1958 жылдың 12 мамырында Батыс Қазақстан облысының Қаратөбе ауданы Қаракөл ауылында дүниеге келгенДата02.04.2016
өлшемі104.38 Kb.


Қосымша 1
Факультет Филология факультеті

Кафедра Қазақ филологиясы

ПЕДАГОГ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТНиязғалиева Ағилаш Әділқызы-

филология ғылымының кандидаты, доцент

1958 жылдың 12 мамырында Батыс Қазақстан облысының Қаратөбе ауданы Қаракөл ауылында дүниеге келген.
1976- 1979 жж. Орал педагогикалық училищесінде білім алған

1979-1980 жж. Қаракөл ОМ бастауыш сыныбының мұғалімі

1980-1984 жж. Құрмет Белгісі орденді А.С.Пушкин атындағы Педагогикалық институттың студенті

1984-1987жж. Қаракөл ОМ қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы

1987-1989жж. А.С.Пушкин атындағы Орал педагогикалық институтының қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының оқытушысы

1989-1993 жж. ҰҒА жанындағы А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институтының аспиранты

1993 ж. «Қазақ сәйленістеріндегі орыс тілінен енген сөздер» тақырыбында кандидаттық диссертация қорғады

1993 ж. Филология ғылымдарының кандидаты атағы берілді

1993-1995 жж. А.С.Пушкин атындағы Орал педагогикалық институтының Қазақ тіл білімі кафедрасының меңгерушісі

1995-2003жж. Қазақ тіл білімі кафедрасының аға оқытушысы

2003-2005 жж. Практикалық қазақ тілі кафедрасының меңгерушісі

2004ж. БҚМУ доценті

2005- 2006 жж. Практикалық қазақ және орыс тілдері кафедрасының меңгерушісі

2006-2010 жж. Қазақ тілі мен әдебиеті және оқыту теориясы

кафедрасының доценті

2011 ж. Қазақ филологиясы кафедрасының аға оқытушысы


Марапаттары: алгыс хаттар, грамоталар

Негізгі ғылыми еңбектері:

1.Қазақ говорларындағы кірме сөздер// Тезисы первой Республиканской учредительной конференции молодых ученых и специалистов Казахского государственного университета имени С.М.Кирова.–Часть 2.-Алма- Ата, 1991.-С.111-112. –(Гуманитарные науки).

2. Русские заимствования в казахских говорах//Профессор Касым Тыныстан уулунун 90 жылдық мааракесине арналған республикалык илимии-теориялык конференциясында жасалған докладдар мене баяндамалардын тезистери.-2- болук.- Бишкек, 1991.-С. 93- 95.

3. Об орфографии слов, заимствованных из русского языка //Қазақ тілі мен әдебиеті. - 1992.- № 124.

4. Қазақ сөйленістеріндегі орыс тілінен енген сөздер //Ф..ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін жазылған диссертация).– Алматы: А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институты , 1993. – 27 б.

5.Ж.Молдағалиев шығармаларындағы әскери термин сөздер //Ақын Ж.Молдағалиевтың 80 жылдығына орай өткізілген «Қазақ тілі мен әдебиетінің мәселелері» атты респ.ғыл. тәж. конф. матер.-Орал, 2000.-Б.79- 84.

6. Абай шығармаларындағы тілдік ерекшеліктер//Ұстаз. - 2001.-№1 (11).-Б.60-66.

7. Кірме сөздердің түрлі лексикалық топтарға қатысы //«Қазақстан дамуының қазірі жағдайындағы ғылым және білім беру: тәжірибесі, мәселелері және перспективалары». БҚМУ – дың 70 жылдығына арналған халықарал. ғыл. практ. конф. матер.-Орал,2002 . –Б.27- 28.

8. Кірме сөздердің ауысу ерекшеліктері //БҚГА Хабаршысы.- 2003.-№1- 2(2).-Б.183- 188.

9.Махамбет шығармаларындағы көне сөздер//М.Өтемісұлының 200 жылдығына арналған респ. ғыл. тәж.конф. матер.-Орал, 2003.-Б.44- 48.

10.Батыс сөйленістеріндегі БҚО тән лексикалық ерекшеліктер мен кейбір сөздердің изоглосы // «С.Аманжолов және қазіргі қазақ филологиясының өзекті мәселелері» атты халықар. ғыл. теор. конф. матер.-Алматы, 2004. –Б.60- 66.

11. Етістік тобына қатысты фразеологизмдер//Ұлт тағылымы. - 2005.-№3.-Б.299- 302.

12. Қазақ сөйленістеріндегі араб – парсы элементтері //«Жұбанов тағылымы» VI халықар. ғыл. теор. конф. матер. –Ақтөбе, 2005.-Б.2000- 2004.

13. Қадыр өлеңдеріндегі «ақ», «қара», «боз», «сары», «қоңыр», «қызыл» сын есімдерінің стильдік қызметі // «Қадыр Мырза Әлі және рухани әлем» респ. ғыл. теор. конф. матер.-Орал, 2005.-Б. 34- 39.

14. Сөйленістердегі кірме сөздердің ауысу жолдарының ерекшеліктері // «Ахметтану және қазақ филологиясының өзекті мәселелері». А.Байтұрсыновтың 130 жылдық мерейтойына арналған респ. ғыл. прак. конф. матер.-Орал, 2005.-Б.76- 78.

15.Фразеологизмдердің кейіпкердің психологиялық сезім – күйін суреттеуде қолданылуы (С.Мұқановтың «Ботагөз» романы бойынша)// Ізденіс. - 2005.-№2 (2).-Б.150- 152.-(Гуман.ғыл.сериясы).

16. Абай және Европа //Формирование паритетного евразийства на занятиях по развитию русской(казахской) речи и литературе на материале о жизни и творчестве А.С.Пушкина, Абая,Г.Тукая //Матер. обл.науч.прак. конф.-Уральск, 2006.- Б. 7- 11.

17. Қ.Жұмалиев оқулықтары мен жаңа буын оқулықтарының ерекшеліктері // «Қ.Жұмалиев және рухани әлем» рес. ғыл. прак. конф. матер.-Орал, 2006.-Б.160- 166.

18. Мемлекеттік тілде іс – қағаздарын жүргізуді оқытудың тиімді жолдары // Мемлекеттік тіл: білім және саясат» респ. ғыл. тәж. конф. матер.-Орал, 2006.-Б.130- 133.

19.Мемлекеттік тіл және тіл мәдениеті // «Мемлекеттік тілді меңгерту – мәртебелі міндетіміз» облыстық ғылыми – тәжірибелік конф. жинағы.-Орал, 2007.-Б.13- 15.

20.Гүлмерей мен Гүлнұрдың Гран- Приі//Жайық ұстазы,2008.

21.М.М.Тілеужанов еңбектеріндегі бата сөздердің тілдік ерекшеліктері // Профессор М.Тілеужановтың туғанына 80 жыл толу мерейтойына арналған «Фольклор әлемі және фольклортанудың ғылыми кеңістіктегі орны мен жаңа бағыттары» респ. ғыл. прак. конф. матер.-Орал, 2008.-Б.121- 126.

22. Қазақ сөйленістеріндегі морфологиялық сипаттар // «Сәрсен Ақмурзин және Ұлы Отан соғысы жылдарынан кейінгі қазақ руханияты» атты облыстық ғылыми – тәж. конф. матер. -Орал, 2009.-Б.218-223.

23.Сөйленістердегі кірме сөздердің грамматикалық ерекшеліктері //БҚГА Хабаршысы.-Орал,2009.-№3 (7).-Б.97-101.

24.Қазақ сөйленістеріндегі кірме сөздердің зерттелуі//Тіл таным.- 2010.-№4.-Б.54-64.
Тегі Ниязғалиева

Аты Ағилаш

Әкесінің аты Адиловна

Туылған күні 12 мамыр, 1958 жылы

Туылған жері БҚО, Қаратөбе ауданы, Қаракөл ауылдық советі

Жалпы еңбек өтілі 40 жыл

Педагогикалық жалпы еңбек өтілі 40 жыл

Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі 28 жыл

Ғылыми дәрежесі филология ғылымдарының кандидаты

Байланыс телефоны 30-39-05

Ұялы телефон 8 702 134 30 56

E-mail аgilash.niyazgalieva @mail.ru
БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

Курс атаулары (құжатқа сәйкес), біліктілігін арттыру мекемесі, мерзімі, жылы

  1. «Халықаралық стандарт. ИСО 9001-2000 білім саласына қызмет көрсету» біліктілік жетілдіру курсы //М.Өтемісов атындағы БҚМУ. «Сараптау және сертификациялау ұлттық орталығы» ААҚ Батыс Қазақстан филиалы. 23.01.2004.

  2. «Мемлекеттік тілді жеделдете оқытудың интерактивтік әдістемесі» // Ш.Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығының біліктілік жетілдіру курсы.19-20 қараша, 2008 жыл.

  3. Әл-Фараби атындағы ҚҰУ-дың ЖОО оқытушыларының біліктілігін арттыру. Алматы қаласы. 23.10. 2010 жыл.

  4. М.Өтемісов атындағы БҚМУ КБА және КДО-ның «Эдвайзердің кәсіби құзыреттілігі» семинар-тренингі. 22.02.2011 жыл.

  5. М.Өтемісов атындағы БҚМУ «Оқытудың инновациялық технологияларын енгізу» біліктілікті арттыру курсы.02.04.2013 жыл.

  6. М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың үздіксіз білім беру орталығында «Қазіргі ЖОО-дағы педагогикалық үрдіс» біліктілікті арттыру курсы. 23.01.2014 жыл.

  7. ҚР ЖОО педагогикалық мамандықтарының оқытушыларының біліктілігін арттыру курсы // «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ.06.12.2014 жыл.СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ, БАЙҚАУЛАРҒА ҚАТЫСУЫ

ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

Шараның атауы, құжаттың атауы (диплом, сертификат), шараның түрі, айы, жылы

  1. «Қазақ әдебиеті пәні бойынша студенттердің республикалық олимпиадасы» Құрмет грамотасы. Алматы, желтоқсан, 2008ж.

  2. «Жастар және ғылым» атты студенттер мен магистранттардың ғылыми апталығы, І дәрежелі диплом, сәуір, 2012ж.ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

Авторлары, мақала атауы, журнал, жинақтардың атаулары, журналдың №, жыл

1991

1.Қазақ говорларындағы кірме сөздер//Тезисы первой республиканской учредительной конференции молодых ученых и специалистов Казахского государственного университета имени С.М.Кирова. Гуманитарные науки.Часть 2. Алма-Ата.1991. С.111-112.

2.Русские заимствования в казахских говорах //Профессор Қасым Тыныстанұлының 90 жылдық мерейтойына арналған республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары, 2-бөлім.17-18 октябрь, Бишкек. 1991, 93-95 бб.

1992

1.Орыс тілінен енген сөздердің орфографиясы жайында// Қазақ тілі мен әдебиеті. 1992.№12.2000

1.Ж.Молдағалиев шығармаларындағы әскери термин сөздер //Ақын Ж.Молдағалиевтың 80 жылдығына орай өткізілген «Қазақ тілі мен әдебиетінің мәселелері» атты респ. ғыл.-тәж.конф.матер. Орал, 2000. 79-84 бб.2001

1.Абай шығармаларындағы тілдік ерекшеліктер. «Ұстаз» ғылыми-әдеби журнал. 1(11) 2001. 60-66 бб.2002

1.Кірме сөздердің түрлі топтарға қатысы // «Қазақстан дамуының қазіргі жағдайындағы ғылым мен білім беру: тәжірибесі, мәселелері және перспективалары» БҚМУ-дың 70 жылдығына арналған халықаралық ғыл.- прак. Конф. матер. 11-12 қазан, 2002 ж.27-28 бб.2003

1.Кірме сөздердің ауысу ерекшеліктері //ГА-ның Хабаршысы. №1-2(2) 2003. Орал, 183-188 бб.

2.Махамбет шығармаларындағы көне сөздер // М.Өтемісұлының 200 жылдығына арналған респ. ғыл.-тәж. конф. матер. Орал, 2003. 44-48 бб.

2004

1.Батыс сөйленісіндегі БҚ облысына тән лексикалық ерекшеліктер мен кейбір сөздердің изоглосы // « С.Аманжолов және қазіргі қазақ филологиясының өзекті мәселелері» атты халықар. ғыл.-теор. конф. матер. Алматы, 2004. 60-66 бб.2005

1.Етістік тобына қатысты фразеологизмдер. «Ұлт тағылымы» ғылыми-педагогикалық басылым. Алматы №3/2005.299-302 бб.

2. «Қадыр өлеңдеріндегі «ақ», «қара», «боз», «сары», «қоңыр», «қызыл» сын есімдерінің стильдік қызметі»//Қадыр Мырза Әли және рухани әлем. Респ. ғыл.-тәж. конф. матер. 27 қыркүйек, 2005. 34-39 бб.

3. Фразеологизмдердің кейіпкердің психологиялық сезім-күйін суреттеуде қолданылуы (С.Мұқановтың «Ботагөз» романы бойынша). "Ізденіс" гуманитарлық ғылыми сериясы. №2(2)/2005. 150-152 бб.

4.Сөйленістердегі кірме сөздердің ауысу жолдарының ерекшеліктері // «Ахметтану және қазақ филологиясының өзекті мәселелері». А.Байтұрсыновтың 130 жылдық мерейтойына арналған респ. ғыл.-прак. Конф. матер. Орал,2005. 76-78 бб.

5.Қазақ сөйленістеріндегі араб-парсы кірме элементтері. «Жұбанов тағылымы» vI халықар. Ғыл.-теор.конф. матер. Ақтөбе, 2005. 200-204 бб.2006

1.Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізуді оқытудың тиімді жолдары //Мемлекеттік тіл: білім және саясат. Респ. ғыл.-тәж.конф. матер. Орал, 2006. 130-133 бб.

2.Қ.Жұмалиев оқулықтары мен жаңа буын оқулықтарының ерекшеліктері // «Қ.Жұмалиев және рухани әлем» респ. ғыл.-прак. конф. матер. Орал, 2006. 160-166 бб.

3. Абай және Европа //Формирование паритетного евразийства на занятиях по развитию русской(казахской) речи илитературе на материале о жизни и творчестве А.С.Пушкина, Абая, Г.Тукая. Материалы областной научно- прак. конф. 22-23 июня 2006 г. Уральск, 7-11 стр.2007

1.М.М.Тілеужанов еңбектеріндегі бата сөздердің тілдік- құрылымдық ерекшеліктері //Профессор М.М.Тілеужановтың туғанына 80 жыл толу мерейтойына арналған «Фольклор әлемі және фольклортанудың ғылыми кеңістіктегі орны мен жаңа бағыттары» атты респ. ғыл.-прак. конф. матер. Орал, 2007. 121-126 бб.2009

1.Сөйленістердегі кірме сөздердің грамматикалық ерекшеліктері. БҚГА-ның Хабаршысы (Ғылыми журнал), 3(7) 2009. 97-101 бб. Орал.

2.Қазақ сөйленістеріндегі морфологиялық сипаттар // «С.Ақмурзин және ҰОС жылдарынан кейінгі қазақ руханияты» атты обл. Ғыл.-тәж. конф. матер. 218-223 бб. Орал, 2009 ж.

2010

1.Қазақ сөйленістеріндегі кірме сөздердің зерттелуі. «Тілтаным» № 3(39) 2010. 110-118 бб. Алматы.2011

1.Қазақ тіліндегі емдік өсімдіктер, олардың лексика-семантикалық, синтетикалық, аналитикалық тәсілдер арқылы жасалу жолдары //Қазіргі ономастикалық ахуал: тілдік, тарихи әлеуметтік және географиялық факторлар атты респ. ғыл.-тәж. конф. матер. 20.04. 2011 ж. Орал, 61-68 бб.

2.Академик Ә.Қайдаровтың мемлекеттік тіл саясатына қосқан үлесі //ҚР тіл саясатының ұлттық бірлікті нығайтудағы рөлі атты респ. ғыл.-тәж. конф. матер. 19.10.2011 ж. Орал, 20-22 бб.

2012

1.Махамбет шығармаларын «Тіл біліміне кіріспе» пәнін оқытуда қолдану // «4 Махамбет оқулары»атты респ. ғыл.-тәж. конф. матер. 08.11.2012 ж. Орал, 39-41 бб.

2.Елбасының жыл сайынғы халыққа жолдауындағы мемлекеттік тілдің өрісі мен қолданылуы туралы міндеттері (2005-2011жж. аралығында)//«ҚР тіл саясатының ұлттық бірлікті нығайтудағы рөлі» атты рес. ғыл.-прак.конф. матер. Орал-2011.

2013

1.Қазақ диалектологиясы» оқу-әдістемелік құрал(Г.Г.Тұрғаналиевамен бірге) М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың ред. баспа орталығы. Орал, 2013 ж.230 б.

2.Профессор М.М. Тілеужановтың еңбектеріндегі бата сөздерді лексика-семантикалық жақтан топтау// Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары атты аймақтық ғыл.-тәжірибелік конф. матер. 27.03.2013 ж. Орал,31-36 бб.

3. Лексиканы оқытуда жаңа технологияларды қолдану арқылы оқушыларды адамгершілікке, имандылыққа тәрбиелеу//// Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары атты аймақтық ғыл.-тәжірибелік конф. матер. 27.03.2013 ж. Орал,172-177 бб.

4. Қазақ тарихи диалектологиясының қайнар көздері//«V Махамбет оқулары» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Орал-2013. 43-45 бб.
2014

1.Шамғали Сарыбаев – тұңғыш ғалым-әдіскер(А.Қ.Ботағалиева – магистрантпен бірге ). «Ұстаз» ғылыми-әдістемелік журнал. №1(62) 2014 ж. Орал, 2-6 бб.

2. « Қазақ диалектологиясы» оқу-әдістемелік құрал(Г.Г.Тұрғаналиевамен бірге) «Шапағат» баспа орталығы. Орал, 2014 ж.232 б.

3.Түркі әлеміндегі атақ-лауазымға қатысты атаулардың шығу төркініне барлау//Профессор Отарәлі Бүркіт және тіл білімі мәселелері» атты респ. ғыл-тәж конф. матер. Орал, 2014.26-30бб.

4. Түркі тілдерінен орыстың әдеби тілі мен говорларына енген сөздер// Түркітанудағы ортақ рухани мұралардың зерттелуі: кешегісі, бүгіні, болашағы атты халықаралық ғыл-тәж.конф. матер. Орал,2014.114-118 бб.

5. Қазақ сөйленістеріндегі орыс тілінен енген сөздер (монография). Орал, 2014. 110 б.2015

1.Фразеологизмдерді оқытуда жаңа инновациялық әдіс-тәсілдерді қолдану // «Махамбет оқулары – 7» атты дәстүрлі респ. ғыл.- тәж. конф. матер. 1- том.23.10.2015 ж. Орал,60-64 бб.ЖАРИЯЛАНҒАН БАСЫЛЫМДАРЫ

(ОҚУ, ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛДАР, МОНОГРАФИЯЛАР)

Авторлары, атауы, мамандық, пән, басылым орны, баспа, шығарылған жылы

1. А.Ә.Ниязғалиеава, Г.Г.Тұрғаналиева. Қазақ диалектологиясы. БҚМУ баспа орталығы, 2013 ж.

2. А.Ә.Ниязғалиеава, Г.Г.Тұрғаналиева. Қазақ диалектологиясы. «Шапағат» баспа орталығы, 2014 ж.

3. А.Ә.Ниязғалиева. Қазақ сөйленістеріндегі орыс тілінен енген сөздер. Орал, БҚМУ баспа орталығы, 2014 ж.-ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

Пән атауы, мамандық, сайттағы сілтемесі (inside.wksu.kz) немесе басқа мәлімет (слайдтар, тапсырмалар т.б.) электронды түрде

Мысалы
Пән атауы

Мамандық

Ішкі cайттағы сілтемесі (inside.wksu.kz)

1.

Қазақ диалектологиясы

Қазақ тілі мен әдебиеті

http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

2.

Тіл біліміне кіріспе

Филология:қазақ тілі, ҚТӘ, ҚТОМҚТӘ
3.

Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы

ҚТӘ

4.

Қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы


ҚТӘ, ҚТОМҚТӘ, Филология:қазақ тіліДостарыңызбен бөлісу:


©netrefs.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет