Дипломдық жобаның тапсырмасы Кіріспебет1/3
Дата27.04.2016
өлшемі491.57 Kb.
түріДиплом
  1   2   3
Мазмұны

Дипломдық жобаның тапсырмасы………………………………………………..

Кіріспе……………………………………………………………………………….

1 бөлім Технологиялық бөлім……………………………………………………..

1.1 Орта тепкіш сорапты есептеу………………………………………………….

1.2 Деңгейлі АСТҚ технологиялық үрдістің физикалық негіздері…………......

1.2. 2 деңгейлі АСТҚ технологиялық үрдісін сипаттамасы…………………

1.3 Мұнайғаз айырғышының технологиялық іс-қимылының

физикалық негіздері..................................................................................................

1.4. 2 деңгейлі алдын-ала су тастау ТҮ негізгі және қосалқы технологиялық жабдықтарының құралы және олардың техникалық мінездемесі………………………………………………………………………….

1.5. 2 деңгейлі АСТҚ міндеті және конструктивті ерекшелігі ………………….

1.6. 2 деңгейлі алдын-ала су тастау ТҮ жүйелі техникалық сараптамасы……..

1.6.1 2 деңгейлі алдын-ала су тастау ТҮ-нің макроқұрылымының сараптамасы және құрастырылуы…………………………………………………

1.7. 2 деңгейлі алдын-ала су тастау ТҮ және алдын-алу су тастау ӨП микроқұрылымдарының құрастырылуы және сарапталуы ……………………..

1.8. 2 деңгейлі алдын-ала су тастау ТҮ ұйымдастыру құрылымын құрастыру…………………………………………………………………………...

2 бөлім Арнайы бөлім

2.1 2 деңгейлі алдын-ала су тастау ТҮ меңгеру объектісі ретінде математикалық моделінің құрылымының өңдеу………………………………...

2.1. Айырғыштардың С-303/1,2 қарапайым объекктілерінде меңгеру және ауытқу әсері орналастырылған каналдырдың беріліс функциясы арқылы математикалық суреттемесі………………………………………………………..

2.2 С-303/1,2 айырғышының математикалық моделінің құрамдық сызбасын құрастыру…...............................................................................................................

2.3. 2 деңгейлі АСТҚ сұлбалау жүйесін автоматтандыруының есебінің қойылуы……………………………………………………………………………..

2.3. Қолданылатын автоматтандыру жүйесінің сараптамасы………………

2.4. Берілген объект түрлері үшін жаңа автоматтандыру технологияларына шолу…………………………………………………………...

2.5. Автоматтандыру жүйесінің түп тұлғасын талқылау……………………

2.6. Есептердің формулаларын тұжырымдау………………………………..

2.7. Қосалқы жүйе басқаруының құрамдық сызбасының өңдеуі…………..

2.8. Технологиялық параметрлерін өлшеу каналдарының құрамдық өлшеу………………………………………………………………………………..

2.9. Қосалқы жүйе автоматикалық реттеудің құрамдық сызбасын өңдеу

2.10. Меңгеру қосалқы жүйенің алгоритмдік сызбасын өңдеу……………..

2.3.4 ФСА өңдеу……………………………………………………........................

3 бөлім Технико-экономикалық негізі…………………………………………….

4 бөлім Еңбек қорғау ………………………………………………………………

Қорытыны…………………………………………………………………………...

Әдебиеттер тізімі…………………………………………………………………...

Кіріспе
Қазіргі уақытта мұнайгаз өңдейтін өнеркәсіптер тек ғана біздің елде ғана емес, сондай-ақ мұнай және газ ресурстарына бай басқа елдерде өте маңызды роль атқарады. Бірақ біздің ел үшін жаңадан егемендік елған және нарық қатынас таңдаған бұл сала өте зор роль атқарады. Себебі мемлекет қазынасы 40 пайыздық кіріс болады.

Кеңес өкметі кезінде өңделетін кен орындары есептеу жабдықтармен салыстырмалы жоғары емес дәлдікпен және жоғары дәрежелі емес автоматты жабдықтар арқылы пайдалану жабдықтау жұмысының сапасын арттырып, кірістің көбеюіне ықпал етеді. Жаңа жоғары сенімділікпен аса тиімділік жүйесімен өңдейтін автоматтандырылу жұмысының тиімді орындалуына және мұнай өнімдерін есептеулері үшін арналған; авариялық жағдайларда санының азаюына және уақытқа сай құралдардың тиімді жүктеулеріне негізделді; бұзылған жағдайда оперативті түрде жабдықтау арқылы шығынды азайту; өндірілетін өнімнің және сондай-ақ персоналдық еңбек шарттарын жақсарту оның объектісі ақпараттандыруды қамтамасыз етілуі, оперативті көрсеткіштерінің берілу техникалық процестерін экономикалық құралдарына керекті және негізгі жоғары табысты саласы дамудың біздің елде көздейді.

Берілген дипломдық жобаның мақсаты 2 деңгейлі алдын-ала су тастау қондырғысын автоматтандыру Қызылорда қаласы «Құмкөл» кен орынның автоматы қондырғыларын және қосалқы жүйелердің ақпараттық реттеу, қосалқы жабдықтарының автоматты қорғанысы, сондай-ақ қосалқы жүйелерінің техникалық қамтамасыздандыру және сигнализацияландыру қамтылады.
  1. Технологиялық бөлім


1.1 Ортатепкіш сорапты есептеу

Ортатепкіш сораптың жалпы құрылғыларына шолу.

Ортатепкіш сораптар қалақты екі топтың біреуіне жаткызылады /16/.

Қалақты сорап деп сұйықтың жалпы энергиясы дөңгелек қалағынан айналып ағып өтеді.

Ортатепкіш қалақ сорапы сұйықтың ортадан шетіне дейінгі аралығына жұмыс дөңгелегі арқылы ағыуы жатады.

Барлық ортатепкіш сораптардың атқару қызмет принципі сұйықтың араласуына негізделеді, күштің әсер тигізу арқылы, жұмыс дөңгелегінің дамытылған аиналысымен түсіндіріледі. Сондықтан ортатепкіш сораптың жұмыс істеу принципі 1-ші суретте көрсетілгендей бір дөңгелекті ортатепкіш сораппен түсіндіруге болады.
Сурет 1 – Біртабалдырықты ортатепкіш сораптың сызбасы.
Қозғалмайтын корпус 1, жұмыс дөңгелегі ішінде спираль пішінді 2, валға жапсырылған 3. жұмыс дөңгелегі екі дискетадан тұрады (артқы және алдынғы), олардың арасында қалақтар 4 орналасқан, ол радиалды бағытқа иілген, дөңгелек айналасы бағытына қарама-қарсы орналасады. Сораптың корпусы түтікпен 5 пен 6 сондай-ақ сіңдіретін және щығарылатын құбырлармен жасалған.

Егер сіңретін құбырды және сораптың корпусын сұйықпен толырса, содан кейін оны айналым жұмысына негіздесек, онда сұйық қалақтар арасындағы каналдарды толтырса, ортатепкіш күш әсерінен дөңгелектің ортасынан шетіне тартылады.

Дөңгелектен шығып сұйық спиральді камераға келіп түседі және одан ары айдалмалы құбырға келеді. Жұмыс дөнгелегіне жетерден бұрын ауасыз (вакуум) кеңістік орнайды, қабылдау резервуарына келіп түскен су сораптағы сіңіру құбыры арқылы өтеді. Осылайша сұйықтың үздіксіз берілуі жүріп отырады.

Ортатепкіш сораптың негізгі детальдары.


Ортатепкіш сораптың негізгі детальдарына жұмыс дөңгелегі, бағыттаушы аппарат (құрылғы), сорап корпусы, белдік, подшшипниктер және сальниктер жатады.

Жұмыс дөңгелегі – сораптың негізгі деталі. Ол сұйық энергиясын насостың айналым белдігіне жеткізеді.

Жұмыс дөңгелегі біржақты және екіжақты судың кіруімен пайда болатын жабық және ашық түрлері бар.

Дипломдық тапсырманың негізінде ортатепкіш сораптың жұмыс дөңгелегі ашық түрдегі біржақты судың кіруімен орналастырғандығын 2 – ші суреттен көруге болады.
Сурет 2 – Ашық жүйедегі біржақты су шығаратын жұмыс дөңгелегі.
Ашық дөңгелектің ерекшеленуі оның алдыңғы дискісі болмайды, сондай-ақ қалақтар қозғалмаитын дискіге жанастырылады (саңылаулы) және насос корпусына жапсырылған.

Ортатепкіш насостар 6 – 8 қалақтары бар.

Дөңгелектің сілетін және ішкі өлшем (ағыс) бөлімі гидродинамикалық есеппен анықталады. Дөңгелек пішіні және конструктивті өлшемі, сондай – ақ оның механикалық мықтылығын қамтамасыз етеді.

Бағыттаушы аппараттар әр түрлі болады: олар спиральды, жартылай спиральды, екі айналымды және сақиналы болады. MIDIMASTER Eco ECO1 – 315K/3 сорап спиралды алыптауыш болады.

Спиральды алыптауыш – бұл каналдық корпус ішінде жұмыс дөңгелегінің айналасын алып жатумен көрсетілген (сурет 1). Көлденең кесінді бұл каналдың сұйық көбейген сайын үлкейедй, жұмыс дөңгелегінен келіп түсетін, ал сұйық жылдамдығы шығу алдында біршама азаяды немесе бірқалыпты болады.

Спиральды канал диффузорлық шығумен аяқталады, ондағы сұйық жылдамдығы ары қарай азайып, кинетикалық энергиясы потанциалдық энергиясына айналады.

Сораптың белдігі жұмыс жүргізушісінен айналымымен беріп жібері үшін қызмет етеді. Дөңгелекті белдігі шпонкалар және тұрақты гайкалар арқылы бекітіледі. Белдіктерді дайындау үшін қақталған (соғылған) болаттан дайындалады.

Сораптың белдігі орналасқан подшипниктерде мұздату және майдың мәжбүрлік айналдыру құрлыстары қарастырылған. MIDIMASTER Eco ECO1 – 315K/3 сораптарының полшипникті сүйеніштері (тіректері) шығатын тіректерде орналасқан.

Белдік өтетін тесіктерін сораптың корпусындағы нығайту үшін сальниктер қарастырылған. Қысып толтыратын жағынан орналасқан сальник сораптан судың ағып кетуін тоқтатады, ал сорып алатын жағынан орналасқан сальник сорапқа ауа түскенде белгі береді.

Ортатепкіш сорап 3/14/ суретте көрсетілгендей жұмыс мінездемесі бар.Сурет – 3 ортатекіш сораптың мінездемесі


Сораптың негізгі техникалық мінеземелерін есептеу.


Сорап түрін таңдап алу үшін оның негізгі техникалық көрсеткіштерін есептеу қажет, егер ортаның керекті шығынына (айырғыштан кейінгі мұнай) Q = 300 м3/сағ.

Әрбір сораптың негізгі техникалық негіздері олар қысым, пайдалы күштілігі, жұмсалатын күштілігі, КПД/13/.

Қысым дегеніміз – ол меншілік энергияның сұйықтық сорапқа кіргенде және шыққандағы айырмашылығы. Қысым келесі түсінікпен анықталынады:


(1)
Мұнда:

рВ, рН – сорапқа кіргенде және шыққандағы абсолюттік қысым, Па;

wB, wH – сорапқа кіргендегі және шыққандағы судың орташа жылдамдығы, м/с;

zB, zH – қысым өлшенетін орталық кескінділерінің орналасқан биіктігі;

pB/pg, p/pg мөлшерлерді келесі түрде көрсетуге болады:


,

(2)
Мұнда:

ра – атмосфералық (барометрлік) қысым;

МН – сораптан шығарғандағы артық (манометрлік) қысым, 642 м су. ст;

МИ – сорапқа кіргендегі артық (вакумдық) қысым, 25,5 м су.ст;

Сораптың кірер және шығар тесіктерінің диаметрлері бірдей болғандықтан, судың жылдамдықтары сорапқа кірерде және шығарды бердей wB = wH, zB = zH = 0. Осыларды есепке ала отырып:


Н = МН + МН,

(3)


Н = 642+ 25,5 = 616,5 (м)
Сораптың пайдалы қуаттылығы – бұл сораппен берілетін сұйықтықтың күштілігі.

(4)
Мұнда:

p – мұнайдың тығыздығы 550 С, 754,3 кг/м3

Q – керекті мұнай көлемі, 0,083 м3/с.


(5)
Мұнда:


І – толықтың күші, 41 мА;

U – кернеу, 6 кВт;

cosφ – қуаттылық коэффиценті, 0,87.

Сорап қуаттылығы:

(6)
Мұнда:


ηДВ – жүргізушінің КПДсі 0,815 тең.

Сораптың шынайы техникалық сипаттамалары келесі:

  • Q = 300 м3/сағ,

  • N = 315 кВт,

  • Н = 26 бар.

Көрсетілгендей мұнай технологиялық операциясының қолайлы жұмысын қамтамасыз етуіне керекті қуаттылықпен берілуі қанағаттандырады.


1.2.2 – ші АСҚТ–ң технологиялық процесінің физикалық негіздері.
1.2.2 – ші АСҚТ–ң технологиялық процесін баяндамалау.

Айырудың екінші деңгейінде 0,25 м Па қысымымен және 50 – 600 С температурада мұнайдан газ бөлініп шығын арықарай 1 пайызға дейін сусыздандырылады. Негізгі тасқын енгізу мөлшерінің құрылғыға берілуі қысқарылған депульсатор (газ шығарылмайды) арқылы жүреді.

Мұнай айыруының бірінші деңгейінен кейін С – 303/1,2 мұнайгаз айырғыштарына түседі.

Бұл айыруда тесіктаса алдында кірер бөлімінде алдын ала газ- мұнай, су бөлінеді, ал тұнба бөлімінде толық бөлініп шығады.

Айырғыштардан шыққан бөлінген газ ішекті тамшы ұстағыштардан өтіп СГ-302 газайырғышына апарылады.

С-303-1,2 аппараттарының тұнба бөліміндегі мұнай деңгейі құйылғыш тасамен ұсталынады, ал мұнай бөлімінде – А 3 реттеуші клапонымен, мұнай-су фаза аралық деңгей тұнба бөлімінде А2 деңгей реттеуішімен су тастау жолында ұсталынады.

С-303-1,2 – СГ-302 жүйесінің қысымы А1 тура әрекетті реттеуішімен ұсталынады, ол арқылы артық газ факелден сыртқа тасталынады. 2-ші деңгейлі газдың негізгі тасқыны өз қажеттелегі жұмсалады - мұнай жылыту П-303/1,2 пештерінде жағылады. Өз қажеттілігіне және факелдағы газ шығынының өлшеуі тораптар арқылы өлшенеді№

СГ-302 тік газ айырғышында тангенсалдық кірісімен және ішекті тамшы ұстағышпен 2-ші деңгей газының конденсат бөлшектерінен және сұйықтардың тамшыларынан тазаланады. СГ-302 – де газ түрлі және сұйық фазалары газ компонентері арасында термодинамикалық тепе-теңдік бұзылады. Құрғақ газ айырғыштың үстінен шығады, сұйық тамшыларының жартысы айырғыштың үстінен шығады, сұйық тамшыларының жартысы айырғыштың астында, ал екінші жартысыц ішекті тамшы ұстағышта тұнылады. Осылай, су және конденсат аппараттың төменгі жағына келіп түседі. Ауыр күші ауданында олар келесі тәртіпте бөлінеді: айырғыштың ең астында – су фазасы, жоғарырақ – сәл жеңіл конденсат, ал оның жоғарысында газддың бөлінген сұйық тамшылардан пайда болған тұман№

Құрылғылар астынғы жағында жиналған конденсат деңгейіне жеткенде В2 тиектелген клапоның ашылуы арқалы дренажға тасталынады.

БЕ-304 мұнайгаз буфер – айырғышында арықарай мұнайдан газ бөлініп шығады. Мнайгаз буфер – айырғышында арықарай мұнайдан газ бөлініп шығады. Мұнайгаз буфер – айырғышында 2 бөлімнеен тұрады. Бөлімдер арасындағы газ қысымы В82 тиектелген клапонымен реттеледі фазаның бөліну деңгейінің датчиктің шектік көрсеткіштерімен көрсетіледі. Мұнай деңгейі а4 реттеу клапонымен ұсталынады.

БЕ–304 – тен тазартылған газ Р-30 жинақтауыш резервуарына өз қысым астына түседі, одан Н-305/1,2 сораптарымен НСп Харекейінге арықарай дайындалуға сорылады.

КДФТ, С-301, С-303 тасталынатын су тасқындары коллекторларда косылады ОВ-302/1,2 тұнба ыдыстың кірісінде орналасқан және (3000 м3/сут) құрайды. Тұнба ыдыстың жоғарғы жағындағы конденсат ал төменінде тығыздықтарының айырмашылықтарынан конденсаттан бөлінетін су жиналады.

Тұнба ыдысында жинақталған су деңгейі фазаларының датчикпен бақыланады және В53, В61 көмегімен дренаждың кенділікке тасталынады.

ОВ-302/1,2 – ден тазартылған су өз қысымымен Р-302 жинақтауыш резервуарына келіп түскен соң Н304/1,2 сораптарымен технологиялық сұйқтық дренаж кенділіктерге тастау үшін дренаждың желістері мен қысырмалары бар.


1.3. Мұнайгаз айырғышының технологиялық операциясының физикалық негіздері.
Берілген дипломдық АСТҚ 2-ші деңгейінің автоматтандыруының бөлшектік сараптамасы және С-303/1,2 екі мұнайгаз айырғыштарының автоматтандырылуы ал себептерден берілген айырғыштар бойынша мұнай айырғыштарының негізгі детальды қарастыру қажет.

Мұнай эмульсиясы айырғыштарға форсуналық типті саптаулар карқылы келеді /27/№ мұнай және газ фазаларының арасында қарым-қатынас көлемі үлкейу мақсатымен жасалынады, нәтижелі және мұнайдан газдың жылдам бөліп шығу үшін және сұйық тамшылар тазартылған газ көпіршіктерін айырғыштардан көп әкелуін тоқтату үшін. Бұл жағдайда айрғыш көлемінде майдадисперсті мұнайгаз қосындысы пайда болады 1-2 мм өлшемді мұнай тамшыларынан тұрады. Мұнай тамшы өлшемдері айырғышта – Q/Δр қатынасты функция.

Мұнда: Q – фазалық тартыслыс, ал Δр – фазалардың тығыздықтарының айырмашылығы. Үлкен қатынастар ірі тамшылар пайда болады, сондықтан бөлінген фазалардың үстінгі көлемі азаяды, салмақ қалыстыру қиындауына әкеледі.

Суды мұнайдан бөлуінің негізгі қасиеті – бұл олардың тығыздықтарының айырмашылығы су, мұнайға қарағанда тығыздығы үлкенірек, демек салмағыда берілген температура мен қысымды да болып келекді. Тұнба бөліміндегі су үстынде қалқып жүрген мұнай, мұнай бөліміне құйылады, одан ары айырғыштардан құылып алынады. Мұнай деңгейінен төмен орналасқан су айырғыштардан тұнба бөліп құйылады.

Мұнайдың тазартылған дәрежесі газ айырғыштарында кескін көрсеткіштермен сипатталады:

(7)

(8)

(9)
Мұнда:

GН1, GН2 – айырғышқа дейінгі және кейінгі мұнай салмағының азаюы;

GГ1, GГ2 – айырғышқа дейінгі және кейінгі газ салмағының азаюы;

GВ1, GВ2 – айырғышқа дейінгі және кейінгі су салмағының азаюы;

Сондықтан, әрбір айырғыш сатысында қысым азайғанда мұнай көлемінде азаяды, мұнайдың газсыз дандырылады және сусыздандырылады, сапалы бөлінген су мен газдың көлеміде өседі.

Айырғыш құрылысының әр түрлі жағдайлар да жұмыс ішегімен келесі баланс байқалады:

(10)
Айырғыштық құрылыс ағынның кірісі мен шығысы болғандықтан, оның жұмысын келесі баланстық теңдеуден бяндауға болады.


(11)
GП(t) – кіріс шығыны;

GС(t) – шығыс шығыны;
Барлық айырғыш процессінің нәтижесін сипаттайтын негізгі көрсеткіштер – олар эмульсияның тұндырған уақыты, температурасы, берілетін деэмульгатордың мөлшері, қалдық судың және тұздың мөлшері тұндырылған мұнайда. Егер көрсетілген мөлшерлер су болса: тұндыру уақыты 1–2 сағат, температурасы 50-600С, деэмулгатор шығыны 20-30г/т, мұнайдың суландырылғына 5-10 %, тұздың мөлшері 50-1000 мг/л, онда айырғыш процесі нәтижелі деп санауға болады. С-303/1,2 мұнайгаз айырғышының жұмысы жоғары айтылып кеткен талаптарға сай. С-303/1,2 айырғыштар кірісіне мұнай эмульсиясы 0,25 мПа қысымы, температурасы 55-600С, 20% салыстырмалы ылғалдықмен келіп түседі. Айырғыштың екінші деңгейінің алдында мұнай эмульсиясы мұнайдан, судан, газдан тұрады. Мұнай эмульсиясын құрайтын компоненттерді салмақ қатынастары келесідей: мұнай – 309 м3/сағ, су - 262 м3/сағ, газ – 46 м3/сағ. Айырғыштан соң С-303/1,2 айырғыштан өтетін 1812 м3/сағ көлемде газ СГ-302/1,2 газ айырғышына келіп түседі. Мұнай эмульсиясынан бөлінген су ОВ-302/1,2 тұндыратын ыдыстарға арй айырғыштарға түседі 44 м3/сағ көлемінде. С-303/1,2 мұнайгаз айырғыштардамұнайды айырғанан соң 15 пайызғадейін суландырылған болады. Тұну уақыты айырғышта 1,5 сағаттан аспауы келек.
АСТҚ 2 қол режимінде басқару қағидасы.

«Жіберу»


1. Дренаждың барлық кеңділігі арқылы дренаж сызығымен өндіріледі (ТС-11), бұл үшін өндіруді ашық тиекті ысырмаларды қолмен келтіреді. Осыдан кейін дренаждың ысырмалары жабылады.

2. Мұнай және мұнайгаз айырғыштарына жіберіледі С-303/1,2 – мен өткізгіш құбыры мен газ өткізгіш құбыры айырғыштар жолымен жүргізіледі. Номиналдық көрсеткіш мәнін алу үшін технологиялық парометрлерді айырғышта ашық ысырмалардың мұнай өткізгіш құбыры және судың газайырғышта өндірілу жүргізіледі.

3. Ысырмаларды ашқан кезде өткізгіш құбырдағы сулар, су қоимасына келіп түседі ОВ – 302/1,2, сол жерде шамалы ашық ысырмалар өткізгіш құбыр конденсатында өтеді. Номиналь көрсеткіш мәнін технологиялық көрсеткіштерден алу үшін тұндырғышта өндіріледі, сондай – ақ ашық ысырмалар құбырөткізгіш сулар резервуарларда өндірілуі мүмкін.

4. Суды су резервуарына жібермес бұрын Р-302 өңдеп, ашық ысырмаларды құбырөткізгіш газы резервуарда өңдейді. Жоғарғы номинальді көрсеткішке жеті үшін су деңгейін су резервуарына жіберіліп, су насостары БКНС су сорып, ол төменгі номинальды көрсеткіш су деңгейлі резервуарына түседі.

5. Газдың газайырғышқа СГ-302 түспен бұрын ашық клапанды газ өткізгіш құбырларында айырғыштармен өңделеді. Жоғарғы номинальді көрсеткіштерге жету үшін конденсат деңгейі ашық клапан құбырөткізгіш құрғатуында өнділіліп, сондай-ақ төменгі номинальді көрсеткіш мәнін алу үшін конденсат деңгейінен жіберіледі.

6. Мұнай және мұнайгаз айырғыштары БЕ-304 – ке жіберілмес бұрын, ашық клапандар газ өңдейтін ашық құбырларда мұнайгаз айырғыштарынан бөлек өңделеді.

7. Номиналь көрсеткіш мәні технологиялық параметрлердің ашық клапандары мұнай өңдейтін құбырларда мұнайды сорып, коммерциялық есептермен жүргізіледі.
«Тоқтату»

1. Бірінші деңгейлі АСТҚ-ға мұнайдың түспеуі жабық ысырмаларда өңделеді.

2. Толық кенділіктер барлық кеңістікте ысырмаларда өндіріледі.

3. Дренаж кеңістігімен жүргізіледі.


1.4. Екінші денгейлі алғашқы су тастау ТП негізгі және қосалқы технологиялық жабдықтарының құрамы және олардың техникалық мінездемесі

Негізгі және қосалқы техникалық жабдықтау технологиялық жүйе процессінде екінші деңгейлі құжаттарды жабдықтаумен анықталады.


1.5. Екінші деңгілі АСТҚ-ның міндеті және конструктиві ерекшеленеді.

4 суреттен АСТҚ-ның жалпы жоспары 1- және 2 деңгейлі «Құмкөл» кенорыны орналастырылған (басжоспар). АСТҚ-ның территориясын шартты түрде бес бөлімшеге бөлуге болады.

- факел, факелді сорап (Н-303) және дренаж кеңістігі (Е-306) алаңы орналастырылады;

- мұнай резервуары (Р-301), мұнайгаз айырғышы БЕ-304, дренаж кеңістігі және тағы басқа қондырғыларды орналастыру алаңы;

- су газайырғышы (СГ-301, СГ-302), мұнайгаз айырғышы (С-301, С-303/1,2) пеш (П-301/1,2) дренажкеңістігі және тағы басқа қондырғылар орналасқан алаң.

- операторлы, зертханалық, энергоблокты, компрессорлы, және тағы басқа орналастыру алаңы.

Мұнай эмульсиясын тазалау және АСТҚ екінші деңгейлі реттеуіш контроллері қондырғылары келесі шарттармен орнығады, сигналдарды өңдейтін және негізгі реттеуіші технологиялық параметрлері атмосфералық жауын-шашындармен жарылыс орындарынан келесідей орналастырылады:

Бірінші контроллер газ айырғышы (СГ-302) аралығымен және мұнайгаз айырғышы (С-303/1,2) ораналастырылады;

Екінші контроллер мұнайгаз айырғышы (БЕ-304) және мұнай резервуары (Р-301) аралығына орналасқан;

Үшінші контроллер мұнай сорабы (Н-305/1,2) жанында орналастырылады;

Төртінші контроллер су қлоймасы (ОВ-302/1,2), су резервуары (Р-302) және су сорабы (Н-304/1,2) жанында орналасқан.
Қоршаған орта параметрлері:


  • қоршаған орта ауа температурасы 30-400С

  • ауа ылғалдығы 40-700С;

  • шаңдылығы 4 мг/м3.

АСТҚ сондай-ақ ПУЭ сияқты жарылғыш аймағы болғандықтан, яғни В-1г зонасына жататындықтан келесілер қарастырылады:

- жарылыстан қорғау жарылғыш зонасын класына сай орналасады;

- суармалы деңгей датчикті дискретті шығынымен және шығын 4-20 мА үшін бартер өз қауіпсіздігі отқа қосылады.

- электр жалғағыштары мыс кабельдерімен жалғасыуы керек.

- барлық кабельдер изаляцияланған ПВХ- мен құбыр және каробкаларға салынады.

- климаттық техникалық жағдайы IP54 деңгейінде орналастыру керек.

-жер деңгейіне орналастыру үшін арнайы жердеңгей (нөлдік) қорғайтын провод орналастырылады.

-өртенгіш зоналары үшін барлық құралдар тұрақты және ауыспалы тоқтарымен, сондай-ақ металқұралдарына техникалық өңдеуде орналастырылады.

-шкафтар оптикалық түтін детекторымен және өрт сигналдарымен қамтамасыз етіледі.

-кабельдер және өткізгіштер таза түрде орындалуы керек, яғни су өткізбейтін шарттары қамтамасыз етілуі керек.

Осылайша диплом жобасында берілген С-303/1,2 мұнайгаз айырғыштары құрылғыларымен көрсеткіштерінің негіңзгі мәліметтері берілген. 5-ші суретте НГСВ-1 поз. С-303/1,2 мұнайгаз айырғыштар сызбасы көрсетілген.

Мұнайгаз айырғышта газбен және судан мұнайды айырып алады:

1. Мұнайдан газ алып оны химиялық шикізат немесе отын ретінде пайдалану;

2. Мұнайгаз тасқынның араласып кетуін кеміту және сонымен қатар гидравликалық кедергіні төмендету және мұнай эмулсия пайда болуын доғару;

3. Пайда болған көпірікті ыдырату;

4. Тұрақсыз эмульсияны тапқанда, мұнайдан суды бөліп алу.

5. Мұнайдың пульсациялық қысымын азайту мұнайгаз қосындысын жинақталған коллектормен тасмалдағанда.


Мұнайгаз айырғыштарының келесі бөлімдері бар:

1. Негізігі айырғыш бөлімі, мұнайдың газдан бөлуге қызмет етеді. Бұл айырғыштың жұмысына өнімнің конструктивтік кірісті бедендірілуі әсер етеді, форсунка түрлі сипатамалар газ сұйық қосындысының кірісін көбейтеді;

2. Тұндыратын бөлім мұнда газ көпіршіктерінің қосымша бөлінуі болады, мұнаймен айырғыш бөліміне апарылады. Мұнайдан газ көпіршікетері жинақталған қарқынды бөлінуі үшін мұнайдыенкейген кезде жазықпен жіңішке қабатпен бағыттайды, сонымен мұнайдыңжылжу жолының ұзындығын ұлғайта және оның айырылу тиімділігі. Енкейген жазықтар үлкен емес табалдырықпен істелген, олар мұнайдан газдың бөлініп шығуын мүмкіндік туғызылады.

3. Мұнай жинайтын бөлімі тек ғана жинақ түрінде, сонымен мұнайда айырғыштан шығырады. Мұнда мұнай бір фазалық қалпында немесе газбен ьірге қосынды болады – айырғыш және тұндыратын бөлімшелердің жұмыстарын тиімділігіне сонымен қатар мұнайдың жабысқақ қасиетінен және айырғышта болған уақытына тәуелді.


1.6. Екінші деңгей алғаш су тастау ТП жүргізілу технологиялық критериясы.

Ақпараттың мықтылығының көлемі екінші деңгейінің алғаш су тастау процесінің қағиданы техникалық сызбасымен анықталады. Параметрлерді наминалды нұсқаларын 4-ші қосамыз және 1 мен 2 авариялық шегінің көрсеткіштері. 5-ші кестені қосамыз жіберілген динамикалық өзгерулерін қадағаланатын технологиялық параметрлерінің оларды сыртқы ауытқуы.
7. поз. Р-302 РВС-2000 су резервуары

39

Фазалар деңгейін бөлу және сұйық деңгейі

Н=0,5м

Н=10мКаталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Жылдарга “Кургак учук-iv” программасы
2013 -> Қорытынды Пайдаланылған әдебиеттер
2013 -> Создание информационной системы движения ценных бумаг на примере атф банка
2013 -> 1 Геологическая часть
2013 -> Оригинал: Политическая деятельность Урус-хана и его место в истории казахской государственности // Отан тарихы (Отечественная история). 2006, №1, стр. 89-95
2013 -> «Жануарға ветеринариялық паспорт беру» мемлекеттік қызмет стандарты
2013 -> I тарау. Қазақ әдебиеттану ғылымындағы абайтану мәселелері
2013 -> Жалпы білім деңгейіне мемлекеттік талап оқушылардың оқу кезеңін бітіру кезіндегі алатын білімі мен біліктіліктерінің қажетті минимум деңгейін анықтайды
2013 -> Мазмұны кіріспе
2013 -> АҚПараттық хат құрметті әріптестер!


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©netrefs.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет