алматы, 2006-222 б.


8-тақырып. Аралас құқық.

Аралас құқық түсінігі. Аралас құқытың объектісі мен субъектісі. Аралас құқықтың әрекет ету аясы.Мақсаты: Аралас құқықтың объектісі мен субъектісіне анытама беру

Әдебиеттер:

1.«Авторлық құқық және аралас құқық туралы» Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 10 маусымдағы N 6 заңы, 3 тарау.

2. Жайлин Ғ.А. Азаматтық құқық.-Алматы, 2008- 357 б.

3.Ынтымақов С.А. Азаматтық құқық. Жалпы және ерекше бөлім. Практикум – Алматы, 2006-222 б.


9-тақырып. Аралас құқықтарды шектеу.

Орындаушылардың құқықтарын шекетеу жағдайлары. Орындаушылардың фонограмма құқықтарын шектеу негіздері. Эфирлік және кабелдік ұйымдардың құқықтары шектеу.Мақсаты: Орындаушылардың құқықтарын шекетеу оны ажырата білу

Әдебиеттер:

1.«Авторлық құқық және аралас құқық туралы» Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 10 маусымдағы N 6 заңы, 3 тарау.

2. Жайлин Ғ.А. Азаматтық құқық.-Алматы, 2008- 357 б.

3.Ынтымақов С.А. Азаматтық құқық. Жалпы және ерекше бөлім. Практикум – Алматы, 2006-222 б.


10-тақырып. Аралас құқықтырдың әрекет ету мерзімі.

Құқықты орындау мерзімі. Фонограмма құқықтарын әрекет ету мерзімі. Эфирлік және кабелдік үйымдардың құқықтарының әрекет еу мерзімі. Мерзімнің бітуі. Қайта құру. Мұрагер. Аралас құқықтарын қоғамдық мүлдеге өтуі. Ұйымдар қызметіне бақылау жасау.Мақсаты: Эфирлік және кабелдік үйымдардың құқықтарының әрекет еу мерзімі анықтама беру

Әдебиеттер:

1.«Авторлық құқық және аралас құқық туралы» Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 10 маусымдағы N 6 заңы, 3 тарау.

2. Жайлин Ғ.А. Азаматтық құқық.-Алматы, 2008- 357 б.

3.Ынтымақов С.А. Азаматтық құқық. Жалпы және ерекше бөлім. Практикум – Алматы, 2006-222 б.


11-тақырып. Аралас және авторлық құқықтарды қорғау.

Аралас және авторлық құқықтарды қорғау. Құқықты қорғау субъектісі. Бұзушы. Аралас және авторлық құқықтарды қорғау тәсілі.Мақсаты: Аралас және авторлық құқықтарды қорғау түрлері

Әдебиеттер:

1.«Авторлық құқық және аралас құқық туралы» Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 10 маусымдағы N 6 заңы, 4 тарау.

2.Жайлин Ғ.А. Азаматтық құқық.-Алматы, 2008- 357 б.

3.Ынтымақов С.А. Азаматтық құқық. Жалпы және ерекше бөлім. Практикум – Алматы, 2006-222 б.


12-тақырып. Шет елдерде қазақстандық авторлардың шығармашылығын қорғау.

Жалпы ережелер авторлық және аралас құқықтарды қорғау туралы келісім. ҚР мен ТМД қатысушылардың екіжақты келісімі.Мақсаты: ҚР мен ТМД қатысушылардың екіжақты келісімін туралы баяндама беру

Әдебиеттер:

1.«Авторлық құқық және аралас құқық туралы» Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 10 маусымдағы N 6 заңы.2.Жайлин Ғ.А. Азаматтық құқық.-Алматы, 2008- 357 б.

3.Ынтымақов С.А. Азаматтық құқық. Жалпы және ерекше бөлім. Практикум – Алматы, 2006-222 б.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©netrefs.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет