arm/upload/umk
  Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
site/assets/files/1426
  Рассказанная мовсесом хоренаци по просьбе сахака багратуни մՈՎՍԷՍ ԽՈՐԵՆԱՑԻ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
download
  Исследование по истории Нагорного Карабаха с 1600 по 1827 годы, которое было издано в Тифлисе под названием «Меликства Хамсы»
  Рафаэл абрамян
arm/upload/umk
  Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы
  Бағдарламасы (Syllabus) Нысан пму ұс н 18. 3/37
  Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
  1Химиялық термодинамика. Термодинамиканың бірінші заңы және оның қолданылуы. Гесс заңы және оның салдары. Кирхгоф теңдеуі
  4 Қаржылық есептеулерде пайыз (пайыздық ақша) дегеніміз: а) қарыз сомасының жүзден бір бөлігі; ә) несиені қолданғаны үшін төленетін ақша сомасының қарыз сомасына қатынасы; б) ақшаны қарызға беруден түсетін пайданың абсолюттік шамасы
  Бағдарламасы пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  Методические рекомендации по изучению дисциплины по дисциплине Электроника и схемотехника аналоговых устройств 2 для студентов специальности 5В071900
  Әдiстемелiк ұсыныстар титулдік парағы
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
  ПӘнді меңгеруге арналған әдістемелік ұсыныстары мен нұСҚаулықтары
  Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы
  Бағдарламасы Нысан пму ұн с 18. 3/30 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Әдістемелік ұсыныстары мен нұСҚаулықтары
  ПӘн бойынша оқыту бағдарлама
  ЖҰмыс бағдарламасы «Жол қозғалысын ұйымдастыру»
  Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы пму ұс н 18. 3/37
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың титул парағы пму ұс н 18. 3/40
  ЖҰмыс бағдарламасы 201ж. № хаттама бекітілген жұмыс бағдарламасы жұмыс оқу жоспарының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген
  Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы
  Өндіріс технологиясы мен көлік техникасын жөндеу негіздері
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың
  Семинар. Химиялық термодинамика. Термодинамиканың бірінші заңы және оның қолданылуы. Гесс заңы және оның салдары. Кирхгоф теңдеуі
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/07
  Методические указания по темам курса
  Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Методические указания Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  Әдістемелік нұсқаулардың Нысан бекіту парағы пму ұс н 18. 3/40
  Бекітемін: Әзірлеген: «Салалық экономика»
  «Саяси және құқықтық ілімдер тарихы»
  ЖҰмыс бағдарламасы «Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы»
  Бағдарламасы ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  Жұмыс бағдарламасы 6М011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы
  Жұмыс бағдарламасы 200 ж бекітілген жұмыс оқу жоспары және мамандықтың элективті пәндер каталогы негізінде әзірленді
  Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus)
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Әдiстемелiк нұсқаулықтар титулдік парағы
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың титул парағы пму ұс н 18. 3/40
  Прокурорлық қадағалау ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты Қр мжмбс 08. 073-2010 негізінде 050117- «қазақ тілі мен әдебиеті»
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
  Гп факультетінің деканы Ж. Т
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты және типтік бағдарлама негізінде әзірленген
  Мен микропроцессорлар пәні бойынша 5В071900 «Радиотехника, электроника және телекоммуникация» мамандығының студенттеріне арналған оқу бойынша Әдістемелік нұСҚаулар
  Құрастырушы: ф.ғ. к., аға оқытушы Шаймерденова А. К
  Әдістемелік ұсыныстары мен нұСҚаулықтары
  Пму ұс н 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Құрастырушы: аға оқытушы Тулебаева Ж
  «Қазақстанның саяси ойы» пәні бойынша дәріс сабақтарына дайындылуға ұсынылатың әдістемелік нұсқаулар
  Бағдарламасы (Syllabus) Нысан пму ұс н 18. 3/37
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 3/30
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 3/30
  Бағдарламасы (Syllabus) Нысан пму ұс н 18. 3/37
  1 Сызы›ты› алгебра жЩне аналитикалы› геометрия элементтері Екінші жЩне Їшінші ретті аны›тауыштар Аныктама 1 Екінші ретті аны›тауыш
  Әдістемелік ұсыныстары мен нұСҚаулықтары
  Құрастырған: профессор, х.ғ. д. Р.Ә
  Құрастырушы: аға оқытушы Қасқабасова А. А
  Құрастырушы: аға оқытушы Омарова Г. Т
  Әдістемелік ұсыныстар титул парвға
  Сабақ мақсаты: Микроскоп құрылысын біліп, іске қосып, онымен жұмыс істеудің негізгі ережелерімен танысу
  Рабочая учебная программа по дисциплине Средневековая археология Казахстана для студентов специальности 050208 Археология и этнология

  Экскурсии ferrari World Abu Dhabi
arm/upload/umk
  Нұсқаулар титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
  Әдiстемелiк ұсыныстар титулдік парағы
  Әдістемелік нұсқау Нысан ф со пгу 18. 2/07
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының Қр мжмбс 08. 327 2006 және БжҒМ 2005ж. 23 желтоқсанда №779 бұйрығымен бекітілген «050701- биотехнология мамандығы пәндерінің типтік бағдарламалары»
  Жұмыс бағдарламасы 050716 Аспапжасау мамандығының элективтік пәндер каталогы және жұмыс оқу жоспары негізінде әзірленген және С. Торайғыров атындағы пму ғылыми Оқу кеңесінің мәжілісінде бектілген
  Студенттерге арналған пәннің бағдарламасы
  Дәріс. Аналитикалық химия пәні. Сапалық және сандық талдау әдістері
  Әдістемелік нұСҚаулар павлодар 1 Пәннің мақсаты
  Құрастырушы: т т. м.,аға оқытушы Г. М
  Құрастырушы: аға оқытушы Бектасова А. А
  Құрастырушы: аға оқытушы Жумадилова А. С
  Құрастырушы: аға оқытушы Жумадилова А. С
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқауларды; әдістемелік ұсыныстарды; әдістемелік нұсқауларды бектіту парағы
  Пму ұС 18. 2/05 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
  Гп факультетінің деканы Ж. Т. Сарбалаев 20 ж
Nikitina.files
  Руководством народного художника России академика рао б. Н. Неменского. Тема из раздела: «Живопись». Тема урока: «Изображать можно пятном»
arm/upload/umk
  Т. К. Бексеитов 2009ж
  Бағдарламасы ф со пгу 18. 2/07 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
download
  Русская вилла «абамелек» иее владельцы
travel/files/armenia
  Армения география
arm/upload/umk
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 3/30
  Жұмыс бағдарламасы 20 жылдың " " бекітілген жұмыс оқу жоспарының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
  Жұмыс бағдарламасы 050203 Тарих мамандығының мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының, Қр бмжс 08. 273-2006 және 03. 005 2009 «Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі. Кәсіби тәжірибе. Негізгі ережелер»
  Пәнді оқыту бағдарламасын тақырып парағы
  Пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  3 ПӘннің мазмұны 1 ПӘннің тақырыптық жоспары
userfiles/file
  Аптечка туриста
arm/upload/umk
  Жұмыс бағдарламасына келесі өзгертулер енгізіледі *: 1 Өзгеріс енгізілген жоқ
doc
  Горный тур по Армении. Восхождение на Арагац
arm/upload/umk
  Программа дисциплины для студентов по дисциплине «Историко-этнографическое наследие М. Шорманова»
tools/country-fiches/country-fiches-consultation/eastern-europe-caucasus-and-central-asia/caucasus/armenia/country-fiches-consultation/country_fiche_armenia_first_draft_water_revised_march-1-2011-russian.doc/download/ru/1
  Шаблон странового информационного профиля
arm/upload/umk
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы пму ұс н 18. 3/30
kats/muzei/1382462798
  1. Источники нецентрализованного водоснабжения «Три ключика»
  Родники, колодцы, скважины в, которые находятся в постоянной шефской работы коллектива, из числа обустроенных 2001- 20013 годах
arm/upload/umk
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы
download
  Некрополь армян Абхазии как генеалогический источник
arm/upload/umk
  Пән бойынша білім беру бағдарламасының титулдық беті
2Tonio
  Стоимость полков армии
arm/upload/umk
  Әдістемелік нұсқаулар пму ұс н 18. 2/05
olderfiles/2
  Моу дод центр детского (юношеского) научно-технического творчества г. Армавир, Краснодарский край
userful
  Арматура для сип
docs/texts
  Закон республики армения о лекарствах настоящий Закон регулирует обращение лекарств в Республике
sosh
  Армия, молодежь и общество: как мы можем помочь друг другу?
download
  Новые материалы по генеалогии армянской общины Моздока XVIII – начала XIX вв
files/dokumenty
  Пояснительная записка о ситуации в монопрофильном
  Аналитическая записка о ситуации в монопрофильном муниципальном образовании городской округ Армянск за 2014 года
arm/upload/umk
  Құрастырушы: педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Б. Х
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқауларды; әдістемелік ұсыныстарды
  Рабочая учебная программа по дисциплине «История и теория дизайна» для студентов специальности 050421
  ПӘн бойынша әдістемелік ұсыныстар
  Құрастырушы: аға оқытушы Кельдыбеков М. Б
  5Б051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының студенттеріне арналған «Нарықтық экономиканың негіздері»
  ЖҰмыс бағдарламасы аналитикалық химия пәнінен 050716- аспап жасау мамандығының студенттеріне арналған. Павлодар
  «Қазақ тілін оқыту әдістемесі» пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Қорытынды бақылау материалдары
  Диплом алды практиканы өту жөніндегі бағдарлама және әдістемелік нұСҚау павлодар
  Бағдарламасы (Syllabus) Нысан пму ұс н 18. 8/37
  Пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  Құрастырушы: аға оқытушы Оралтаев Е. Р
  Методические указания к изучению курса по дисциплине «Технология металлургического производства 1»
  Әдістемелік нұсқаулардың
  Әдістемелік ұсыныстар
  ЖҰмыс бағдарламасы химия пәнінен 050718- электрэнергетика мамандығының студенттеріне арналған. Павлодар
  Қорытынды мемлекеттік аттестация жөніндегі әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
  Сынаудан өткізу, өнім қауіпсіздігі мен бақылау пәні бойынша
  Мамандыққа кіріспе ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Нұсқаулар пму ұс н 18. 2/05 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
  Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы
  Әдістемелік нұСҚаулар және ұсыныстар
  ПӘнді оқыту бойынша әдістемелік ұсыныстар
  Бағдарламасы (Syllabus) Нысан пму ұс н 18. 3/37
book/unknown/armageddon_otkladivaetsa
  «Эксмо», 2006 Zecharia Sitchin When Time
arm/upload/umk
  Құрастырушы: аға оқытушы Тулебаева Ж
  Бағдарламасының бекіту ф со пгу 18 /37 парағы бекітемін хтжжф деканы К. К. Ахметов 200 ж
  Құрастырушы: аға оқытушы, филология магистрі Ю. О
  Құрастырушы: доцент Касенов А. Ж
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты Қр мжмбс 08. 258-2006 және 09. 01. 2006г. №779 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілеген типтік бағдарлама негізінде
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының 08. 343-2006 Қр мжмббс және Жылумаңызалмасу роәК 2006 ж. 22 маусымда бекітілген типтік бағдарламасының негізінде әзірленді
  Көкөніс маталарының механикалық беріктілігінің қасиеттеріне температураның және жылулық өңдеу ұзақтығының, рН ортаның әсер етуі
  Әдiстемелiк ұсыныстар титулдік парағы
  1. Пәннің оқу үрдісіндегі мақсаттары мен міндеттері. Пәннің мақсаты
  Нұсқаулар мен әдістемелердің, ф со пгу 18. 2/05 ұсынымдардың титулдық парағы
  Докторантура және магистратура деканы Ю. А
Sayt/ARM Badiiy Adabiyot/Badiiy adabiyot umumiy/Новая папка Бадиий
  Акциядорлик компанияси
  А. абдуллаев
files
  Универсиада среди высших учебных заведений по армспорту
mailer/1/Georgia
  Групповые туры с гарантированными заездами по средам и субботам на 20 Октября – 25 Декабря, 2017 тур на 8 дней/7 ночей Ереван – Эчмиадзин – Звартноц Хор Вирап – Арени – Гарни – Гегард Цахкадзор (Кечарис, Канатная дорога*) Ереван
GALLERY/2013/Armeniia
  Игорь Бурдонов
arm/upload/umk
  Программа обучения по дисциплине (syllabus)
  Программа обучения по дисциплине ( Syllabus )
_ld/0
  Абай кунанбаев
arm/upload/umk
  Құрастырушы: аға оқытушы Сарымов Е. К
  Рабочая учебная программа по дисциплине Историография истории Казахстана для студентов специальности 050203 История
  Бағдарламасы Нысан пму ұС. Н 18 /40 Қазақстан Республикасының Білімжәне Ғылым министрлігі
  Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулығы 1-тақырып. Тұрғын ұй құқығы. Тұрғын үй заңнамасы Жоспары
anto
  Золотой фонд детектива. Том 5
arm/upload/umk
  Пәнді оқыту бағдарлама сының титул парағы Нысан
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының және
kats/muzei/1347538409
  Совсем недавно на экраны вышел фильм «Адмирал», о трагической судьбе и любви Александра Васильевича Колчака
medsoft/science
  1-я научно-практическая конференция «MedSoft Наука 2012»
arm/upload/umk
  Методические рекомендации по изучению дисциплины Экология растений для студентов специальности
  Рабочая учебная программа по дисциплине Женское движение: история и историография для студентов специальности 050114 История
  Рабочая учебная программа по дисциплине: Мифология как источник для изучения развития культурных процессов Евразии для студентов специальности 050208 «Археология и этнология»
  Программа Форма ф со пгу 18. 2/06
directory arm  


©netrefs.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет