Бағдарламасы Форма ф со пгу 18. 1/07Дата02.05.2016
өлшемі144.17 Kb.

Студенттерге арналған пән бағдарламасы
Форма

Ф СО ПГУ 7.18.1/07Қазақстан республикасының ғылым және білім министрлігі
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Химия және химиялық технологиялар кафедрасы


«Металдар химиясы» пәні боиынша

«050606-Химия» мамандығының студенттеріне арналған


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН

ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫПавлодар

Студенттерге арналған пән бағдарламасы
Форма

Ф СО ПГУ 7.18.1/08БЕКІТЕМІН

ХТжЖФ деканы

_________ Қ.Қ. Ахметов

"___" ___________200_ж


Құрастырған: аға оқытушы ________А.Колпек
Химия және химиялық технологиялар кафедрасы
«Металдар химиясы» пәні бойынша
«050606 – Химия» мамандығы студенттеріне арналған
СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ
Бағдарлама жұмыс оқу бағдарламасы негізінде жасалған, «___» __________200_ж. бекітілген
Кафедра мәжілісінде ұсынылған хаттама «____»____ 2009 ж. №___ хаттама
Кафедра меңгерушісі _____________ К.Х. Жапаргазинова

ХТжЖ факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды «____»____ 2009 ж. №_____ хаттамаӨӘҚ төрайымы _______________ У.Д. БуркитбаеваОқытушы туралы мәліметтер:

ХТжЖ факультеті

Химия және химиялық технологиялар кафедрасы

Аға оқытушы Колпек А., дәріс және тәжірибелік сабақтар

тел.(318-2) 45 33 31 -140

Қабылдау сағаттары дүйсенбі, сейсенбі күндері А-511


Пән туралы мәліметтер:

«Металдар химиясы» пәні сабақтары 4 семестрде өтеді, 15 апта, сабақтың барлық сағаты 90 (15 сағат - дәріс сабактар, 15 сағат - практикалық жұмыстар, 60 сағат - студенттердің өздік жұмысы)

«050606 – Химия» мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Форма

Ф СО ПГУ 7.18.1/10
050606 – Химия мамандығының «Металдар химиясы» пәні бойынша

оқу жұмыс жоспарынан көшірме
Оқыту формасы

Бақылау формасы

Студ. Жұмысының көлемі. сағатпен

Сағаттарды курстар мен семестрлер (сағаттар) бойынша бөлу

емт.

сын.

кж.

кж.

РГР

бақ. жұм.

Барлығы

дәр

пр.

лаб

сөж

дәр


пр.

лаб

сөж

жалпы

ауд

сөж

1.


Орта базасындағы күндізгі

490

30

60

Семестр 3

Семестр 4

15

15
60


ПРЕРЕКВИЗИТТЕР – «Металдар химиясы» пәнін меңгеру үшін алдын ала игеруі кажетті пәндер тізімі


 1. Бейорганикалық химия

 2. Физика


Пәннің мәні мен мақсаты
Пәнді оқытудың міндеті – студенттерге металдардың физикалық және химиялық қасиеттерін, металдардың құрылысы және реакциялық қабілеттілігін, олардың қосылыстары туралы ұғымды қалыптастыру.

Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер:

білуі қажет металдардың физикалық, химиялық қасиеттерін және олардың қосылыстарын, металдарды алудың жалпы әдістерін, химиялық қасиеттерінің ерекшелігін.

істей білуі қажет металдарды алудың әртүрлі әдістерін, жаңа замаңғы технологияны қолдана отырып өз беттерімен игеру.
Әдебиеттер
Негізгі әдебиеттер :

 1. Агафонин Н.П. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева М.: Просвещение, 1973

 2. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. М.: Знание, 1969

 3. Барнард А. Теоретические основы неорганической химии. М.: Высшая школа, 1981

 4. Глинка Н.Л. Общая химия. Л.: Химия, 1977

 5. Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. Строение вещества М.: Высшая школа, 1978

 6. Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. Общая и неорганическая химия М.: Высшая школа, 1981

 7. Коттон Ф., Уилкинсон Дж. Современная неорганическая химия М.: Мир, 1969.

 8. Реми Г. Курс неорганической химииМ.: Мир, 1966.


Қосымша әдебиеттер:

 1. Астахов К.В. Современное состояние периодической системы Д.И. Менделеева М.: Знание, 1969.

 2. Гриндберг А.А. Введение в химию комплексных соединений Л.: Химия, 1971.

 3. Крестов Г.А. Теоретические основы неорганической химии М.: Высшая школа, 1982.

 4. Некрасов Б.В. Основы общей химии М.: Химия, 1973.

 5. Рабинович В.А., Хавин З.Я. Краткий химический справочник Л.: Химия, 1978


Пәннің

тақырыптық жоспары


Форма

Ф СО ПГУ 7.18.1/143 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

Пәннің тақырыптық жоспарып/п


Тақырыптар атауы

Сағат саны

Дәр.

Лаб.

СӨЖ

1

2

3

4

5

1

Металдардың физикалық қасиеттері

1

1

4

2

Жәй заттардың, элементтердің сипаттамалары және олардың I B топ қосылыстары

1

1

4

3

Элементтердің, жәй заттардың, салыстырмалы сипаттамалары және олардың I A, I B топ қосылыстары

1

1

4

4

Элементтердің, жәй заттардың сипаттамалары және олардың II A, II B топ қосылыстары

1

1

4

5

Элементтердің, жәй заттардың, салыстырмалы сипаттамалары және олардың II A, II B топ қосылыстары

1

1

4

6

Элементтердің, жәй заттардың сипаттамалары және олардың III B топ қосылыстары

1

1

4

7

Элементтердің, жәй заттардың, салыстырмалы сипаттамалары және олардың III A, III B топ қосылыстары

1

1

4

8

Элементтердің, жәй заттардың сипаттамалары және олардың IV B топ қосылыстары

1

1

4

9

Элементтердің, жәй заттардың, салыстырмалы сипаттамалары және олардың IV A, IV B топ қосылыстары

1

1

4

10

Элементтердің, жәй заттардың сипаттамалары және олардың V B топ қосылыстары

1

1

4

11

Элементтердің, жәй заттардың, салыстырмалы сипаттамалары және олардың V A, V B топ қосылыстары

1

1

5

12

Элементтердің, жәй заттардың сипаттамалары және олардың II A, II B топ қосылыстары

1

1

5

13

Элементтердің, жәй заттардың сипаттамалары және олардың VI B топ қосылыстары

1

2

5

14

Элементтердің, жәй заттардың сипаттамалары және олардың VII B топ қосылыстары

2

1

5

Барлығы:

15

15(7,5)

60

3.2 Тероиялық курстың мазмұны
п/п

Тақырыптар атауы және олардың мазмұны

1

Металдардың физикалық қасиеттері

2

Жәй заттардың, элементтердің сипаттамалары және олардың I B топ қосылыстары

3

Элементтердің, жәй заттардың, салыстырмалы сипаттамалары және олардың I A, I B топ қосылыстары

4

Элементтердің, жәй заттардың сипаттамалары және олардың II A, II B топ қосылыстары

5

Элементтердің, жәй заттардың, салыстырмалы сипаттамалары және олардың II A, II B топ қосылыстары

6

Элементтердің, жәй заттардың сипаттамалары және олардың III B топ қосылыстары

7

Элементтердің, жәй заттардың, салыстырмалы сипаттамалары және олардың III A, III B топ қосылыстары

8

Элементтердің, жәй заттардың сипаттамалары және олардың IV B топ қосылыстары

9

Элементтердің, жәй заттардың, салыстырмалы сипаттамалары және олардың IV A, IV B топ қосылыстары

10

Элементтердің, жәй заттардың сипаттамалары және олардың V B топ қосылыстары

11

Элементтердің, жәй заттардың, салыстырмалы сипаттамалары және олардың V A, V B топ қосылыстары

12

Элементтердің, жәй заттардың сипаттамалары және олардың II A, II B топ қосылыстары

13

Элементтердің, жәй заттардың сипаттамалары және олардың VI B топ қосылыстары

14

Элементтердің, жәй заттардың сипаттамалары және олардың VII B топ қосылыстары3.3 Тәжірибелік сабактардың тізімі
п/п

Тақырыптар атауы және олардың мазмұны

1

2

1

Металдардың физикалық қасиеттері

2

Жәй заттардың, элементтердің сипаттамалары және олардың I B топ қосылыстары

3

Элементтердің, жәй заттардың, салыстырмалы сипаттамалары және олардың I A, I B топ қосылыстары

4

Элементтердің, жәй заттардың сипаттамалары және олардың II A, II B топ қосылыстары

5

Элементтердің, жәй заттардың сипаттамалары және олардың III B топ қосылыстары

6

Элементтердің, жәй заттардың сипаттамалары және олардың IV B топ қосылыстары

7

Элементтердің, жәй заттардың сипаттамалары және олардың V B топ қосылыстары

8

Элементтердің, жәй заттардың сипаттамалары және олардың II A, II B топ қосылыстары

9

Элементтердің, жәй заттардың сипаттамалары және олардың VII B топ қосылыстары


СӨЖ мазмұны
СӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Көлемі сағатпен

1

Дәріс сабақтарына дайындық
Сабаққа қатысу

15

2

Практикалық сабақтарға дайындық

Тәжірибелік жұмыстарды орындау әдістемелерін үйрену

ТЖ орындау

10

3

Есеп дайындау мен лабораториялық жұмыстарды қорғау

Есеп

ТЖ қорғау

10

4

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалдарды үйрену

Конспект және т.б.

Коллеквиум және т.б.

8

5

Семестрлік тапсырмаларды орындау

Реферат, доклад және т.б.

СЖ қорғау

7

6

Бақылау жұмыстарына дайындық
МБ 1, МБ 2, коллеквиум және т.б.

10

Барлығы

60


СӨЖ тізімі

 1. Дәріс сабақтарына дайындық

 2. Үй тапсырмасын орындау

 3. Лаборатория сабағына дайындық

 4. Аудиториялық сабақ ауқымына кірмеген тақырыптарды оқу

 5. Бақылау іс-шараларына дайындалуСтуденттерге өз бетінше оқуға арнайы ұсынылатын тақырыптар
1. Кіші периодта атом радиусының өзгеруі

Ұсынылатын әдебиет: [1-8]

2. Период және топ бойыңша d-элементтерде атом радиусының өзгеруі

Ұсынылатын әдебиет: [1-8] 1. Кіші периодта иондану энергиясының өзгеруі

Ұсынылатын әдебиет: [1-8]

 1. Период және топ бойыңша d-элементтердің иондану энергиясының өзгеруі

Ұсынылатын әдебиет: [1-8]

 1. Период және топ бойыңша d-элементтердің тығыздықтың өзгеруі

Ұсынылатын әдебиет: [1-8]

 1. Период және топ бойыңша d-элементтердің балқу температурасының өзгеруі

Ұсынылатын әдебиет: [1-8]

 1. Период және топ бойыңша d-элементтердің қайнау температурасының өзгеруі

Ұсынылатын әдебиет: [1-8]

Аымдағы қрытынды бақылау үлгерім түрлері бойынша салмақтық үлестердің болінуі


Қорытынды бақылау түрі

Бақылау түрі

Салмақтық үлестер
Емтихан

0,4

Ағымдағы үлгерімді бақылау

0,6


Курстың саясаты
Оқу процесіне қатысуға - сабаққа қатысу, талқылауда және топтағы жұмыста белсенді болу жатады. Топтағы жұмысқа қатысудың сапасы қатысқан студенттердің санынан маңызды болады.

Барлық аудиториялық уақыт дәріске, өткенді талқылау, өз пікірін ортаға салу және жаттығуларды орындауға бөлінеді. Барлық тапсырмалар уақытылы орындалуы тиіс. Кеш орындалған тапсырмалар 1 ұпайға төмен бағаланады.

Мен сіздерден сабақты қалдырмауды өтінемін. Кез келген тәртіп ережелерін бұзу қатал жазаланады.

Сабақты қалдырған студенттерге мен келесі санкцияларды орнатамын:

- дәріс сабағын себепсіз қалдыру – 3 ұпай;

- лабораторлық сабаққа қатыспау - 5 ұпай, өтелмеген лабораторлық жұмысқа және әр өтелген лабораторлық жұмысқа 5 және 5 қосымша ұпай әкеледі.

Семестрде 4 рет бақылау өтілуі керек. Ол бақылау өтілген тақырыптар бойынша коллоквиум түрінде өткізіледі. Берілген тақырыптың қиындығына байланысты коллоквиумды қорғау сіздерге қосымша 5 ұпай әкеледі.

СӨЖ қорғау берілген тақырыптың қиындығына байланысты сіздерге қосымша 5 ұпай әкеледі.Семестрде екі аралық бақылау өткізіледі. Егер аралық бақылау өткізілген күні сіз сабаққа келмей қалсаңыз, онда келесі сабақтың басында қайта тапсырыуыңызға болады. Ал аралық бақылаудан өте алмасаңыз, онда сіз 0 ұпай аласыз.

Сіздің дайындығыңыз бақылау жұмысы ретінде және сұрақ-жауап түрінде тексеріледі. Жазбаша тапсырма кезінде көшіруге рұқсат етілмейді. Семестр соңындағы жалпы сынақ сынақтық сұрақтар түрінде өткізіледі.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©netrefs.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет