arm/upload/umk
  Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
  Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы
  Әдістемелік нұсқаулар пму ұс н 18. 2/05
  Бағдарламасы (Syllabus) Нысан пму ұс н 18. 3/37
  Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
  ЖҰмыс бағдарламасы павлодар 2009 Пәннің оқу үрдісінде алатын орны, мақсаты мен міндеті
  1Химиялық термодинамика. Термодинамиканың бірінші заңы және оның қолданылуы. Гесс заңы және оның салдары. Кирхгоф теңдеуі
  4 Қаржылық есептеулерде пайыз (пайыздық ақша) дегеніміз: а) қарыз сомасының жүзден бір бөлігі; ә) несиені қолданғаны үшін төленетін ақша сомасының қарыз сомасына қатынасы; б) ақшаны қарызға беруден түсетін пайданың абсолюттік шамасы
  Бағдарламасы пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  Методические рекомендации по изучению дисциплины по дисциплине Электроника и схемотехника аналоговых устройств 2 для студентов специальности 5В071900
  Әдiстемелiк ұсыныстар титулдік парағы
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
  ПӘнді меңгеруге арналған әдістемелік ұсыныстары мен нұСҚаулықтары
  Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы
  Бағдарламасы Нысан пму ұн с 18. 3/30 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Әдістемелік ұсыныстары мен нұСҚаулықтары
  ПӘн бойынша оқыту бағдарлама
  ЖҰмыс бағдарламасы «Жол қозғалысын ұйымдастыру»
  Ф со пгу 18. 1/02 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
  Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы пму ұс н 18. 3/37
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың титул парағы пму ұс н 18. 3/40
  ЖҰмыс бағдарламасы 201ж. № хаттама бекітілген жұмыс бағдарламасы жұмыс оқу жоспарының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген
  Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы
  Өндіріс технологиясы мен көлік техникасын жөндеу негіздері
  Программа дисциплины для студентов
  Программа Форма ф со пгу 18. 207
  Студенттерге арналған пму ұс н 18. 2/11 пәннің бағдарламасы
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың
  Семинар. Химиялық термодинамика. Термодинамиканың бірінші заңы және оның қолданылуы. Гесс заңы және оның салдары. Кирхгоф теңдеуі
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/07
  Методические указания по темам курса
  Методические указания по темам курса
  Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Методические указания Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  Әдістемелік нұсқаулардың Нысан бекіту парағы пму ұс н 18. 3/40
  Бекітемін: Әзірлеген: «Салалық экономика»
  «Саяси және құқықтық ілімдер тарихы»
  ЖҰмыс бағдарламасы «Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы»
  «Қазақ халқының рухани мәдениетінің тарихы»
  Бағдарламасы ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  Жұмыс бағдарламасы бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
  Жұмыс бағдарламасы 6М011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы
  Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) ф со пгу 183/37
  Жұмыс бағдарламасы 200 ж бекітілген жұмыс оқу жоспары және мамандықтың элективті пәндер каталогы негізінде әзірленді
  Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus)
  Әдістемелік нұсқаулардың
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Әдiстемелiк нұсқаулықтар титулдік парағы
  Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың титул парағы пму ұс н 18. 3/40
  Прокурорлық қадағалау ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты Қр мжмбс 08. 073-2010 негізінде 050117- «қазақ тілі мен әдебиеті»
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
  Гп факультетінің деканы Ж. Т
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты және типтік бағдарлама негізінде әзірленген
  Мен микропроцессорлар пәні бойынша 5В071900 «Радиотехника, электроника және телекоммуникация» мамандығының студенттеріне арналған оқу бойынша Әдістемелік нұСҚаулар
  Құрастырушы: ф.ғ. к., аға оқытушы Шаймерденова А. К
  Әдістемелік ұсыныстары мен нұСҚаулықтары
  Пму ұс н 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Құрастырушы: аға оқытушы Тулебаева Ж
  «Қазақстанның саяси ойы» пәні бойынша дәріс сабақтарына дайындылуға ұсынылатың әдістемелік нұсқаулар
  Бағдарламасы (Syllabus) Нысан пму ұс н 18. 3/37
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 3/30
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 3/30
  Бағдарламасы (Syllabus) Нысан пму ұс н 18. 3/37
  1 Сызы›ты› алгебра жЩне аналитикалы› геометрия элементтері Екінші жЩне Їшінші ретті аны›тауыштар Аныктама 1 Екінші ретті аны›тауыш
  Әдістемелік ұсыныстары мен нұСҚаулықтары
  Программа обучения по дисциплине (Syllabus)
  Пәнін оқып игеру үшін әдістемелік ұсыныстары мен нұсқаулықтары тақырып кіріспе
  Құрастырған: профессор, х.ғ. д. Р.Ә
  Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы
  Құрастырушы: аға оқытушы Қасқабасова А. А
  Құрастырушы: аға оқытушы Омарова Г. Т
  Әдістемелік ұсыныстар титул парвға
  Сабақ мақсаты: Микроскоп құрылысын біліп, іске қосып, онымен жұмыс істеудің негізгі ережелерімен танысу
  Рабочая учебная программа по дисциплине Средневековая археология Казахстана для студентов специальности 050208 Археология и этнология
  Нұсқаулар титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
  Әдiстемелiк ұсыныстар титулдік парағы
  Әдістемелік нұсқау Нысан ф со пгу 18. 2/07
  «Әлемдік діндер тарихы» ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының Қр мжмбс 08. 327 2006 және БжҒМ 2005ж. 23 желтоқсанда №779 бұйрығымен бекітілген «050701- биотехнология мамандығы пәндерінің типтік бағдарламалары»
  Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы
  Жұмыс бағдарламасы 050716 Аспапжасау мамандығының элективтік пәндер каталогы және жұмыс оқу жоспары негізінде әзірленген және С. Торайғыров атындағы пму ғылыми Оқу кеңесінің мәжілісінде бектілген
  Студенттерге арналған пәннің бағдарламасы
  Дәріс. Аналитикалық химия пәні. Сапалық және сандық талдау әдістері
  Әдістемелік нұСҚаулар павлодар 1 Пәннің мақсаты
  Құрастырушы: т т. м.,аға оқытушы Г. М
  Құрастырушы: аға оқытушы Бектасова А. А
  Құрастырушы: аға оқытушы Жумадилова А. С
  Құрастырушы: аға оқытушы Жумадилова А. С
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқауларды; әдістемелік ұсыныстарды; әдістемелік нұсқауларды бектіту парағы
  Пму ұС 18. 2/05 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
  Гп факультетінің деканы Ж. Т. Сарбалаев 20 ж
  Оқу жұмыс бағдарламасының титул парағы ф со пгу 18. 3/30
  Т. К. Бексеитов 2009ж
  Бағдарламасы ф со пгу 18. 2/07 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 3/30
  Жұмыс бағдарламасы 20 жылдың " " бекітілген жұмыс оқу жоспарының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
  Жұмыс бағдарламасы 050203 Тарих мамандығының мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының, Қр бмжс 08. 273-2006 және 03. 005 2009 «Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі. Кәсіби тәжірибе. Негізгі ережелер»
  Пәнді оқыту бағдарламасын тақырып парағы
  Пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Бекітемін докторантура және магистратура деканы Ю. А. Леньков
  3 ПӘннің мазмұны 1 ПӘннің тақырыптық жоспары
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06
  Пән бойынша оқу бағдарламасының (Syllabus)титулдық парағы
  Жұмыс бағдарламасына келесі өзгертулер енгізіледі *: 1 Өзгеріс енгізілген жоқ
  Программа дисциплины для студентов по дисциплине «Историко-этнографическое наследие М. Шорманова»
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы пму ұс н 18. 3/30
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқауларды; әдістемелік ұсыныстарды
  Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік уиверситеті
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы
  Пән бойынша білім беру бағдарламасының титулдық беті
  Әдістемелік нұсқаулар пму ұс н 18. 2/05
  Құрастырушы: педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Б. Х
  Нұсқаулар Форма ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқауларды; әдістемелік ұсыныстарды
  Рабочая учебная программа по дисциплине «История и теория дизайна» для студентов специальности 050421
  ПӘн бойынша әдістемелік ұсыныстар
  Құрастырушы: аға оқытушы Кельдыбеков М. Б
  5Б051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының студенттеріне арналған «Нарықтық экономиканың негіздері»
  Әдістемелік ұсыныстары мен нұсқаулықтары тақырып кіріспе
  ЖҰмыс бағдарламасы аналитикалық химия пәнінен 050716- аспап жасау мамандығының студенттеріне арналған. Павлодар
  Жұмыс бағдарламасы «Педагогика және психология»
  Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы
  «Қазақ тілін оқыту әдістемесі» пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Қорытынды бақылау материалдары
  Диплом алды практиканы өту жөніндегі бағдарлама және әдістемелік нұСҚау павлодар
  Бағдарламасы (Syllabus) Нысан пму ұс н 18. 8/37
  Пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  Құрастырушы: аға оқытушы Оралтаев Е. Р
  Методические указания к изучению курса по дисциплине «Технология металлургического производства 1»
  Пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  Әдістемелік нұсқаулардың
  Әдістемелік ұсыныстар
  ЖҰмыс бағдарламасы химия пәнінен 050718- электрэнергетика мамандығының студенттеріне арналған. Павлодар
  Жұмыс бағдарламасы титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/30
  Қорытынды мемлекеттік аттестация жөніндегі әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
  Сынаудан өткізу, өнім қауіпсіздігі мен бақылау пәні бойынша
  Жұмыс оқу бағдарламасының титульдық парағы
  Мамандыққа кіріспе ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Программа дисциплины для студентов
  «Материалдар кедергісі» пәнін зерттеу үшін методикалық әдістемелік
  Нұсқаулар пму ұс н 18. 2/05 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
  Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы
  Әдістемелік нұСҚаулар және ұсыныстар
  ПӘнді оқыту бойынша әдістемелік ұсыныстар
  Бағдарламасы (Syllabus) Нысан пму ұс н 18. 3/37
  Зертханалық ЖҰмыстарына әдістемелік нұскаулары
  Құрастырушы: аға оқытушы Тулебаева Ж
  Бағдарламасының бекіту ф со пгу 18 /37 парағы бекітемін хтжжф деканы К. К. Ахметов 200 ж
  Құрастырушы: аға оқытушы, филология магистрі Ю. О
  Жұмыс бағдарламасы титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/30
  Құрастырушы: доцент Касенов А. Ж
  Жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары мен мамандықтың элективті пәндер каталогы негізде 201 ж
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты Қр мжмбс 08. 258-2006 және 09. 01. 2006г. №779 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілеген типтік бағдарлама негізінде
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының 08. 343-2006 Қр мжмббс және Жылумаңызалмасу роәК 2006 ж. 22 маусымда бекітілген типтік бағдарламасының негізінде әзірленді
  Көкөніс маталарының механикалық беріктілігінің қасиеттеріне температураның және жылулық өңдеу ұзақтығының, рН ортаның әсер етуі
  Әдiстемелiк ұсыныстар титулдік парағы
  1. Пәннің оқу үрдісіндегі мақсаттары мен міндеттері. Пәннің мақсаты
  Т. Я. Эрназаров 200 ж
  Нұсқаулар мен әдістемелердің, ф со пгу 18. 2/05 ұсынымдардың титулдық парағы
  Докторантура және магистратура деканы Ю. А
  Бекітемін СҚФ деканы М. К. Кудерин 20 ж. Құрастырушы: аға оқытушы Ж. Ж. Дюсенова Кәсіптік оқыту кафедрасы Пән оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Программа обучения по дисциплине (syllabus)
  Программа обучения по дисциплине ( Syllabus )
  Құрастырушы: аға оқытушы Сарымов Е. К
  Рабочая учебная программа по дисциплине Историография истории Казахстана для студентов специальности 050203 История
  Бағдарламасы Нысан пму ұС. Н 18 /40 Қазақстан Республикасының Білімжәне Ғылым министрлігі
  Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулығы 1-тақырып. Тұрғын ұй құқығы. Тұрғын үй заңнамасы Жоспары
  Пәнді оқыту бағдарлама сының титул парағы Нысан
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының және
  Программа Форма со пгу 18. 2/06
  Программа обучения по дисциплине (Syllabus)
  Методические рекомендации по изучению дисциплины Экология растений для студентов специальности
  Рабочая учебная программа по дисциплине Женское движение: история и историография для студентов специальности 050114 История
  Рабочая учебная программа по дисциплине: Мифология как источник для изучения развития культурных процессов Евразии для студентов специальности 050208 «Археология и этнология»
  Программа дисциплины для студентов дисциплина «Разливка и кристаллизация»
  Программа обучения по дисциплине (Syllabus)
  Программа Форма ф со пгу 18. 2/06
directory arm upload  


©netrefs.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет