Програма за дисциплината: екохимия на тежките метали включена като избираема в учебния планПрограма за дисциплината: екохимия на тежките метали включена като избираема в учебния план
Аграрни науки и ветеринарна медицина професионално направление: растениевъдство
Програма 113.77 Kb. 1
оқу
Програма за управление на отпадъците община криводол 2012-2015 Г. Май 2012 СъдържаниеПрограма за управление на отпадъците община криводол 2012-2015 Г. Май 2012 Съдържание
Програмата за управление на дейностите по отпадъците се разработва на основание на изискванията на чл. 79 от Закона за опазване на околната среда
Програма 0.75 Mb. 4
оқу
Програма для студентів спеціальності 040103 геологія (спеціалізації „гідрогеологія\" та „геохімія\") ЗатвердженоПрограма для студентів спеціальності 040103 геологія (спеціалізації „гідрогеологія" та „геохімія") Затверджено
Дисципліна “Загальна геологія” є базовою нормативною дисципліною, що викладається на І курсі у і-му та іі-ому семестрі в обсязі 252 годин. Форма підсумкового контролю – залік у і-ому семестрі та іспит у іі-ому
Програма 0.5 Mb. 4
оқу
ПРограма за конкурсен изпит за докторанти по професионално направлениеПРограма за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление
Абазов, Тодор. Структура и анализ на публицистичното произведение. – Съвременна журналистика, кн. 2, 1989
Програма 32.26 Kb. 1
оқу
Екскурзия до Наксос и Халкида 8 дни / 7 нощувки Дати: 23. 07 – 30. 07. 2016 г., 20. 08 – 27. 08. 2016 г. Къде е остров наксос ?Екскурзия до Наксос и Халкида 8 дни / 7 нощувки Дати: 23. 07 – 30. 07. 2016 г., 20. 08 – 27. 08. 2016 г. Къде е остров наксос ?
Богът на виното, Дионис. Остров изпълнен с веселие, музика, танци. И накрая представете си сватбения ритуал на Дионис и Арианда. Какво виждате?- едно вълшебство, всичко е в бяло и е толкова крсиво. Съществува място на Земята
Програма 39.45 Kb. 1
оқу
Програма за дисциплината: агрометеорология включена като задължителна в учебния планПрограма за дисциплината: агрометеорология включена като задължителна в учебния план
Програма 212.86 Kb. 1
оқу
Програма самостійної роботи екстерна до кожної теми складається з трьох основних розділів: \" Художні тексти\"Програма самостійної роботи екстерна до кожної теми складається з трьох основних розділів: " Художні тексти"
Учень вміє виразно читати поетичні твори або ж запропоновані вчителем уривки прозового твору
Програма 213.79 Kb. 1
оқу
Програма за работа на Државниот завод за ревизија согласно член 8 од Законот за државна ревизијаПрограма за работа на Државниот завод за ревизија согласно член 8 од Законот за државна ревизија
Предмет на овој Конечен извештај е извршената ревизија на финансиските извештаи нa Органот на Општина Старавина за 2004 година, кои се прикажани на страните од 8 до 10
Програма 169.88 Kb. 1
оқу
Програма для студентів спеціальності 0703 Хімія шифр І назва спеціальності ЗатвердженоПрограма для студентів спеціальності 0703 Хімія шифр І назва спеціальності Затверджено
Робоча навчальна програма з дисципліни «органічна хімія ароматичних та гетероциклічних сполук»
Програма 354.8 Kb. 1
оқу
Програма за имот №079010, землище с. Граничар, община Средец, собственост на: наследниците на Димитър Стоянов КараджиновПрограма за имот №079010, землище с. Граничар, община Средец, собственост на: наследниците на Димитър Стоянов Караджинов
Писмо с изх. №3740/29. 05. 2013 г относно: „Горскостопанска програма за имот №079010, землище с. Граничар, община Средец”, собственост на: наследниците на Димитър Стоянов Караджинов
Програма 480 Kb. 8
оқу
Програма За дисциплината : Карантина на растенията Включена като: задължителна в учебния планПрограма За дисциплината : Карантина на растенията Включена като: задължителна в учебния план
Анотация: Основната задача на растителната карантина е да опазва територията на дадена страна от поникването на карантинни вредители и да се организират мероприятия за ограничаване на по-нататъшното разпространение и за ликвидиране на влезлите в страната
Програма 83.33 Kb. 1
оқу
Програма за кандидат-докторантски конкурсен изпит по Руска литература на ХІХ в.Програма за кандидат-докторантски конкурсен изпит по Руска литература на ХІХ в.
Руският литературен канон на ХІХ век и редуцираното му българско усвояване. Стратегии на рецептивния избор
Програма 40.91 Kb. 1
оқу
Програма bg04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергияПрограма bg04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Регистрационен №BG04-02-03-034-016/18. 08. 2015г., финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 (фм на еип)
Програма 387.74 Kb. 3
оқу
Програма за развитие на сектор рибарство, съфинансирана от Европейския Съюз, чрез Европейски фонд за рибарство, „Инвестиране в устойчиво рибарствоПрограма за развитие на сектор рибарство, съфинансирана от Европейския Съюз, чрез Европейски фонд за рибарство, „Инвестиране в устойчиво рибарство
Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство, съфинансирана от Европейския Съюз, чрез Европейски фонд за рибарство, „Инвестиране в устойчиво рибарство“
Програма 25.63 Kb. 1
оқу
Програма вступного іспиту до аспірантури з наукової спеціальності 17. 00. 05. Образотворче мистецтво львів 2010Програма вступного іспиту до аспірантури з наукової спеціальності 17. 00. 05. Образотворче мистецтво львів 2010
Програма 473.67 Kb. 3
оқу

  1   2   3   4   5


©netrefs.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет